Kategoriler
ENSAR NEŞRİYAT Osman Güman

Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi II & Fıkhi Bilgi Üretiminde Çok Mezhepli Yaklaşım

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 05 – 06 Haziran 2021 tarihlerinde, “Fıkhî Bilgi Üretiminde Çok Mezhepli Yaklaşım“ konulu ikinci bir tartışmalı ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirilmiştir.    Bu toplantıda “Çağdaş Dönemde Tek Mezhepli Yaklaşım Mümkün müdür?”; “Çağdaş Dönemde Çok Mezhepli Yaklaşım Bir Zarûret midir?”; “Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Fetvalarında Çok Mezhepli Yaklaşımlar” […]

Kategoriler
GECE KİTAPLIĞI Gürhan Kırilen

Sinolojide Yaklaşım Üzerine

Hayatı sürekli ona katılarak yaşamak zordur ve uyum, küçük yaşta karşılaşılan bir telkindir. Vaaz ettiği şey, görüp işittiği her şeyde denge ve uyumu arayan bir ahlaktır. Bu ahlak kısa sürede mistisizme yönelecek, semboller yerleşikleştikçe kavramlar pekişecek ve modada gördüğümüze benzer yükseliş ve düşüşler yaşanacaktır. Mistik yaklaşım zihinde formunu bulmuş imgelerle dolduğu zaman, bunları belitler altında […]

Kategoriler
Adrian Brisku YEDİSU

Osmanlı ve Rus İmparatorluklarında Siyasi Reformlar & Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Osmanlı Devleti’nin neredeyse son iki asrı Rusya ile rekabet içerisinde geçmiştir. Özellikle de 18. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı’nın başlıca hasmı, her fırsatta sınırları tecavüz eden, istikrarlı bir şekilde Osmanlı tebaası arasında ayrılıkçı hareketleri destekleyen ve Osmanlı’yı uluslararası arenada zayıf düşürmeye çabalayan Rusya İmparatorluğu’dur. Yine Küçük Kaynarca hezimetinden itibaren Osmanlı’da askeri, idari ve iktisadi ıslahat çabalarının […]

Kategoriler
Çocuk Eğitimi Kollektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi & Doğu ve Batı Düşünürlerinin Eğitime Yaklaşım Biçimleri

Hiç kuşkusuz, eğitimin geçmişi, insanlık tarihinin başlangıcıyla eş zamanlıdır. Tarihin ilk döneminden itibaren eğitim faaliyetlerine rastlamak mümkündür. En eski uygarlıklarda bile bireyler, muhataplarına bir şeyler öğretmenin çabası içinde olmuşlardır. Bu çerçeveden bakıldığında eğitim olgusunun kendisi yeni bir durum değildir. Her ne kadar eğitim tarihini insanlık tarihi kadar geriye götürsek de “İnsanlar hangi ilkelere göre ve […]

Kategoriler
Dr. Kenan Göçer İnceleme-Araştırma LEJAND

Yunus Emre Aslında Ne Dedi? & İzonomi Temelli Ekonomi-Politik Yaklaşım

Kenan Göçer’in Anadolu tasavvuf tarihine, özellikle de Yunus’a, düşünsel bir deney olarak Kojin Karatani’den esinlenerek geliştirip uyguladığı üç hatlı yaklaşım, konuya tasavvufi meşreplerin iktisadi konumlanmalarının ne olabileceği hakkında beklenmedik bir açıdan ışık tutuyor. Kanımca bu, verimli ve zihin açıcı bir deney. Hem Yunus’un hem de gezgin ya da yerleşik derviş takımlarının ekonomi-politik konumları hakkında düşünmek, […]

Kategoriler
Adem Yavuz Elveren İLETİŞİM YAYINLARI İnceleme-Araştırma

Askeri Harcamalar ve Ekonomi & Eleştirel Bir Yaklaşım

“Kapitalizmin ve emperyalizmin tüm yaratıcı, yenileştirici gücünün; ‘yıkarken, inşa da edebilen’ dinamizminin tükendiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu ikili, son kırk yıl boyunca, dünya halklarını piyasa vahşetine ve yıkıma mahkûm etti. Batı toplumları, refah devletinin birikimlerini adım adım yitirdi. Devletin geleneksel işlevlerinin aşınmayan ana öğesi ‘savunma’ adı altındaki askerî harcamalar oldu. Adem Yavuz Elveren’in kitabı kapitalizmin […]

Kategoriler
Berna Ayaz İnceleme-Araştırma PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI

Kardeşten Öte & Sanal Akrabalık İlişkilerine Halkbilimsel Bir Yaklaşım: Balıkesir Örneği

Bireylerin gönül rızalarına dayanan ve toplum huzurunda yapılan bir antlaşmayla meydana gelen sanal akrabalık ilişkileri; aile, akrabalık ve hısım kavramlarının dışında bir ilişkidir. Bireylerin kendi rızalarıyla gerçekleşen bu ilişkilerin oluşumu, uygulama anlamında çok zor olmasa da bireylere yüklediği sorumluluklar ve kardeşliğin bitmesi noktasında yaptırımları bakımından kesin, katı ve zorlayıcıdır. Sanal akrabalık ilişkileri yalnızca bireyleri değil, […]

Kategoriler
Diğer DORA YAYINLARI Mustafa Sevüktekin

Modelleme Stratejileri & Matematiksel, Ekonomik ve Ekonometrik Yaklaşım

1.Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma2.Teoriden modellemeye geçiş3.Değişkenler arası ilişkiler4.Matematiksel modelleme stratejileri5.Matematiksel fonksiyonel biçimler6.Ekonomik modelleme stratejileri7.Ekonomik modelleme örnekleri8.Ekonometrik modelleme stratejileri9.Ekonometrik veri yapılarına göre modeller Yayın Tarihi: 16.02.2021 ISBN: 9786052472446 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 436 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt Boyut: 14 x 21 cm