Kategoriler
Prof. Dr. Selahattin Gültekin ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliğinin Temelleri / Fundamentals of Chemical Reaction Engineering

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (KRM) dersi kapsamında, gerek yurtdışında (Suudi Arabistan, Malezya, Kırgızistan), gerekse Türkiye’de çeşitli üniversitelerde kullandığım notlarımı bir araya getirerek bu kitabı hazırladım.Özellikle, İngilizceleri yeterli olmayan öğrencilere yönelik böyle iki dilde bir kitabın hazırlanması hem Türkiye’deki öğrenciler hem de bu coğrafyadaki öğrenciler için büyük önem taşımaktadır.Kitap, daha ziyade lisans seviyesindeki öğrenciler için hazırlanmıştır. Lisansüstündeki […]

Kategoriler
Charles E. Schaefer NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Oyun Terapisinin Temelleri – Foundations of Play Therapy

Tamamen gözden geçirilmiş ve güncellenmiş yeni basımıyla, oyun terapisi alanında dönüm noktası niteliğinde bir rehber.“Oyun terapisinin babası” sayılan Charles E. Schaefer tarafından yayıma hazırlanan Oyun Terapisinin Temelleri, çocuk ve ergenlerle yürütülen oyun terapisi uygulamalarındaki birçok değişik yaklaşım ve yönteme dair en son gelişmeleri yansıtan eksiksiz bir rehberdir.Alanında uzman yazarların katkısıyla, bu geniş kapsamlı kaynak kitap […]

Kategoriler
ALTER YAYINCILIK Kolektif

Hemşirelik Bakımının Temelleri & Kavramlar – İlkeler – Uygulamalar

Hemşirelik mesleğinin öneminin anlaşıldığı Covid-19 Pandemi sürecinde, hemşirelerin gösterdiği olağanüstü emek ve çabaya şahit olduk. Bu süreçte hemşireler büyük bir fedakarlık örneği gösterdiler.Hemşireler mesleklerine önem ve emek harcayarak, sağlık hizmetlerinde vazgeçilmez bir yerde olduklarını kanıtladılar.Büyük bir emekle ve zengin yazar grubu ile hazırlanan bu kitabın, hemşire meslektaşlarımıza ve hemşirelik öğrencilerine ve yararlı olmasını diliyoruz. “Hemşirelik […]

Kategoriler
Neil R. Carlson NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Fizyolojik Psikoloji & Davranışın Nörolojik Temelleri

Fizyolojik Psikoloji’nin Yeni Basımında Neler Var?Her yıl gelişen teknoloji sayesinde yapılan yeni araştırmalarla davranış fizyolojisi ile ilgili yeni bilgilere ulaşılmaktadır. Fizyolojik Psikoloji’nin bu basımında, araştırma yöntemlerinin muazzam ilerleyişi ile ulaşılan yeni keşifler yansıtılmaktadır.Bu yeni basım: Her araştırmayı birçok yeni keşifle sonuçlanan birer unsur olarak tanımlıyor. Beyin ölçüsünü kontrol eden genleri, asetaminofen faaliyetini, lif sistemindeki difüzyon […]

Kategoriler
Dr. Osman Gümüşçü, Hasan Hüseyin Yılmaz, Çetin Şenkul YEDİTEPE YAYINEVİ

Temelleri Gelişimi ve Yapısıyla Tarihi Coğrafya

Özellikle son yıllarda üzerine yapılan araştırma ve tartışmaların arttığı interdisipliner bir araştırma sahası olan tarihi coğrafya, Türkiye’de hızla daha geniş çevrelerde duyulmaya ve ilgi çekmeye başlamıştır. Bu bağlamda her geçen yıl daha fazla üniversitede, daha fazla bölümde ders olarak okutulmaya başlanmış, dolayısıyla bu durumun hem sebebi, hem de sonucu olarak tarihi coğrafya sahasında daha fazla […]

