Kategoriler
BERİKAN YAYINEVİ Destan Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç

Türk Destanlarına Giriş

Destanlar, milletlerin kahramanlık hikâyelerinin toplamıdır. Öyleyse destanları zengin olan toplumların tarihleri de o ölçüde muhteşemdir. Bu açıdan baktığımızda Türklerin tarihi pek çok destanî hikâyelerle doludur ve bunların da büyük bir kısmı gerçekleri yansıtır. Zaten destanların en önemli hususiyeti, içerisinde milleti yakından ilgilendiren yaşanmış olaylara yer verilmesidir. Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden beri başından acı, […]

Kategoriler
Burak Dalgın İnceleme-Araştırma KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ

İstanbulîn & Türk Modernleşmesinin Doğum Hikayeleri

Türk tarihinde Batılılaşmanın “resmi makamlar” aracılığıyla gerçekleştirilen ilk somut adımı Tanzimat Fermanı’dır. Diğer adıyla, Gülhane Hatt-ı Hümayunu, 3 Kasım 1839’da Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane Parkı’nda okunur. Sonrası “imparatorluğun en uzun yüzyılı”. Batılılaşma, dönem itibariyle birçok açıdan “modernleşme” olarak görülür ve tepeden tırnağa gerek resmi kurumlar gerek sosyal ve kültürel anlamda imparatorluk topraklarında alışılmışın dışında […]

Kategoriler
Kişisel Gelişim SARMAL KİTABEVİ Timur B. Davletov

Sibirya'dan Anadolu'ya Türk Şamanizmi’nin Sosyolojisi

Arkeoloji ve etnografya bilgilerine göre en az 40.000 yıl yaşında olan ve son dönemdeki çevrecilik, kadın hakları ve bireysel gelişim merakının artışıyla birlikte arkasında güçlü medya holdinglerin ve ruhban ordularının bulunmadığı halde dünyada yeniden güncellik kazanan Şamanizm, zamanın ve mekânın binlerce yıllık derinlik ve mesafelerini kucaklayan kadim bir inanç ve uygarlık olarak Sibirya ile Anadolu’yu […]

Kategoriler
Ertekin Akpınar SAKİN KİTAP Sinema-Genel

10 Yönetmen ve Türk Sineması

Ömer Kavur, Atıf Yılmaz, Yavuz Özkan, Halit Refiğ, Memduh Ün, Erden Kıral, Ali Özgentürk, Yeşim Ustaoğlu, Tunç Başaran ve Ziya Öztan…Yavuz Özkan, kahramanlarının içinden çıkamadığı sorunlar olduğunda, onları neden kapalı mekânlara doğru çekiyor? Yılmaz Güney, Endişe filmini çekerken hangi olaylarla karşılaştı? Erden Kıral, Türkiye’yi neden terk etti? Halit Refiğ, yönettiği Yorgun Savaşçı filminin yakıldığını öğrendiğinde […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma Mustafa Kozan PAGODA YAYINLARI

Geçmişten Günümüze Türk Kadını

Bu kitapta Dr. Mustafa Kozan’ın, tarih boyunca kadının Türk ve Dünya toplumlarındaki yeri ile ilgili saptadığı önemli bilgilere tanık olacaksınız.Özellikle Türk Tarihi temelinde kadının dünü ve bugünü üzerine karşılaştırma yapıldığında ” Nereden nereye ? ” sorusunun cevabını bulacaksınız.Kadınların ilk Türk uygarlıkları zamanından, İslam öncesi ve sonrası dönemlere, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük devletlerin  var olduğu çağlardan, […]

Kategoriler
GECE KİTAPLIĞI Şiir (yerli) Uğur Kaya, Fatih Kuluş

Halk Şiirimizin Yüzü & Türk Halk Şiirinden İzahlı Seçme Dörtlükler

Türk halk şiirinde kullanılan dilin sade ve anlaşılır olduğu görüşü, şiirleri anlama ve yorumlama gayretlerinin basit veya gereksiz olduğu gibi birtakım yanlış değerlendirmeleri de beraberinde getirmiştir. İşte bu yaygın kanaatten sıyrılarak hazırlanan elinizdeki mütevazı çalışma, halk şiirinin anlam dünyası hakkında fikir sahibi olmamız adına önemli bir adımdır.Prof. Dr. Ersen ERSOY  Manzum eserler üzerine yapılan yorum ve […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma Mehmet Emin Gönen PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI

Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesinde Bürokrasi Ve Memur/Bürokrat (1923-1950)

Devlet denilen soyut mekanizmayı halkın gözünde somutlaştıran ve devletin vatandaşı ile olan ilişkilerini canlı şekilde yürüten bürokrasi bu yönüyle devletin tutan eli gören gözüdür. Tarihte ilk kurulan devletlerden itibaren varlığını yavaş yavaş hissettiren ve resmi bir örgüt haline gelen bürokrasi, Osmanlı devletinde de önemli bir yere sahip olmuş, Tanzimat inkılâbıyla yeniden şekillenerek mirasını Cumhuriyet rejimine […]

Kategoriler
Diğer PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI Ümmühan Gökmen

Türk Şiirinde Yeni Paradigma & Tanzimat Şiirine Felsefi Bir Bakış

Genelde edebiyatın, özelde şiirin felsefeyle ilişkisinin kadim zamanlara dayandığı bilinmektedir. Bu ilişki, düşünce alanında meydana gelen paradig-ma değişimlerinin şair personasını ve şiirin içeriğini nasıl dönüştürdüğünü gözlemlemeyi mümkün kılar. XVII. yüzyılda Batı’da başlayan modernleşme, düşüncenin ve toplumsal yaşamın köklü değişimlere uğrayacağı bir dönemin başlatıcısı olmuştur. Aydınlanma ile bu süreç gelişerek din ya da Tanrı mer-kezli toplumsal […]

Kategoriler
Biyografi-Otobiyografi DOĞAN KİTAP Haşim Akman, Nüket Alevli

Türk Tekstil ve Eğitim Sektöründe Gaziantepli Bir Öncü Cemil Alevli

Kimdir Cemil Alevli? “Gazi” unvanını hakkıyla kazanarak Gaziantep adını almış, ilk söylenişiyle “Ayntablı” köklü bir ailenin çocuğudur. Gençliğinin baharında Fransız işgaline karşı savaşarak şehrinin edindiği unvanda bizzat pay sahibi olmuş; Devletin kıt kanaat bütçesiyle, Almanya’ya yükseköğrenime gönderilmiş; “Almanya’da kal” tekliflerini elinin tersiyle iterek bütün hayatını adayacağı memleketi Antep’e dönüp işe koyulmuş; Devletten tek kuruş almadan, dişiyle […]

Kategoriler
Bahtiyar Aslan İnceleme-Araştırma TÜRK EDEBİYATI VAKFI

Türk Edebiyatı Dergisinde Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı (1972-2021)

Türk Edebiyatı dergisinin 50 yıllık arşivinden Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı ile ilgili yazılardan derlenen ve tıpkıbasım olarak hazırladığımız kitabımız okuyucularla buluşuyor… Hazırlamış olduğumuz bu kitapta, Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı’na dair 111 metin yer almaktadır. Bu yazıların bir kısmı araştırma-inceleme, bir kısmı alıntı, röportaj ve değerlendirme niteliğinde yazılardır. Bunlara vakıf bünyesinde yapılan açık […]