Kategoriler
Diğer Göksel Aymaz LİTERATÜR YAYINLARI

Bir Ulu Irmak & Nazım Hikmet ve Manzaralar

Göksel Aymaz, Bir Ulu Irmak’ta, hem sanat yapıtı üretiminde hem de sanat yapıtı üreticisi olarak sanatçının üretiminde toplumsal koşulların belirleyici rolünü incelemiş ve örnek olarak da Memleketimden İnsan Manzaraları ile bu yapıtın üreticisi Nâzım Hikmet’i seçmiştir.“Dr. Göksel Aymaz, sanat ürününün, çoklarınca ileri sürüldüğünce, göklerde, bulutların arasındaymış gibi görünse de, oralara, sanatçının da bizim de yaşadığımız […]

Kategoriler
BENGÜ YAYINLARI İnceleme-Araştırma Mirzatay Joldasbekov

Ulu Bozkır Edebiyatı Orhun Abideleri

Kazak bilim dünyasının değerli temsilcilerinden Prof.Dr. Mırzatay Joldasbekov tarafından kaleme alınan eser, Kazak edebiyatının en eski dönemlerini ele alıyor.  Konuyu yalnızca Kazak edebiyatı çerçevesinde değil Türk Dünyası düşüncesi içerisinde değerlendiriyor.Kitabın ilk bölümlerinde bütün Türk halklarının  edebiyatlarının ilk örneklerini oluşturan Orhun Abideleri oluşturuyor.Joldasbekov, Orhun Abidelerinin şiir türünde yazıldığı görüşünü benimseyen az sayıdaki araştırmacılardandır. Çalışmada da Orhun […]