Kategoriler
Kişisel Gelişim OMEGA YAYINLARI Osho

Ego / Yeni İnsanlığın Temelleri 1 / Yanılsamadan Kurtulmak

Aileler, öğretmenler, toplum… Hepsi bizim için en iyisini istediğini iddia eder ve hepsi de bizi, olduğumuzdan farklı bir kişiye dönüştürmeye çalışır. Eğitim bunun için vardır: Bizi, daha iyi, daha gelişmiş, daha başarılı bir versiyonumuza dönüştürebilmek için. Egomuzu besleyerek, sahip olduklarımızı çoğaltarak kendimizi tamamlanmış ve mutlu hissedebileceğimize inandırıldık. Halbuki tüm bunlar, bizi kendimiz olmaktan ve dolayısıyla […]

Kategoriler
Eamonn Butler İnceleme-Araştırma LİBERUS

Özgür Toplumun Temelleri

Eamonn Butler, özgür bir toplumda bireylerin özgürlüklerinin başta devlet olmak üzere herhangi bir iktisadi, siyasi ve toplumsal güç tarafından keyfî biçimde kısıtlanması ve/veya sınırlandırılmasının mümkün olamayacağının altını çiziyor. Özgür bir toplumda en önemli şeyin bireylerin istisnasız “aynı özgürlükçü muameleye tabi tutulması” olduğunu dile getiriyor. Butler özgür bir toplumda devletin var olma sebebinin insanların zarar görmesini […]

Kategoriler
Diğer Fuat Bulut KARİNA YAYINEVİ

Odyolojinin Temelleri

“Odyolojinin Temelleri” kitabına katkı veren Editör Dr. Fuat BULUT olmak üzere bütün yazar arkadaşları tebrik ediyorum. Prof. Dr. Orhan YILMAZKarabük Üniversitesi Tıp FakültesiKBB AD Öğretim Üyesi İçerdiği konular itibariyle, sadece odyolojiye değil, aynı zamanda KBB hastalıklarına ve denge problemlerine de yer verilen bu eser, yazarların büyük emek ve özverisi ile hazırlanmıştır. Emeği geçen herkesi kutluyor, tüm Odyoloji […]

Kategoriler
Diğer Fırat Kargıoğlu RUNİK KİTAP

Giyotine Karşı & Aydınlanmacılığa Yönelik Postmodern Eleştirinin Muhafazakarlıktaki Gizil Temelleri

Felsefi akımlar da birer organizmadır: Onların da yaşam öyküleri, gelişim süreçleri, geçmişleri vardır. Böyle düşünüldüğünde, biyografik bir metin olarak da nitelenebilecek Giyotine Karşı kitabı; postmodernizmin, özellikle de postmodernist siyaset felsefesinin ya da başka bir söyleyişle Aydınlanma Felsefesinin Kıta Avrupası (Fransız) kanadına ve tabii ki Fransız Devrimi’nin toplumsal-siyasal mantığına dönük eleştirisinin, muhafazakâr siyaset felsefesindeki gizil/kullanılmaya hazır […]

Kategoriler
LİTERATÜR YAYINLARI Mimari Sally Stone, Graeme Brooker, Ro Spankie, Russel Gagg, Lynne Mesher, Pam Locker

İç Mimarlık Temelleri Seti (7 Kitap)

İç mimarinin temel araçlarının sıralandığı başlıklarla sunulan bu kitaplar, akademik programlara uygun bir şekilde, kuramsal ve uygulamaya yönelik konuları çağdaş ve yaratıcı projeler üzerinden anlatmaktadır.Kitaplarda, malzemelerin işlevsel ve yaratıcı kullanımları, ölçek ve iç mekânla nesne arasındaki ilişkiyi inceleme yöntemleri, iç mekân çizimi ve proje sunumu, mevcut binalar ve yeni yapılacak ekler arasındaki ilişkiler, tasarım öğelerinin […]