Kategoriler
Ayçe Abana YEDİVEREN ÇOCUK

Yıldız Tarihi

Çocuk tiyatroları, çocukların var olan potansiyellerini geliştirerek doğru yönlendirilmelerini sağlayacak egzersizlerdir.  Drama ile analiz yeteneği gelişen çocuklar düşünebilme, karar verebilme ve eleştirme yöntemleri geliştirmektedirler. Çocukların oyun ve hayal dünyası gelişimi ileride daha üretken yetişkinler olmalarını sağlar.  Yaratıcı Drama’nın çalışma sahası bilimsel verilerle eğlenerek öğrenmeye yöneliktir. Umuyorum ki bu ‘Yıldız Tarihi’ isimli tiyatro oyunu ile çocuklar hem […]

Kategoriler
Giovanni Maria Angiolello PROFİL KİTAP

Sultan Fatih'in Sarayında Bir Esir: Giovanni Maria Angiolello Gözünden Türk Tarihi

Birçok belgede Historia Turchesca yani Türk Tarihi eserinin yazarı olarak anılan Angiolello, Osmanlı Devleti’nde yaşadığı zamanlarda imparatorlukla ilgili çok değerli notlar yazmıştır. 10 yıldan fazla İstanbul’da kalan yazar, şehrin Osmanlıların eline geçmesinden sonraki durumunu anlatan ilk yabancıdır. Fatih dönemine ait bir eserde bizzat görgü tanığı olan birinin sarayın iç yüzünü, taht kavgalarını, kanlı savaşları, devlet teşkilatını ve ordu sistemini anlatması […]

Kategoriler
John Renard SAY YAYINLARI

A'dan Z'ye Dinler Tarihi & Yahudilik’ten Şitoizm’e

40 yılı aşkın eğitim ve öğretim deneyimine sahip John Renard tarafından kaleme alınan A’dan Z’ye Dinler Tarihidünyadaki sekiz büyük dini geleneğin (Yahudilik, Hıristiyanlık,Müslümanlık, Budizm, Hinduizm, Taoculuk, Konfüçyüsçülük ve Şinto) tarihi, inançları, sembolleri, ritüelleri, liderleri ve gelenekleri hakkında 1000’i aşkın soruya yanıt vermektedir. Davut Yıldızı nedir?Bu kadar çok farklı Hıristiyan kilisesi nasıl ortaya çıktı?Ahiretle ilgili İslami […]

Kategoriler
Chris Harman YORDAM KİTAP

Halkların Dünya Tarihi & Taş Çağından Yeni Binyıla (Ciltli)

Chris Harman, insanlığın, Taş Çağı’ndan Büyük Roma İmparatorluğu’na, Orta Çağ’dan Aydınlanma’ya, Sanayi Devrimi’nden 21. yüzyıla uzanan büyük yürüyüşünü halklar açısından, “aşağıdan” bir tarih çalışmasıyla anlatıyor. Yoğun ve akıcı bu kitap, insanlık tarihinin belli başlı aşamalarını, toplum biçimlerini, siyasal yapılanmaları, savaşları ve sınıf çatışmalarını parlak bir şekilde özetliyor. Tarihin izlediği yolu, sıradan insanların ortak insani hedefler […]

Kategoriler
YAPI KREDİ YAYINLARI

Bizans’ın Entelektüel Tarihi & Seçme Makaleler

Bizans’ın Entelektüel Tarihi, Geç Antikçağ’dan 15. yüzyıla uzanan dönemde, Bizans’ta düşünce dünyasına odaklanarak entelektüel uğraşın güvenilir bir tarihini ortaya koy­maktadır. Çalışmanın özünü Yunan, Hıristiyan ve Bizans düşüncesi ile kavramları­nın aktarımı, dönüşümü ve değişimi oluşturmaktadır.Bizans, Yunan klasikleri kanonunu muhafaza ederek bir seçki haline getirmiş ve bi­çimlendirmiş, bir yandan Antik Yunan düşünce dünyasıyla ilk temas noktasını oluş­tururken, […]

Kategoriler
Edouard Schure STABİL KİTAP

Büyük İnisiyeler & Dinlerin Gizli Tarihi

İnsanın varolduğu uzun yüzyılları kapsayan Büyük İnisiyeler, büyük arayışımıza, hatta belki de en büyük arayışımıza yer vermektedir. Yıllara meydan okuyan bu eserde, hepimizin bildiği tarihin arkasındaki motivasyonlar, dini mücadelenin büyümesi, kültürlerin yükselişi ve düşüşü anlatılmakta olup bugün bizim için olan önemlerine ışık tutuluyor. Olağanüstü nitelikteki insanların hayatlarını ve eylemlerini gözler önüne seriyor: Rama, Krişna, Hermes, […]

Kategoriler
Joseph Silk PEGASUS YAYINLARI

Evrenin Kısa Tarihi

Bu büyüleyici kitapta astronom Joseph Silk, başlangıcından nihai kaderine kadar evreni keşfe çıkıyor. Kozmologların evrenin doğumuna, evrimine ve geleceğine dair teoriler geliştirmek için kozmik fosilleri ve uzak bir geçmişe ait kalıntıları nasıl incelediklerini gösteriyor. Yıldızlar, galaksiler ve karanlık madde tanımlanırken peş peşe gelen bölümlerde Büyük Patlama’dan sonraki saniyenin milyonda birinin bir anından itibaren evrenin evrimi […]

Kategoriler
David M. Burton NOBEL YAŞAM

Matematik Tarihi

Öğretmen yetiştirme programlarına matematik tarihi ve matematik felsefesi dersleri eklenerek, matematik eğitiminin bu derslerle birlikte düşünülmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, yeni yayınlar üretilmekte ve bu alanın uzmanları meseleleri ayrıntılı olarak ele almaktadırlar. Matematik tarihi içinde farklı dönemlerde matematik üreten insanlar ve / veya medeniyetler, farkında olsun veya olmasınlar, matematiğe, matematik felsefesine ve matematik öğretimine katkıda bulunmuşlardır. […]

Kategoriler
Bayram Ali Çetinkaya NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Felsefe Tarihi & Antik Doğu’dan Modern Batı’ya

Pek çok insan tanımı arasında belki de en kabul gören tanım, Aristo tarafından yapılan tanımdır. İnsanı ‘düşünen canlı’ olarak tanımlayan Aristo, Metafizik adlı eserine “insan doğal olarak bilmek ister” cümlesi ile başlar. Eğer bu doğruysa, yani ‘bilmeyi istemek’ insanın en tabii faaliyeti ise insanlık tarihi bir bakıma düşüncenin tarihidir. Ve dolayısıyla tüm bilimler felsefenin başka […]

Kategoriler
Tanıl Bora TARİH VAKFI YURT YAYINLARI

Ankara Rüzgarı & Gençlerbirliği Tarihi

Futbol kulüpleri hayat hikayeleri son yıllarda sosyal tarihçiliğin özel ilgi alanlarından biri haline geldi. Elinizdeki kitabın sunuş metninden aktaracak olursak ira bir futbolkulübünün hikayesi, fonda büyük siyasi ve sosyal değişimlerin yer aldığı , sanatkarlara benzetebilecek egolarıyla ilginç şahsiyetlerin resmigeçit yaptığı uzun bir maceradır.Cumhuriyet’le yaşıt olan Gençlerbiliği kulubünün hikayesi de, bir yanıyla, modern Türkiye tarihinin sosyal, […]