Kategoriler
İKTİSAT YAYINLARI İnceleme-Araştırma Muhammed Emin Durmuş

Osmanlı Vakıf Hukukunda Mukataa

Mukâtaa kavramı, Osmanlı mali hukukunda olduğu gibi vakıf hukukunda da farklı hukuki sonuçlar doğuran uygulamaları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise esas olarak vakıf arsanın, üzerine karâr hakkı ve mülkiyeti şahsına ait olmak kaydıyla bina yapmak veya ağaç dikmek isteyen kimseye kiralanması anlamındaki mukâtaa uygulamasına odaklanılmıştır. Mukâtaa uygulamasının temelleri Osmanh’dan öncesine dayanmakta olup Osmanlılar […]

Kategoriler
GECE KİTAPLIĞI Mahmut Öz Roman (yerli)

Osmanlı Belgelerinde Manavgat

Kentlerin tarihi yazımında en önemli kaynak, hâkim devletin kayıtlarından oluşur.Manavgat Bölgesi, ilk çağlardan beri var olan, Homanad, Etenna, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı dönemlerini görmüş, kadim bir yerleşim yeridir.Selçuklu ve Karamanoğlu kayıtları maalesef elimizde olmadığı için, Osmanlı kaynakları bizim için en temel kaynak ve belgeler olarak kullanılmıştır.Osmanlı Belgelerinin araştırmacılara açılması sonucu, Manavgat’ı ilgilendiren […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma POST YAYINEVİ

Osmanlı Öncesi Anadolu'da Pastoral Yaşam

Türklerin Anadolu’yu Türk yurdu haline getirmesindeki antropolojik, sosyolojik ve ekonomik dinamikler nelerdi? Türk akınlarının göçebeliği içeren doğası fethin seyrini nasıl etkiledi? Türkler Anadolu’ya yerleşince köy ekonomisine ne türden bir katkı sağladılar ve yerli halktan neler öğrendiler? Anadolu tarımı, nüfusu, coğrafyası ve ekonomisinin Orta Çağ’daki durumu ve evrimi nasıl gerçekleşti? Tarikatların Anadolu toplumu üzerindeki dinî misyonu […]

Kategoriler
Diğer EĞLENCELİ BİLGİ Nasuh Matrakçı

Gel de İnanma & Şaşırtıcı Osmanlı Gerçekleri

Gel de inanma! Neye mi? Tabii ki, Osmanlı’nın en tartışmalı konularının aydınlatıldığı bu kitapta yazılanlara! Kafanızdaki soru işaretleriyle ziyaret edeceğiniz sayfalarda muhteşem gerçekleri öğreneceksiniz. Bazen çok şaşıracak, bazen de şimdiye kadar zihninizde kabullendiğiniz bilgilerin doğruluğuyla karşılaşıp gururlanacaksınız.“Gel De İnanma” ezberleri bozacak, 600 yılı aşkın Osmanlı tarihine yeni bir bakış açısı kazandıracak.Şimdi bu kitapta yazılanlara gel […]

Kategoriler
Diğer KÜRE YAYINLARI

Osmanlı İmparatorluğu’nda Taşra Elitleri

Taşra elitleri Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasi, toplumsal ve iktisadi aktörler olarak önemli bir yere sahipti. Peki “elit” kavramı, Osmanlı örneğine nasıl tatbik edilebilir? Osmanlı taşra elitinden mi yoksa elitlerinden mi bahsetmeliyiz? Taşra elitleri mevki sahipleri ile sınırlanabilir mi? Osmanlı Devleti taşra elitlerinin varlığını kabul ediyor muydu ve aralarındaki ilişki nasıldı? Belirli ölçüde servet veya güce sahip […]

Kategoriler
DÖRT MEVSİM KİTAP Hikmet Toker Tarih

Marş-ı Hassa / Osmanlı Padişahlarına İthaf Edilen Marşlar

Osmanlı Devleti’nde meydana gelen Batılılaşma hareketlerinin en önemli unsurlarından biri de müzikal alandaki değişimdir. Bu değişim süreci diğer yenileşme çabalarına paralel olarak öncelikle askeri alanda vücuda gelmiştir. Kaldırılan Mehterhâne’nin yerine kurulan Mûsika-i Hümâyûn ile Osmanlı Devleti’nde Batı müziği icrası ilk defa kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. Bu kurumun faaliyete başlamasından kısa bir süre sonra müzik tarihimizin […]

Kategoriler
BEYAN YAYINLARI Ebu's Süreyya Sami Polisiye

Amanvermez Avni 10 Kitap (Kutulu) Günümüz Türkçesi ile, bir Osmanlı Polisiyesi..

1 – Yanmış Adam2 – Kamelya’nın Ölümü3 – Kanatlı Araba4 – Kara Katil5 – Kör Ebe6 – Mavi Göz7 – Sessiz Tabanca8 – Boyacı9 – Ölü10 -İskeletler Arasında Çevirmen: Yaşar Güçlü Yayın Tarihi: 11.08.2021 ISBN: 2061860618604 Dil: TÜRKÇE Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 12.5 x 19.5 cm

Kategoriler
İnceleme-Araştırma İSAM / İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Prof. Dr. Feridun M. Emecen

İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları 2 & II. Selim'den Sultan İbrahim'e (1566-1648)

Osmanlı tarihçiliğinde Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının ardından genellikle bir duraklama dönemi yaşandığı yaygın bir kanaat haline gelmiştir. Bunun en büyük sebebi olarak otoritesi sarsılmış, güçsüz, artık sefere çıkmayan padişah tipleri gösterilir. Bununla beraber Osmanlı siyasi tarihinin gelişme çizgisine dikkat edildiğinde bunun belirli bir ölçüye göre değerlendirilemeyeceği, pek çok parametreyi göz önüne almak gerektiği, böyle bakıldığında […]

Kategoriler
Bülent Arı İnceleme-Araştırma KADİM YAYINLARI

Akdeniz’de İki Süper Gücün Mücadelesi & İspanya ve Osmanlı Kıbrıs Fethi-İnebahtı-Armada

1568-1588 …. Dünyanın bütün savaşları sanki bu 20 seneye sığmış.I. Dünya Harbi’nde paylaşılamayan ne varsa bu 20 yılın hikayesinde yatıyor. Cebelitarık’tan Beyrut’a, Manş Denizinden Tunus’a kadar eski dünyanın bütün kavgaları bu 20 senenin olaylar silsilesinde anlatılıyor. Günümüz Avrupa siyasi haritasının köklerine, o devrin taht ve mezhep mücadelesi üzerinden ışık tutuluyor.Burası “Dünyanın Orta Yeri”.XX. Asır Avrupa’sını […]

Kategoriler
İLETİŞİM YAYINLARI İnceleme-Araştırma Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan

Osmanlı İmparatorluk İdeolojisi & Klasik Dönemde Din, Toplum ve Kültür 1451-1603

Osmanlı İmparatorluk İdeolojisi, 1451-1603 yılları arasındaki eserlerden hareketle dönemin ayırt edici özelliklerini tespit etmeyi hedefleyerek edebiyat eserlerinin sosyal bilimler alanındaki çalışmalarda dikkate alınmasının önemine işaret ediyor. Klasik çağ, gerek telif gerek tercüme eserler açısından oldukça zengin bir dönemi temsil eder. Bu eserlerin incelenmesi dönemin hâkim normlarını, zihniyet kalıplarını ve siyasetini anlamak açısından oldukça önemlidir. Bu anlama […]