Kategoriler
Nikolas Jaspert RUNİK KİTAP

Reconquista & İber Yarımadası’nda Hristiyanlar ve Müslümanlar (711-1492)

“Reconquista”, yani yeniden fetih: İber Yarımadası’nda neredeyse 700 yıl süren İslam egemenliğinin sonunu tasvir eden bu terim 1492 yılında Gırnata Emirliği’nin “fethedilişi”ni anlatır. Müslümanların işgalci konumuna indirgendiği bu anlatı çok kültürlü ve çok dinli Endülüs toplumunu yok sayar ve tarihten siler. Nikolas Jaspert bu ifade ve tarihsel yorumun 711 ve 1492 yılları arasında cereyan eden […]