Kategoriler
GECE KİTAPLIĞI Şafak Ümit Deniz

Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı Olarak Taşıma Sözleşmelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Günümüzde rekabetin işletmeler arasında değil, tedarik zincirleri arasında olduğu düşünüldüğünde, taşıma sözleşmelerinin eksik/hatalı hazırlanmasından (ürünün zamanında teslim edilmemesi, üründe ziya/hasar meydana gelmesi, hatalı teslimat, ödeme yapılmaması, altyapı yetersizliği, uluslararası ve ulusal taşıma mevzuatındaki uyumsuzluklar, sözleşme kurallarına uyulmaması vb. konuları tam karşılamamasından) kaynaklı sorunlar; tedarik zinciri performansını dolayısıyla rekabet gücünü düşürmektedir. Taşıma sözleşmelerinde sorunlarla karşılaşılmaması için […]

Kategoriler
Fuat Altuntaş ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Hukukta Akıl Yürütme Yöntemi Olarak Kıyas (Analoji)

Latincesi argumentum a simili olan kıyas yöntemi (analoji), benzerlik dolayısıyla gerekçelendirmedir. İnsanlar bir yargıya varırken kaçınılmaz olarak belirli olguları, nesneleri veya olayları kıyaslamaktadırlar. İster bilinçli ister bilinçsiz olsun kıyas yöntemi ile elde edilen yargıları değerlendirirken, bir takım hususlara dikkat dikkat edilmesi gerekmektedir. Hukuk biliminde akıl yürütme yöntemleri, hukuki meselelerin rasyonel bir şekilde çözülmesi bakımından önemli […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan

Bilim Olarak Pazarlama

 *Pazarlamanın Bilimsel Temelleri *Pazarlamanın Diğer Temel Sosyal Bilimlerle İlişkisi *Pazarlama Yaklaşımları ve Değer Yaratımı Yayın Tarihi: 26.10.2021 ISBN: 9786052421840 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 384 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt Boyut: 16.2 x 23.5 cm

Kategoriler
BEYAN YAYINLARI Emrah İstek İnceleme-Araştırma

Hanım Efendi & Tarihte İz Bırakan Kadınlar ve Toplumsal Aktör Olarak Kadın

İlk insanla başlayan beşeriyet, ikinci bir insanın yaratılmasıyla çoğalmış ve nihayet bu ikikarşı cinsten günümüze kadar uzanan bir insanlık serüveni ortaya çıkmıştır. İnsanlığın biryarısı erkekler iken diğer yarısı kadınlardır. Öyle ki biri olmadan diğeri yarımdır. İşte bunoktada naif varlıklar olan hanımefendilerin bilinmesi, anlatılması ve anlaşılması için deryadadamla misali olan bu eser kaleme alınmıştır.İki bölümden oluşan […]

Kategoriler
Diğer Hasan Taşçı KAKNÜS YAYINLARI

Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekan, Meydan

Medeniyetlerin kendi yaşam biçimleri ile uygarlık seviyelerini yansıtan en karmaşık ve kapsamlı yapı olan şehrin mekânlarını, sosyal, kültürel arka planlar olmadan anlayıp algılayabilmek mümkün değildir. “Mekânın doğasını” anlama çabası olarak adlandırabilecek çalışmalar sayesinde mekânla insan, mekânla toplum, mekânla mekân ve mekânla kentin ruhu arasındaki ilişkiler bütünü kavranabilmiş olunacaktır. Kaldı ki mekânla toplumun ve insanın ilişkisi, […]

