Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Sosyal Sorunlara Panoramik Bakış

Ortak yaşamın doğası gereği tüm eylemler, toprağa nüfuz eden kökler gibi saçaklanarak tüm yaşamı kuşatmaktadır. Ortak yaşamda yapılan her eylemin kıymeti, uzmanlığı ile ölçülmektedir. Uzmanlaşmaların en yumuşak karnı ise uzmanlık alanlarına ilişkin bakış açılarının daralmasıdır. Giderek daha spesifik bir alana yoğunlaşan çalışmalar yapmak doğru sonuçlar doğursa bile aynı zamanda alanın genelinden giderek uzaklaşmak anlamı taşımaktadır. […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Özel Yetenekli Çocukların Psikolojisi Teoriden Uygulamaya

Özel yetenekli ya da bugüne kadar kullanılan ismiyle üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin eğitimi, uzun zamandır farkında olunan ve geliştirilmeye çalışılan bir alandır. Bununla birlikte ülkemizde yürütülen çalışmaların pek çoğu özel yetenekli çocukların ağırlıklı olarak eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmaktadır. Özel yetenekli çocukların yaşadığı motivasyon, mükemmeliyetçilik, matematik kaygısı gibi sorunlar, bunların eğitim süreçlerine yansımaları ve bu […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Hasta Toplum & Cinsiyetçilik, Tıbbileştirme ve Tüketime Dair Sağlık Çözümlemeleri

Son yıllarda sağlıkla ilgili çalışmalar, biyolojik ve tıbbi boyutun yanı sıra sosyal bilimlerin konuya yaklaşımları ile daha mozaik bir yapıya bürünmüş ve eleştirel bir düşünce akımı yaratmıştır. Bu akıma destek olma amacıyla sosyoloji, iletişim, sağlık ve gerontoloji gibi farklı disiplinlerdeki sosyal bilimcileri buluşturan bu kitapta, sağlığın toplumdaki farklı görünümleri üzerinden yapılan analizler bulunmaktadır. Sağlıklı ve […]

Kategoriler
NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Prof. Dr. Ayla Öber, Arş. Gör. Gamze Turgay İzzetoğlu

Histoloji

Biyoloji eğitimi süresince alınan derslerin anlaşılabilmesinde; moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve histoloji dallarının içerdiği konular önceliklidirler. Doku bilimi olan Histoloji; benzer hücrelerin belli bir işlevi üstlenmek üzere bir araya gelmeleri sonucu oluşan dokuları bir çok farklı yöntem kullanarak inceler. Bu kitapta önce konu için önemli çalışma yolları, hücre ile ilgili kısa bir hatırlatma ve hücrelerin […]

Kategoriler
Neil R. Carlson NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Fizyolojik Psikoloji & Davranışın Nörolojik Temelleri

Fizyolojik Psikoloji’nin Yeni Basımında Neler Var?Her yıl gelişen teknoloji sayesinde yapılan yeni araştırmalarla davranış fizyolojisi ile ilgili yeni bilgilere ulaşılmaktadır. Fizyolojik Psikoloji’nin bu basımında, araştırma yöntemlerinin muazzam ilerleyişi ile ulaşılan yeni keşifler yansıtılmaktadır.Bu yeni basım: Her araştırmayı birçok yeni keşifle sonuçlanan birer unsur olarak tanımlıyor. Beyin ölçüsünü kontrol eden genleri, asetaminofen faaliyetini, lif sistemindeki difüzyon […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Türkiye Markası

Bu eser, yükselen bir konu olan Ülke Markalaşması (Nation Branding) alanında Türkiye’de yürütülen en kapsamlı çalışma ve Türkiye’nin ülke markası hakkındaki ilk kitap olma niteliğindedir. Ülke markalaşması faaliyetleri, bir ülkenin kaderini belirleyen stratejik hamlelerdir. Bu yüzden ABD ve İngiltere’nin yanı sıra Çin ve Kore gibi Asya devleri de politik süreçlerde pazarlama araçlarını kullanmaya başlamıştır. Zira […]

Kategoriler
Dr. Şerife Gamze Ülker NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Spor Okuryazarlığı

Bu kitap, dünyada ve Türkiye’de spor okuryazarlığı kavramını örnekleriyle ve araştırma sonuçlarıyla ele alarak çocukları ve gençleri sağlıklı bir spor kültür ortamında yetiştirebilmek adına öncelikle ebeveynler, sonrasında öğrenciler, antrenörler, öğretmenler ve yöneticiler için pusula misali yol göstermesi amacıyla yazılmıştır.Spor okuryazarlığı, “Herkes İçin Spor” başlığının girizgâhıdır denilebilir. Herkes için spor kavramı, sonradan öğrenilip uygulanabilirken spor okuryazarlığı […]

Kategoriler
NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Özgür Uğurluoğlu, İpek Bilgin Demir, Duygu Ürek

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Sağlık sektörü, pek çok ülkede en büyük sektörlerden birisidir. Değişen teknoloji ve mevzuat, sağlık kurumlarının tüketici ihtiyaçlarını karşılamasını güçleştirirken, artan maliyetler ve değişen rekabet koşulları sağlık kurumlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu da sağlık kurumlarının stratejik yönetim yaklaşımını benimsemesini gerekli kılmaktadır. Bu kitap, üniversitelerin Sağlık Yönetimi bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde “Sağlık […]

Kategoriler
Arnoud Arntz, Gitta Jacob NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Uygulamada Şema Terapi

Uygulamada Şema Terapi, uygulamalarında şema terapiden yararlanmak isteyen uzman olmayan uygulamacılara kapsamlı bir giriş sunmaktadır. Bu alanda dünya çapında olan yazarlar, kendi kendini baltalayan şemaların iyileştirilmesi, hastaların işlevsel olmayan başa çıkma biçimlerinin durdurulması ve bunlar yerine onların günlük yaşamlarında temel duygusal gereksinimlerini karşılar hâle gelmesi yönündeki şema terapi amaçlarının nasıl çalışıldığını ortaya koymaktadırlar. Bu geniş […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Sağlıkta Etik & Güncel Konular ve Yaklaşımlar

Tarihten bugüne gelene kadar farklı anlamları ve boyutları olan etik kavramının sağlık alanındaki önemi, günümüzde her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. Sağlık sektörü, diğer sektörlerde olduğundan daha hassas ve etik ilkelere dayalı hizmet sunmayı gerektiren bir alandır. Bu nedenle sağlık hizmeti sunumu sürecinin farklı aşamalarına katılan tüm personelin etik anlayışa sahip olması gerekmektedir.Bu kitap;• Sağlık […]