Kategoriler
Gordon Kerr İnceleme-Araştırma SAY YAYINLARI

Kısa Afrika Tarihi

Charles Darwin, 1871 yılında kaleme aldığı insanın Türeyişi adlı kitabında Afrika’nın “insanlığın beşiği” olduğunu söylediğinde Avrupa’da yer yerinden oynadı. Avrupalıların “üstün olma” söylemlerine gölge düşüren bu iddia 1950’lerden sonra yapılan araştırmalarla doğrulandı. Dünya üzerindeki kara alanının beşte birinden daha büyük bir alanı kaplayan, elli dört egemen devletiyle şaşırtıcı bollukta farklı insan, etnik yapı, toplum ve […]

Kategoriler
BİLGE KÜLTÜR SANAT İnceleme-Araştırma Mehmet Ali Kaya

Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi 1 & Tarih Öncesi Çağlardan Demir Devri'ne Kadar

“Türkiye’nin Eskiçağ tarihi” denildiğinde akla ilk gelen “Küçük Asya” ve “Anadolu” isimlerinin tarihi, Türkiye’nin tarihi kadar eski değildir. Türkiye’nin Eskiçağ tarihini siyasal, sosyal ya da kültürel anlamda oluşturanlar, bugünkü Türkiye topraklarından hiçbir zaman “Küçük Asya” ya da “Anadolu” diye söz etmemiştir. Merkezi Orta Anadolu olmak üzere Türkiye’nin bilinen ilk ismi “Hatti Ülkesi”dir ve bu bölgeye […]

Kategoriler
BİLGE KÜLTÜR SANAT İnceleme-Araştırma Mehmet Ali Kaya

Türkiye’nin Eskiçağ Tarihi 3 & Hellenistik Dönem

Büyük İskender’in imparatorluğu döneminden (İÖ 334-323) başlayıp İÖ 30 yılına kadar devam eden, takriben 300 yıllık zaman dilimi tarihte Hellenistik Dönem olarak bilinir. Sentez bir kültürün yaratıldığı bu dönemin aktörleri, Ptolemaioslar (Mısır), Seleukoslar (Suriye), Kappadokya, Pontos, Bithynia, Pergamon krallıkları ile İÖ 278/277 yılında göçle gelip Orta Anadolu’ya yerleşen Galatlar, diğer yerli kabileler ve kent devletleridir.Hellenistik […]

Kategoriler
Peter Archer SAY YAYINLARI Tarih

Dinler Tarihi 101

Dünyada bu kadar çok uygarlık ve onlara ait din varken, hepsinin önemli isimlerini, kurallarını ve tarihlerini hatırlamak kolay değildir. Dinler Tarihi 101 ise kutsal hikâyelerden seçmeleri, peygamberlerin hayatlarını ve dini figürlerin tarihte nasıl yer edindiklerini sıkıcı ayrıntılara girmeden anlatıyor. Antik uygarlıkların mitolojilerini ve günümüzde milyonlarca inanana sahip dinlerin tarihsel yolculuklarını capcanlı bir anlatımla sunuyor.İsa’dan Dört […]

Kategoriler
İngilizce SAY YAYINLARI Susan Wise Bauer

Dünya Tarihi 1.Cilt İlkçağ

Dünya Tarihi adlı dört ciltlik eserin bu birinci cildinde, Çatalhöyük ve Eriha gibi ilk insan yerleşimlerinin kuruluşundan Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne dek olan zaman dilimi ele alınıyor. Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin, Pers ve Yunan uygarlıklarının öyküsü efsane ve masallarla renklendirilerek anlatılıyor. Kral Narmer’in Mısır’ı birleştirmesinden İmparator Neron’un Roma’yı yakmasına dek, ilkçağa damgasını vuran olaylar akıcı bir […]

Kategoriler
DOĞU KİTABEVİ İnceleme-Araştırma Murat Adji

Kıpçaklar & Türklerin ve Büyük Bozkırın Kadim Tarihi

Bu eser, dünya tarihinin yaygın olarak çok bilinmeyen hadiselerini, Türklerin Büyük Kavimler Göçü sırasında yer alan savaşların, tarihi şahısları ve dünya görüşleri ile yeni topraklarda yaşadığı değişim süreçlerini ve bıraktığı izleri anlatmaktadır. IV. Yüzyıla doğru Türklerin Avrupa’ya yayılması ve yerleşmesi,yeni dini ve siyasi şartlara göre uyum sağlamaları sade bir dille anlatılmaktadır.Murad Adji, eserlerinde Kavimler Göçü […]

Kategoriler
Futbol İTHAKİ YAYINLARI Jonathan Wilson

Futbol Taktikleri Tarihi

Nihayet! Futbol literatürünün klasiklerinden biri olan Inverting the Pyramid, diğer bir deyişle Futbol Taktikleri Tarihi artık Türkçede. “Futbolun sahada nasıl oynandığına dair yazılmış en iyi kitap.”–Simon Kuper Jonathan Wilson’ın bu ödüllü çalışması ne basit bir taktik analizi kitabı ne de sayı ve dizilimlere boğulmuş bir istatistik derlemesi. Futbol taktiklerinin tarihsel gelişimini coğrafya, tarih, kültür ve hatta siyaset […]

Kategoriler
BERİKAN YAYINEVİ Prof.Dr. Abdurrahman Küçük Tarih

Dönmeler (Sabatayistler) Tarihi

Toplumların ve milletlerin tarihinde; yüzyıllar sonrabile insanların ilgisini çeken ve bilim adamlarının çalışmalarına konu olanönemli olaylar vardır. “Dönmelik / Sabataycılık” konusu da bunlardan birisidir. Bu konu; Dinler Tarihi’ninen paradoksal/ en karmaşık bir konusudur.Geçmişten günümüze ulaşan yaklaşımlar ışığında Dönmelik / Sabataycılık konusu; Türk Milleti’nin 300 yıldanberi devam edip gelen bir gerçeği olduğu gibi günümüzün de bir gerçeğidir.Dinler Tarihi’nin “özel”konularındanolan Dönmelik/ Sabatayistlik heralanı, tarihin her kesimini ilgilendirmektedir. Bundan dolayı […]

Kategoriler
Prof. Dr. Kemal H. Karpat TİMAŞ YAYINLARI Türkiye

Kısa Türkiye Tarihi 1800-2012

Avrupa’da yaşanan değişim rüzgarları… XIX. yüzyılda ve XX. yüzyıl başlarında yaşanan sosyal ve ekonomik değişimlere Osmanlıların ayak uydurma çabaları; yeni bir ordu Nizam-ı Cedid, Tanzimat Fermanı ve daha nice ıslahat çalışmaları… İmparatorluğun çok-uluslu yapısı ve milliyetçilik akımıyla beraber gelen çözülme… Tüm bu gelişmelerin ardından başlatılan bir modernleşme hareketi ve Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlıların küllerinden […]

Kategoriler
BENİM HOCAM YAYINLARI LGS - Liselere Geçiş Sınavı Metin Uruk

2022 LGS İnkılap Tarihi Smart Soru Bankası

Yayın Tarihi: 11.08.2021 ISBN: 9786052779224 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 240 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 21 x 29 cm