Kategoriler
Armağan Sercan Gürler SÜMER KİTABEVİ YAYINLARI

Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı

Gülriz Uygur, “Adaletsizlik İkliminde Adaletsizliği Görmek / Adaletsizliği Üretmemek”Altan Heper, “Eşitliğin Kısa Bir Tarihi: Genel Anlamda Eşitlik”Burçin Aydoğdu, “Matematiksel Adalet Anlayışının Güncel Karşılığı”Sercan Gürler, “Hukukun Ahlâkla İmtihanı: Çağdaş Hukuk Felsefesinde Hukuk-Ahlâk İlişkisi Sorunu”Elif Genca, “Kinci Muhbir Davalarına İlişkin Anthony D’Amato’nun Görüşleriyle Birlikte Ahlâk ve Hukuk İlişkisine Yönelik Bir Değerlendirme”Sururi Aktaş, “Biçim ve İçerik Olarak Hukuk”Engin […]

Kategoriler
Dr. Semih Derelioğlu GAZİ KİTABEVİ Genel

Politik Arena Metaforu Olarak Örgütlerde Politik Yeti ve Performans İlişkisi

İçindekiler ÖnsözKısaltmalar ListesiŞekiller listesiTablolar ListesiGiriş Birinci BölümÖrgütlerde PolitikaPolitik Yeti Kavramının Tarihsel GelişimPolitik Yetinin Doğası ve TanımıPolitik Yetinin BoyutlarıPolitik Yetinin Nomolojik Ağ ModeliPolitik Yetinin EtkileriPolitik Yetinin GeliştirilmesiGeliştirilebilir Politik Yeti Boyutlarıİş Hayatında Politik YetiPolitik Yeti ve İlişkili Olduğu Kavramları İkinci BölümAlgılanan Destek TürleriAlgılanan Örgütsel DestekAlgılanan Yönetici (Süpervizör) DesteğiAlgılanan Çalışma Arkadaşı Desteği Üçüncü Bölüm Performans KavramıPerformansın TürleriPerformansa Etki Eden FaktörlerPerformansın BoyutlarıPerformans BoyutlarıPerformans DeğerlemeKamu […]

Kategoriler
Doç. Dr. Aynur Uraler Hadis-Sünnet M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI

Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık

Günümüzde yoğun şekilde yaşanan kültürlerarası mücadele ortamında, İslâm kültürünün kendi özelikkleri içinde kalabilmesi ve Müslümanların ondan bu kapsamda yararlanabilmesi, “sünnet”in ve “sünnete bağlılık” meselesinin yeniden tetkikini zorunlu hale getirmiştir. Bunun için öncelikle İslâm Dinini, teori ve bilhassa pratik olarak sağlıklı bir şekilde öğrenmek gereklidir. Bu da ancak ilk nesli incelemekle mümkündür. Zira sahâbe dönemi, zengin […]

Kategoriler
Diğer Işık Aslı Han ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Üç Taraflı Hukuki İlişki Modeli Olarak Havale (TBK m. 555-560)

Havale, Kıta Avrupası hukuk sistemlerine (civil law) özgü, karmaşık bir hukuki kurumdur. Türk-İsviçre hukukunda havale (Assignation) (Anweisung); Borçlar Kanunu m. 555-560 (CO / OR 466-471) hükümlerinde, çifte yetkilendirme ihtiva eden üç taraflı hukuki ilişkiler bakımından bir model olarak kurgulanmıştır. Bu kapsamda banka havalesi (basit banka havalesi, EFT ve SWIFT işlemleri), akreditif, kambiyo senetlerinden poliçe ve […]

Kategoriler
Çevre & Doğa Kollektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Alternatif Yakıtlar & Çevresel Atıkların İçten Yanmalı Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi

Fosil kökenli yakıtların hızla tükeniyor olması ve dünya nüfusunun artmasıyla birlikte enerji taleplerindeki artış, araştırmacıları alternatif enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yapmaya teşvik etmektedir. Küresel ısınma ve ekolojik kaygılar yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi ve kullanılması konusundaki ilgiyi her geçen gün biraz daha artırmaktadır. Aynı zamanda içten yanmalı motorlarda kullanılabilen alternatif yakıtların üretim maliyetlerinin azaltılması için […]