Kategoriler
BİLGE KÜLTÜR SANAT Robert L. Solso, M. Kimberly Maclin, Otto H. Maclin

Bilişsel Psikoloji

Konularında uzman dünya çapında bilim adamları tarafından hazırlanan bu kitap ilk defa İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Kitap bilişsel psikoloji alanında 16 bölümü içeren oldukça kapsamlı bir eserdir. Hem genel okuyucuya hem de öğrencilere ve öğretim elemanlarına hitap eden bu kitabın amacı, bilişsel psikoloji alanında uzmanların ortaya […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Uygulamalı Sosyal Psikoloji

Uygulamalı Sosyal Psikoloji kitabı, bildiğimiz kadarıyla, Türkiye’de bu alanda yazılan ilk sistematik kaynak olma özelliğine sahiptir. Uygulamalı sosyal psikoloji, psikolojinin geleneksel uygulama alanlarının dışına çıkarak (sosyal) psikolojinin kuramsal ve görgül birikimini toplumsal sorunların çözümü ve toplumsal refahın arttırılması adına uygulanan müdahale ve uygulamaları bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde sunmaktadır. Temel bilimsel yaklaşımdan ziyade uygulama alanlarını ön […]

Kategoriler
Neslihan Gürsoy Demirbaş YADE YAYINLARI

Psikoloji Çiçeği

Bilim ve teknoloji ile iç içe olan çocuklar; merak duygusu gelişmiş, yaşamın ve doğanın kurallarını öğrenmiş, eleştirel düşünme yetisine sahip bireyler olarak yetişirler.Bilim Kitaplığı İlk Okuma Serisi eserlerimiz; çocuklarınızın bu yönde gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli araştırma ve anketler taranarak hazırlandı. Bu kitaplarla çocuklarınız okumayı öğrenir öğrenmez bilimsel okuryazarlığa da adım atacak.  Yayın Tarihi: 11.06.2022 […]

Kategoriler
Neil R. Carlson NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Fizyolojik Psikoloji & Davranışın Nörolojik Temelleri

Fizyolojik Psikoloji’nin Yeni Basımında Neler Var?Her yıl gelişen teknoloji sayesinde yapılan yeni araştırmalarla davranış fizyolojisi ile ilgili yeni bilgilere ulaşılmaktadır. Fizyolojik Psikoloji’nin bu basımında, araştırma yöntemlerinin muazzam ilerleyişi ile ulaşılan yeni keşifler yansıtılmaktadır.Bu yeni basım: Her araştırmayı birçok yeni keşifle sonuçlanan birer unsur olarak tanımlıyor. Beyin ölçüsünü kontrol eden genleri, asetaminofen faaliyetini, lif sistemindeki difüzyon […]

Kategoriler
McGraw-Hill NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Aklımın Aklı: Psikoloji

Psikoloji alanında en güncel bilimsel bilgileri okuyucuya sunmayı hedefleyen bu kitap, her biri kendi alanında ve çeviri konusunda uzman olan psikologlar tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.Aklımın Aklı: PSİKOLOJİ kitabı; psikoloji biliminin temel konularını yalın, açık, net ve kolay anlaşılır şekilde okuyucuya aktarmasının yanı sıra renkli içeriği ile de son derece ilgi çekicidir. Okuyucu, kitabı ilk incelediği andan […]

Kategoriler
İnceleme Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Fizyolojik Psikoloji

Davranışlarımızın biyolojik temellerine ilişkin multidisipliner araştırmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görmektedir. Fizyolojik psikoloji alanında özgün bir eser olma özelliğine sahip bu kitap, farklı üniversitelerin psikoloji, sinirbilimleri, fizyoloji, anatomi, nöroloji, psikiyatri, dil ve konuşma terapisi bölümlerinde görev yapan alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. Kitapta; genetik, nöral iletim, sinir sistemi, beyin gelişimi, psikofarmakoloji, […]

Kategoriler
AYRINTI YAYINLARI Fransızca Michel Foucault

Akıl Hastalığı ve Psikoloji

Michel Foucault, ilk olarak 1954 yılında yayımlanan ve 1962’de gözden geçirilmiş ikinci basımı yapılan Akıl Hastalığı ve Psikoloji adlı bu ilk kitabında, “psikolojinin ancak deliliğin kontrol altına alınabilmesiyle mümkün olduğunu” ileri sürer. Ortaçağ ve Rönesans, deliliği tanrısal bir gücün dışavurumu ve aklın daha üst bir aşaması olarak görüp yüceltirken (Erasmus, Deliliğe Övgü), Klasik Çağ’da deliler, […]

Kategoriler
David L. Sam, John W. Berry, Ype H. Poortinga, Seger M. Breugelmans, Athanasios Chasiotis İnceleme NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Kültürlerarası Psikoloji & Araştırma ve Uygulamalar

Bu eser, kültürlerarası psikoloji alanına önemli katkılar sunmuş araştırmacıların, kendi çalışma alanlarını psikoloji öğrencilerine ve meraklılarına kapsamlı biçimde tanıtmayı amaçlayan değerli bir çalışmadır. Kitabın Giriş Bölümü, alandaki temel kavramları ve araçları tanıtarak takip eden materyali anlayabilmek için gerekli olan kuramların ve yöntemlerin ilk sunumunu yapma hizmetini görmektedir.Birinci Kısım’da, gelişimden sosyal davranışa, kişilikten bilişe, duyguya, dile […]

Kategoriler
Diğer Dr. İlknur Sertdemir GECE KİTAPLIĞI

Mengzi’da Ahlaki Psikoloji & Konfuçyüsçü Düşüncenin İdealist Kanadı

Çin felsefesi söz konusuysa akıllara gelen ilk isim hiç kuşkusuz Konfuçyüs’tür. Ancak onun kadim öğretisini geniş topraklara yayan ve dünyanın dört bir yanına tanıtan fikir adamı, en etkin takipçisi Mengzi’dır; bu nedenle ikinci bilge vasfıyla dillendirilir. Böylesi bir konumda değerlenmesi, ön planda tutulan ilkeleri birebir benimsemesinden öte ekole yepyeni bir bakış açısı sunmasıyla ilgilidir. Modern […]

Kategoriler
Güncel Masaroğulları, Muhammet Koçakgöl İnceleme PİNHAN YAYINCILIK

Psikoloji Sözlüğü

Her bir bilimsel alanda bilimsel bilginin daha anlaşılır ve paylaşılabilir olması ortak bir terminolojinin varlığıyla yakından ilgilidir. Ancak ne yazık ki ülkemizde psikolojiyle ilgili halihazırda ortak bir Türkçe terminolojinin olmadığını belirtmek zorundayız. Bu çalışmayla temel amacımız ortak bir terminolojiye doğru adım atmak olmuştur. Diğer taraftan Türkçe yazında birçok bilimsel makale ve kitaplar dahil olmak üzere […]