Kategoriler
İSAM / İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Prof. Dr. İlyas Üzüm

Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik

Bu kitap Aleviliğin tarihî arkaplânı, teolojik boyutu ve erkânı konusunda bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. Akademik yoğunluktan arındırılarak hazırlanan çalışmanın birinci bölümünde, onuncu asırdan günümüze kadar gelen tarihî seyir işlenmiştir. İkinci bölümde bu sosyo-kültürel yapının İslamî inanç ve ibadetlere bakışı ve yorumlayışı ile belli başlı erkân ele alınmıştır. Yayın Tarihi: 13.06.2022 ISBN: 9789753899147 Dil: TÜRKÇE Sayfa […]