Kategoriler
İnceleme-Araştırma SELENGE YAYINLARI Vilhelm Thomsen

Rus Devleti’nin Kökenleri ve Eski Rusya Ve İskandinavya Arasındaki İlişkiler

Ünlü Türkolog ve dilbilimci Vilhelm Thomsen, 1876’da Oxford’da halka açık 3 ders verdi. Bu derslerde Rus toplumunun ve devletinin kökenlerine eğilmiş ve İskandinavya’yla süregelen bağı incelemişti. Rus ve İskandinav toplumlarının kökenlerine inerken sadece tarihi kayıtları incelemekle kalmamış, hem alfabeyle hem de lisanla alakalı bağlantıları da ortaya çıkarmıştı. Thomsen’in verdiği dersler Rusya ve İskandinavya’nın ortak köklerine […]

Kategoriler
Ensar Macit İnceleme-Araştırma SELENGE YAYINLARI

Timurlular (1370-1507)

Orta Çağ’da bozkırın sınırlarını aşarak Avrupa’ya uzanan bir devlet kuran Timur, tesis ettiği yapıyı iki sacayağına dayandırmıştı. Bunlardan biri Cengiz Yasası, diğeriyse İslâm şeriatıydı. Timur, girdiği tüm savaşlarda düşmanlarının zaafları üzerine yoğunlaşmış, kaybedeceğini düşündüğü savaştan uzak durarak diplomasiye başvurmuştur. 1370 yılında kurduğu devlet, Timur’un stratejik dehası sayesinde Hindistan’dan Moskova’ya, İran’dan Orta Asya ve Anadolu’ya kadar […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma SELENGE YAYINLARI Vilhelm Thomsen

Rus Devleti’nin Kökeni Ve Eski Rusya Ve İskandinavya Arasındaki İlişkiler

Ünlü Türkolog ve dilbilimci Vilhelm Thomsen, 1876’da Oxford’da halka açık 3 ders verdi. Bu derslerde Rus toplumunun ve devletinin kökenlerine eğilmiş ve İskandinavya’yla süregelen bağı incelemişti. Rus ve İskandinav toplumlarının kökenlerine inerken sadece tarihi kayıtları incelemekle kalmamış, hem alfabeyle hem de lisanla alakalı bağlantıları da ortaya çıkarmıştı. Thomsen’in verdiği dersler Rusya ve İskandinavya’nın ortak köklerine […]

Kategoriler
Emre Kaymakçı İnceleme-Araştırma SELENGE YAYINLARI

Ege Adaları’nda Hakimiyet Mücadelesi Bizans ve Venedik’in Türkleri Durdurma Teşebbüsleri (XI. – XV. Yüzyıllar)

14. yüzyıla kadar Ege Adaları’ndaki üstünlük Bizans İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti’ndeydi. Adaları aralarında paylaşan iki gücün, henüz birbirlerinden başka büyük rakipleri yoktu. 11. yüzyılın ikinci yarısında Bizans’a karşı fırtınalar estiren Çaka Bey, Türk denizciliğinin temellerini Ege kıyılarında attı. 13. yüzyıldan itibaren denizcilik faaliyetlerine girişen Türk beylikleri de Ege Denizi’ne doğru genişlemenin faydalarının farkına vardılar. Bu […]

Kategoriler
Gizem Magemizoğlu İnceleme-Araştırma SELENGE YAYINLARI

İmparator’un İmgesi & Fatih Sultan Mehmed’in Kamusal İmajı ve İmparatorluk Siyaseti

Dünyada “Fatih” adıyla tanınan II. Mehmed, hakkında çok şey yazılan ama az tanınan bir tarihi şahsiyettir. Bu iddia ilk bakışta tutarsız gelebilir. Ancak II. Mehmed’in imgesiyle ilgili hâlâ birçok belirsizlik mevcut. “İslâm’ın hamisi”, ”Orta Çağ’ı bitiren büyük hükümdar”, “güzel sanatların koruyucusu”, “Rönesans hükümdarı” gibi bazen birbiriyle çelişen birçok sıfat II. Mehmed’in kamuoyundaki imgesini oluşturmaktadır. II. […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma SELENGE YAYINLARI Vasilij Vladimiroviç Barthold

