Kategoriler
BOĞAZİÇİ YAYINLARI Diğer Prof. Dr. Muharrem Ergin

Türk Dil Bilgisi

Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okutulan Türk dil bilgisi derslerini içine almaktadır. İlk baskısı 1958’de yapılmıştı. İkinci baskısı 1962’de İstanbul’da, üçüncü baskısı 1967’de Sofya’da yapılmıştır. Dördüncü baskıda eser yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Bu gramer umumî Türk dilinin grameri değil, Batı Türkçesinin grameridir.                Bu kitapta Batı Türkçesinin grameri verilirken Türkçe oldukça yeni bir gramer […]