Kategoriler
Giovanni Maria Angiolello PROFİL KİTAP

Sultan Fatih'in Sarayında Bir Esir: Giovanni Maria Angiolello Gözünden Türk Tarihi

Birçok belgede Historia Turchesca yani Türk Tarihi eserinin yazarı olarak anılan Angiolello, Osmanlı Devleti’nde yaşadığı zamanlarda imparatorlukla ilgili çok değerli notlar yazmıştır. 10 yıldan fazla İstanbul’da kalan yazar, şehrin Osmanlıların eline geçmesinden sonraki durumunu anlatan ilk yabancıdır. Fatih dönemine ait bir eserde bizzat görgü tanığı olan birinin sarayın iç yüzünü, taht kavgalarını, kanlı savaşları, devlet teşkilatını ve ordu sistemini anlatması […]

Kategoriler
SAVAŞ YAYINLARI-SINAV KİTAPLARI Sinan Sakin

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler / Altın Seri

İçindekilerTürk Ceza Hukuku Genel Hükümler 1. BölümCeza Hukuku Genel Olarak1. Giriş2. Ceza Kanunumuz3. Ceza Hukukunun ve Suç Politikasının Temel İlkeleriKonu İle İlgili Çıkmış Sorular2. BölümTürk Ceza Kanunu’nun Uygulama Alanı1. Zaman Bakımından Uygulama2. Yer Bakımından Uygulama3. Türk Ceza Kanunu’nun Kişi Bakımından UygulanmasıKonu İle İlgili Çıkmış Sorular3. BölümSuç1. suç Genel TeorisiKonu İle İlgili Çıkmış Sorular2. Suçun Özel Beliriş […]

Kategoriler
Prof. Dr. Erhan Aydın SELENGE YAYINLARI

Eski Türk Yazıtları

Türklerin bilinen ilk yazılı belgeleri; yazıt taşları, kayalar ve gündelik hayatta da kullanılabilen kimi eşyalar üzerine oyma yazı sistemiyle yazılmış metinlerdir. I. Köktürk Kağanlığı döneminden başlayarak Türklerin bilinen ilk yazılı belgelerinin çeşitleri ve yazılış tarihleri konusunda farklı görüşler bulunsa da araştırmacılar, Türk runik harfleriyle yazılmış yazıtların ilk yazılı belgeler olduğu konusunda hemfikirdirler. Ancak eski Türk […]

Kategoriler
KETEBE YAYINEVİ

40 Soruda Klasik Türk Edebiyatı

Türklerin İslam medeniyetine dâhil olduktan sonra meydana getirdikleri ve umumiyetle “divan edebiyatı” olarak adlandırılan klasik Türk edebiyatı yaklaşık altı asır boyunca çok geniş bir coğrafyada sayısız eserler vermiştir.Emrah Gökçe’nin hazırladığı 40 Soruda Klasik Türk Edebiyatı, nice edipler barındıran bu edebiyat geleneğinin her yaş ve seviyedeki okur tarafından hakkıyla tanınıp anlaşılması, temel vasıfları ve kavramları hakkında […]

Kategoriler
BİYOGRAFİ.NET Rahmi Ali, Tevfik Hüseyinoğlu

Yunan İç Savaşı’nda Batı Trakya Türk Azınlığı

Bu eser, Batı Trakya Türk Azınlığının (1946-1949) yılları arasında yaşadığı iç savaşı ele almaktadır. Karanlık bir döneme ışık tutan bu kitabın hazırlanması, uzun bir araştırma gerektirmiştir. Daha önce de pek çok çalışmalarını okuduğumuz değerli yazarlar Rahmi Ali ve Tevfik Hüseyinoğlu’na böyle bir eser kazandırdıkları için teşekkür borçluyuz. Yayın Tarihi: 27.12.2021 ISBN: 9789758204489 Dil: TÜRKÇE Sayfa […]

Kategoriler
BİZİM KİTAPLAR YAYINEVİ Hilmi Tutar

Türk Siyasetinde Sancılı Yıllar

En iyi yönetim şeklinin henüz bulunamadığı bir dünyada insanlık tarihi, bir çok idari yöntemleri denemiştir. Fakat dünyanın geldiği ve varsayılan çağdaş noktada bulunabilen demokratik anlayışlar, her noktadaki bireylerin temel düşünce ve yaşam biçimlerine yeterli katkı ve özgürlüğü sağlayamamıştır. Varolan çağdaş demokratik anlayış, kimi zaman sınırlı, güdümlü ve bütünlük içinde bir çoğunluğu kayıran felsefesi ile birlikte […]

Kategoriler
DBY YAYINLARI İrfan Görkaş

Varlık Vardan Gelir & Türk Dilinde Felsefenin İmkanı

Bu eser, iki bilim alanıyla ilintili bir eserdir. Birincisi klasik dönem Türk dili, ikincisi klasik dönem felsefe, özellikle İslam felsefesi ve metafiziği. Felsefenin üzerinde çalıştığı ilk konu, ortaya koyduğu ilk problem varlık problemidir. O nedenle eser, Türk dili ve İslam metafiziği bağlamında “varlık” problemine odaklanmaktadır. Eserin tezi, Türk dilinde felsefenin iki imkânı olduğudur. Birincisi tarihsel […]

Kategoriler
Leyla Adiloğlu Yalçınkaya NOBEL BİLİMSEL

Havayolları İş Modellerinin Değişimi & Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları Üzerine Bir Araştırma

Bu kitapta, Türkiye havayolu yolcu taşımacılığı örgütsel alanında, farklı tarihlerde kurulmuş, uzun yıllar faaliyetlerini sürdürmeyi başarmış, farklı iş modellerine sahip Türk Hava Yolları A.Ş. ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. iş modellerinin nasıl değiştiği, yeni kurumsal kuram ve kaynak bağımlılığı kuramı çerçevesinde ele alınmaktadır. Araştırma kapsamında üst düzey yöneticiler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş, pek çok […]

Kategoriler
SAVAŞ YAYINLARI-SINAV KİTAPLARI Sinan Sakin

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

Türk Ceza Hukuku Özel HükümlerSinan SakinAltın Seri 1. BölümHayata Karşı Suçlar2. BölümVücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar3. Bölümİşkence ve Eziyet4. BölümKoruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli5. BölümCinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar6. BölümÖzgürlüğe Karşı Suçlar7. BölümŞerefe Karşı Suçlar8. BölümÖzel Yaşama ve Yaşamın Gizli Alanına Karşı Suçlar9. BölümMalvarlığına Karşı Suçlar10. BölümGenel Tehlike Yaratan Suçlar11. BölümBelgelerde Sahtecilik12. BölümKamu Barışına Karşı Suçlar13. […]

Kategoriler
BENGÜ YAYINLARI

Türkçe Hikaye Evreni & Türk Dünyasından Seçmeler / Özgün Metinler

Bu kitapta, alfabetik sıraya göre Altay, Azerbaycan, Başkurt, Gagavuz, Hakas, Halaç, Karaçay-Malkar, Karakalpak, Kaşkay, Kazak, Kırgız, Kırım, Kumuk, Nogay, Özbek, Saha (Yakut), Tatar, Tuva, Türkiye, Türkmen, Uygur olmak üzere Türk dünyasından 34 edebî hikâyenin özgün metinleri yer almaktadır. Bu hikâyelerden 8’i Arap, 6’sı Latin, 20’si Kiril alfabeleriyle yazılmıştır. Bu eser, Türkçe Hikâye Evreni isimli kitabın eki […]