Orta Asya & Tarih ve Uygarlık

Hayatı boyunca “Orta Asya tarihinin üstadı” olarak anılan Vasilij Vladimiroviç Barthold tüm ömrünü Türkistan coğrafyasının tarihine adamıştır. Orta Asya tarihini çağdaş metotlarla incelemiş, bu coğrafyanın tarihini dinî, fikrî, etnik, siyasî, ticarî yönleriyle ele alarak bir uygarlığın peşine düşmüştür. Bu kitap, Türkçeye pek çok eseri çevrilen Barthold’un daha önce hiçbir kitabında yahut ansiklopedilerde yer almayan makalelerinden […]

Kategoriler
George Dobson İnceleme-Araştırma SELENGE YAYINLARI

Türkistan’ın Kalbine Örülen Ağlar & St. Petersburg’dan Semerkant’a Trenle Seyahat Notları

Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin kendini gösterdiği bir dönemde, Rusya’yı yenileşme ve çağdaşlaşma yoluna sokan Büyük Petro’nun çabaları çok geçmeden sonuçlarını vermeye başlamış, yarım asır geçmeden Rusya’yı Avrupa’nın büyük güçleri arasına sokmuştur. Sanayi Devrimi’nin simgesi olan buhar gücünün deniz ve kara taşımacılığında kullanılması yönünde Rusya’nın gösterdiği kararlılık, Rusya’nın yükselişindeki en temel saiklerden birisidir. Rusya, Avrupa devletleri özellikle […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma Seçkin Sarpkaya SELENGE YAYINLARI

Bir Var İdi, Bir Yok İdi! & Tebriz Türk Masalları Üzerine Bir İnceleme

İran denildiği zaman akla birçok kültür ögesiyle birlikte halk bilgisi ürünleri, en çok da masallar gelmektedir. İran geçmişten günümüze masalların yaratılıp, icra edilip, aktarıldığı; hem sözlü hem de yazılı olarak masalların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı ve yolculuk yaptığı bir coğrafya olmuştur. Bu bağlamda İran, bir halk bilimci için ilgi çekici bir bölgedir. Bir Türk halk bilimci […]

Kategoriler
Georges Antonius İnceleme-Araştırma SELENGE YAYINLARI

Arap Uyanışı & Arap Ulusal Hareketinin Öyküsü

Modern Ortadoğu’nun tarihi, 1789 Fransız Devrimi ve ardından Napolyon’un 1798’de Mısır’ı işgal girişimiyle yeniden şekillenmeye başlamıştır. Batılıların misyonerlik faaliyetleri, milliyetçilik akımları ve Osmanlı Devleti’nin merkezileşme çabalarının yoğurduğu Arapların “uzun” XIX. yüzyıldaki kültürel “uyanış”ının ardından, modern dönemdeki en kritik süreç 1914-1923 yılları arasında gerçekleşmiştir. Şerif Hüseyin ve oğullarının öncülük ettiği, İngiltere ve Fransa’nın da aktif destek […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma Murat Özkan SELENGE YAYINLARI

Buhara Hanlığı (1500-1920)

Moğolların Türkistan’ı ele geçirmesinden sonra Cengiz Han’ın oğlu Çağatay tarafından kurulan Çağatay Hanlığı, akabinde Timur’un kurduğu Timurlu Devleti ve ileriki yıllarda yine aynı coğrafyada kurulan birçok devlet, tarih sahnesinden çekilseler bile onları var eden toplumlar yok olmamış, bilakis yeni siyasî yapılar kurarak günümüze kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu siyasî yapılardan birisi de adını Altın Orda […]