Kategoriler
NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin

Otizmi Olan Çocuklara Zihin Okumayı Öğretmek & Uygulamalı Bir Rehber

Otizm ve benzeri güçlükler çeken çocukların başkalarının düşünceleri, inançları, istek ve niyetlerinden anlam çıkarabilmelerine yönelik çok sayıda ve nitelikli çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde bu güçlükler otizmin karakteristikleri olan sosyal ve iletişimsel problemlerin altında yatan temel nedenler olarak görülmektedir. Otizmi olan çocuklara zihin okumayı öğretme, “zihin kuramı” yoksunluğunun çocukların diğer alanlarda gösterdikleri işlevleriyle ilişkisini araştırtırmakta ve aynı zamanda […]

Kategoriler
Didem Turgut Çönkü, Derya Bayram NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Mindfulness-Bilinçli Farkındalık – Aileler ve Eğitimciler İçin Uygulamalı El Kitabı

“Mindfulness-Bilinçli Farkındalık; bizim kültürümüze, Mevlana’nın hoş görü, kabul ve açık olmaya dayalı felsefesiyle örtüşmesi nedeniyle de uyum sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bilinçli farkındalık, bilişsel bir esnekliği barındıran duygusal bir denge ve içsel süreçleri kabullenme, duygu durumunu regüle edebilme yeteneği olarak da görülebilir.Farkına varamadığımız duyguya sahip çıkamayız, bedenimizdeki etkisini hissetmeden dönüştüremeyiz. Yayın Tarihi: 19.09.2022 ISBN: 9786254069222 […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Uygulamalı Sosyal Psikoloji

Uygulamalı Sosyal Psikoloji kitabı, bildiğimiz kadarıyla, Türkiye’de bu alanda yazılan ilk sistematik kaynak olma özelliğine sahiptir. Uygulamalı sosyal psikoloji, psikolojinin geleneksel uygulama alanlarının dışına çıkarak (sosyal) psikolojinin kuramsal ve görgül birikimini toplumsal sorunların çözümü ve toplumsal refahın arttırılması adına uygulanan müdahale ve uygulamaları bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde sunmaktadır. Temel bilimsel yaklaşımdan ziyade uygulama alanlarını ön […]

Kategoriler
ÇAMLICA YAYINLARI Prof. Dr. Zeki Arslantürk, E. Hamit Arslantürk Sosyal Bilimler

Uygulamalı Sosyal Araştırma & SPSS, Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulamaları

“Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metot ve Teknikleri” adlı kitabımızın “Söz Başı”nda: “Zaman içerisinde meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin tenkit ve ikazlarının kusurların giderilmesinde yol gösterici olacağına inanıyoruz” demiştik. İkazların değerlendirilmesi bizi öyle bir noktaya getirdi ki, hem kitabın içeriğini ve hem de adını değiştirmemize sebep oldu. Böylece kitabın yeni adı, “Uygulamalı Sosyal Aştırma” oldu. Eski kitapta mevcut […]

Kategoriler
GAZİ KİTABEVİ İşletme

Sağlık Ekonomisinde Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar

İçindekilerBÖLÜM I – Covid 19 Pandemisinin Enerji Piyasası Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi BÖLÜM II – Sağlık Ekonomisinde Blokzincir Uygulamaları BÖLÜM III – Türk Kamu Yönetiminde Yönetsel Etkinlik ve Verimlilik Arayışı: E-Sağlık Uygulamaları Üzerinden Bir Değerlendirme BÖLÜM IV – Kronik Hastalıkların Ekonomik Yükü BÖLÜM V – Türkiye’de Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi  BÖLÜM VI – OECD […]

Kategoriler
Diğer GRAFİKER YAYINLARI M. Abdullah Arslan, Tacettin Şimşek

Uygulamalı Yaratıcı Yazma

Yorucu bir süreç olsa da yazmanın büyülü bir eylem olduğu gözden ırak tutulamaz. Özellikle metne son noktayı koyduktan sonra yaşanan iç huzuru, başka hiçbir yerden elde edilemez.Bu kitapta, yazma alıştırmalarına yer verirken atölye çalışmaları yapmayı düşündük. Her kuramsal bilgiyi uygulamalarla destekledik. Benzer etkinliklerin yapılabileceğini ve yazmanın hiç de korkulacak bir eylem olmadığını sezdirmeyi amaçladık. Kalemi […]

Kategoriler
DBY YAYINLARI Diğer Nuh Muaz Kapan

Aklın ve Tekniğin Diyalektiği & Gaston Bachelard ve Uygulamalı Akılcılık

Bilim felsefesi tartışmalarında tarihsel olarak iki ekol karşımıza çıkmaktadır: 19. yüzyılda ortaya çıkan pozitivist düşünce ve 20. yüzyılda ortaya çıkan post-pozitivist düşüncedir. Pozitivist düşünce bilimin ışığında dünyayı yeniden inşa etme uğraşısı içerisindedir. Evrensellik anlayışının özellikle önemli bir motif olduğu bu düşüncenin merkezinde doğa bilimlerindeki hesaplanabilirlik anlayışını sosyal bilimlerde de uygulama düşüncesi vardır. Pozitivist düşüncenin eleştirilmeye […]

Kategoriler
Dion Fortune HERMES YAYINLARI Parapsikoloji-Gizem

Günlük Yaşamda Uygulamalı Gizli Bilimler & Pratik Okültizm

Bu kitapta, gizli bilimler (okültizm) üzerinde ustalığı dünyaca tanınmış yazar Dion Fortune derin ve özel eğitim gerektiren bu konuyu fazla ayrıntıyı girmeden herkesin anlayabileceği bir biçimde açıklamaktadır, ancak kitabın esas amacı okuyucunun yararına kullanabileceği pratik bilgileri sunmaktır. Okuyucu ister konuya yeni başlayan olsun, ister konunun uzmanı olsun, kitaptan mutlaka etkilenecektir. Kendisi ve yaşam üzerinde anlayışı […]

Kategoriler
DORA YAYINLARI Muhasebe-Maliye Sait Y. Kaygusuz

Mali Tablolar Analizi & Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması Excel Uygulamali

1.Finansal tablolar ve türleri2.Finansal analiz nedir?3.Oran analizi nedir?4.Dikey yüzde yöntemi5.Karşılaştırmalı tablolar analizi6.Eğilim yüzdeleri analizi7.Maliyetler değişken ve sabit olarak nasıl sınıflandırılır?8.Başabaş noktası nasıl hesaplanır?9.Analizde sorulacak sorular10.Nakit akış tablosu nasıl hazırlanır? Yayın Tarihi: 17.02.2021 ISBN: 9786052472477 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 298 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 15 x 21 cm

Kategoriler
Diğer Doç. Dr. Z. Dina Çakmur Yıldırtan, Dr. Selin Sarılı TÜRKMEN KİTABEVİ

Uygulamalı Davranışsal Finans

Kitabın hazırlanmasındaki temel motivasyon son yıllarda yatırımcı davranışlarının ve kararlarının finansal piyasalar üzerindeki etkilerini sorgulayan davranışsal finans alanına teorik ve uygulamalı bir çalışmayla katkı sunmaktır. Yatırımcı kararları ve davranışları insanlara özgü hatalar içerir ve yatırımcılar her zaman rasyonel olmayabilir. Sosyal bilimlerin temel yapıtaşının insan olması sebebiyle fen bilimlerinden farklılık arz eder. İnsan, kararlarında yanılabilir ve […]