Kategoriler
Mahsum Aslan NİZAMİYE AKADEMİ

Şafiîler’de Mezhep İçi İhtilaf & Heytemî ve Remlî Örneği

Mahsum Aslan tarafından kaleme alınan Şâfiîler’de Mezhep İçi İhtilaf Heytemî ve Remlî Örneği adlı çalışmada iki âlimin ihtilafları ele alınıyor. Çalışma giriş ve sonuç dışında üç ana bölümden oluşmakta. Giriş kısmında konunun ana çerçevesi ortaya konmaya çalışılmış. Birinci Bölümde, Heytemî ile Remlî’nin hayatları, ilmî kişilikleri, hocaları, öğrencileri, eserleri, yaşadıkları dönemin siyasî, sosyal, ilmî ve kültürel […]

Kategoriler
Ebu'l-Feth el-Beyanuni RIHLE KİTAP

Mezhep Meselesi ve Fıkhi İhtilaflar

Fıkhi mezhepler arası ihtilaflar tarih içinde İslam Ümmeti tarafından olması gereken zemin ve mahiyette algılanmış ve uzun asırlar boyunca bir mesele olarak gündem teşkil etmemiştir. Elbette zaman zaman ve yer yer ayrışmalara, hatta fiili hadiselere sebep teşkil ettiği olmuştur; ama Müslümanların gündeminde günümüzde olduğu kadar ağırlıklı bir yer işgal ettiğini söylemek hiç şüphesiz abartı olur. […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme DİYANET VAKFI YAYINLARI Kollektif

Hadis Mezhep ve Meşrep

İtikadî ve amelî mezheplerin Kur’an’dan sonra delil olarak kullandığı ikinci ana kaynak hiç şüphesiz hadis rivayetleridir. Mezheplerin ortaya çıkışında otorite kabul edilen âlimlerin etkisi malum olduğuna ve hatta mezhep imamları bir tarafa, her insan kendi meşrebine, kapasitesine, ilmî yeterliliğine göre hadisleri anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştığına göre, hadis ile mezhep ve meşrep arasındaki bağın irdelenmesi anlamlıdır. […]