Kategoriler
Kolektif SELENGE YAYINLARI

Süryaniler & Kimlik, Din, Literatür

Orta Doğu’nun kadim Hristiyan cemaatlerinden Süryaniler, günümüzün alışılageldik Hristiyanlığına alternatif duruşları ve kendilerine has dinî gelenekleriyle, kurumsallaştığı 6. yüzyıldan günümüze dek kimliklerini korumayı başardılar. Süryaniliğin zamana direnişi ve canlı bir gelenek olmayı sürdürmesinin arkasında cemaatin kendi dillerini kullanarak tesis ettikleri dinî ve edebi literatür büyük rol oynamaktadır. Süryaniliğin kutsal merkezlerinin yer aldığı Türkiye, büyük bir […]