Kategoriler
İLETİŞİM YAYINLARI Laurence Louer

Sünniler ve Şiiler & Bir İhtilafın Siyasi Tarihi

“Sünnilerle Şiiler arasındaki çatışma, asla İslâm peygamberinin halefi etrafındaki basit tartışmadan ibaret olmamıştır. Zira çok geçmeden meşru siyasi otoritenin doğasına dair temel sorular gündeme gelmiştir: Müslüman devlet başkanı hangi vasıflara sahip olmalıydı? Sıradan bir insan evladı olabilir miydi, yoksa ilahî bir vasıf mı taşımalıydı? Nasıl seçilmeliydi ve bununla bağlantılı olarak en meşru siyasi rejim tipi […]

Kategoriler
Rahmi Turan SÖZCÜ KİTABEVİ

Siyasi Fıkralar

Mizah; fikirleri, şakaları, eleştirileri zekice anlatan sözcüklerdir.Mizahın amacı sizi güldürmek olsa da kişileri, siyasileri ya da toplumsal sorunları eleştirmek, düzeltmek için yapılır.Yaratıcı bir ustalık ister. Mizah hayatın rengidir.Günümüzdeki siyasiler mizah yeteneklerini geliştirseler halkla çok daha etkili diyaloglar kurabilirlerdi…Bu kitap, politikadaki tüm kavgaları bir yana bırakıp, eğlenceli politik fıkralarla siyasetin gülen yüzünü anlatmak istiyor.Tabii, kıssadan hisse […]

Kategoriler
Adrian Brisku YEDİSU

Osmanlı ve Rus İmparatorluklarında Siyasi Reformlar & Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Osmanlı Devleti’nin neredeyse son iki asrı Rusya ile rekabet içerisinde geçmiştir. Özellikle de 18. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı’nın başlıca hasmı, her fırsatta sınırları tecavüz eden, istikrarlı bir şekilde Osmanlı tebaası arasında ayrılıkçı hareketleri destekleyen ve Osmanlı’yı uluslararası arenada zayıf düşürmeye çabalayan Rusya İmparatorluğu’dur. Yine Küçük Kaynarca hezimetinden itibaren Osmanlı’da askeri, idari ve iktisadi ıslahat çabalarının […]

Kategoriler
ANADOLU AY YAYINLARI İnceleme-Araştırma Veli Şirin

İlk Müslüman Türk Devletleri & Siyasi ve Kültürel

Bu eserde, sizleri tarihin derin dehlizlerinde kaybolmaktan kurtarıp, bir bütün halinde şanlı tarihimizin bir bölümünü görmenizi ve kavramanızı sağlamaya çalıştım. Övgü ve yergilerden uzak durdum. Çünkü tarih ilminin en büyük özelliği, tarafsız, objektif, belgelere dayalı olması ve sadece en doğru ve gerçeği vermeye çalışmasıdır. Her ne kadar bu çok zor ise de, böyle yapmaya çalıştım. […]

Kategoriler
BEYAN YAYINLARI Diğer Prof. Dr. Adnan Demircan

Haricilerin Siyasi Faaliyetleri

Haricilik, İslam mezhepleri arasında siyasi gündem oluşturma açısından en önemli mezheplerden birisidir. Hz. Ali ve Muaviye arasında yaşanan halifelik mücadelesine getirdikleri farklı yorumlarla ortaya çıkan bu mezhep taraftarları uzun yıllar İslam tarihinin siyasi ve fikir tartışmalarında önemli yer edinmişlerdir. Hariciler, görüş ve düşüncelerinden ziyade sürekli isyan içinde olmaları itibariyle İslam tarihinin de konusudurlar. Esasen Hariciler, görüş […]

Kategoriler
Koray Işık NOTABENE YAYINLARI Roman (yerli)

Abidin & Bir Siyasi Parti Hikayesi ve Başka Bazı Şeyler

Genel Sekreter’in selamlaması sıcak. Elini yalamaya çalışan Fikret’e sarılışı samimi. Dominantlığı önceden bildirilmiş Aysel’e iltifatı dozunda. Abidin’e ilk sözleri kutlanası.“Sayın Başkan, yola çıkmaya hazır mıyız?” Abidin – Bir Siyasi Parti Hikâyesi ve Başka Bazı Şeyler, günümüz Türkiye’sinde, siyaset sahnesinde yer edinmek isteyen benliklerin, fırsatlar karşısındaki değişimlerinin anlatıldığı bir kara mizah. İstanbul’un bir ilçesinden, Başkent’teki Genel Merkez’e, […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Marcus Llanque RUNİK KİTAP

Siyasi Düşünceler Tarihi : İlk Çağ’dan Günümüze

Tarihin başından itibaren, insanlar bir arada yaşamaya, bir uygarlık ve kültür inşa etmeye başlayalı beri kişiler, zümreler ve egemenler arasında düzen, hak ve adalet konuları tartışılageldi; iktidar sahiplerinin hedefleri, halkların tepkileri ya da filozofların düşünceleri vasıtasıyla yeni yollar ve yöntemler belirdi, böylece çeşitli kesimler, kendilerine ya da herkese uygun olduğunu varsaydıkları siyasi düşünceler ortaya koydular. […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Dr. Nizamettin Parlak HİKMETEVİ YAYINLARI

Endülüs Siyasi Tarihi (Kutulu 3 Kitap)

1-Endülüs’ün Doğuşu2-Endülüs’ün Yükselişi3-Endülüs’ün Çöküşü   Yayın Tarihi: 05.05.2021 ISBN: 9786058041783 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 620 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 13.5 x 21 cm

Kategoriler
KRONİK KİTAP Prof. Dr. Fahir Armaoğlu Siyasal Hayat (Türkiye)

Türk Siyasi Tarihi

EN KRİTİK MESELELERİYLETÜRK SİYASİ TARİHİ…Türkiye’de siyasi tarih çalışmaları dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri, sahasının duayeni olan Prof. Dr. Fahir Armaoğlu. Onun engin bilgilerinin ve tecrübelerinin ışığında ortaya çıkmış akademik çalışmalarından derlenen Türk Siyasi Tarihi, imparatorluk mirasından Kıbrıs meselesine dek tarihimizin en kritik meselelerini yeniden gündeme taşıyor… Prof. Dr. Fahir Armaoğlu kitabın ilk bölümünde imparatorluk […]

Kategoriler
DORLİON YAYINEVİ İnceleme-Araştırma Marc Bloch

Feodal Toplum (2. Cilt) & Sosyal Sınıflar ve Siyasi Örgütlenme

1886’da Lyon’da doğan, Lucien Febvre ile birlikte Annales ekolünü kuran March BLOCH, İkinci Dünya Savaşı’nda Yahudi olduğu için Paris’ten kaçmak yerine Fransız yeraltı direniş örgütüyle birlikte Nazilere karşı savaşmıştır. 1944 yılında Gestapo tarafından öldürülmüştür. Başlıca eserleri: Tarih Savunusu veya Tarihçilik Mesleği ve Feodal Toplum’dur. BLOCH, kitaplarını yazarken, birçok farklı disiplinden yararlanmış ve bir olayı veya bir dönemi anlatmak yerine her […]