Kategoriler
Mehmet Temizkan NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Metin Türlerine Göre Okuma Eğitimi

Günümüzde iletişim ve teknoloji alanında görülen baş döndürücü gelişme ve değişmeler bilginin üretilmesini, aktarılmasını, algılanıp yorumlanmasını daha önemli bir hâle getirmiştir. Bu bağlamda bilginin kaynakları da çeşitlenmiş ve zenginleşmiştir. Bunlara rağmen değişmeyen iki temel şey vardır. Birincisi bilginin yazılı ve görsel olarak sunulması zorunluluğu, ikincisi ise yazılı ve görsel olarak sunulan bilginin okunması, anlaşılması ve […]

Kategoriler
CAN YAYINLARI Diğer Mehmet Rauf

Karanfil ve Yasemin (Açıklamalı Orijinal Metin)

Bu kadar aydır en hararetli bir aşkla temas etmiş, en samimi bir hayatla yaşamıştı. Hâlâ neydi, nasıl bir kadındı, bunu bilmiyordu. Hatta hissiyatına, hevesatına hulul etmek mümkün olamamıştı. Her teşebbüsünde meçhul kalmıştı. Düşünüyordu. Sevmiş miydi? Sır! Neydi? Muamma! Bir rüya gibi anlaşılmadan zail olmuştu. Bir sfenks olarak görünmüş, bir sfenks olarak geçip gitmişti… 1923’te tefrika edilen […]

Kategoriler
Diğer Dr. Melike Somuncu KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM

Süheyl ü Nevbahar’ın Metin Dilbilimsel Yapısı

Bu kitap, metin dil biliminin iki ana ilkesi olan bağdaşıklık ve tutarlılık açısından değerlendirilmiştir. Metnin ana ve alt başlıklardaki inceleme yöntemi şöyledir: Bağdaşıklık ana başlığının ilk alt başlığı gönderimdir. Gönderim alt başlığı da kendi içerisinde art ve ön gönderim başlıkları ile sınıflandırılmıştır. Art gönderim başlığında ilkin zamir kullanımı ile yapılan art gönderimlerin tespiti söz konusudur. […]

Kategoriler
CAN YAYINLARI Diğer Hüseyin Rahmi Gürpınar

Şık (Açıklamalı Orijinal Metin)

Ey kari! Şık’ın bu cehaletini, bu belahatını romancının hayalhanesinde vücut bulmuş bir mübalağa olarak telakki etmeyiniz. Ben bu satırları sırf hayalimden yazmıyorum. Modelim görüp işittiğim hakikatlerdir. Bu hakikatlere tesadüfümde ben de şüphe ettim. Fakat mihenge vurdum. Doğru buldum. Hayal ne kadar hayal olsa yine az çok hakikatten doğar. “Dönemin sokak hayatının, caddelerinin, mimarisinin, eğlence âleminin ya […]

Kategoriler
F. Scott Fitzgerald KARBON KİTAPLAR Roman (çeviri)

Kış Düşleri (Cep Boy) (Tam Metin)

Orta sınıf Dexter Green, bir zamanlar golf yardımcısı olarak yanlarında çalıştığı köklü ailelerin seçkin sınıfına dâhil olmayı düşler. Dexter taşıyıcılığını yaptığı soyluların misafiri olarak golf kulübüne dönmeyi başarır. Böylece büyüleyici Judy Jones’la, felaketi olacak kadınla tanışır. İlk kez 1922’de Metropolitan dergisinde yayımlanan F. Scott Fitzgerald’ın “Kış Düşleri”, Muhteşem Gatsby’nin ilk taslağı olarak kabul edilir. Yazarın Gatsby’nin […]

Kategoriler
CAN YAYINLARI Namık Kemal Roman (yerli)

İntibah (Açıklamalı Orijinal Metin)

Biz daima Avrupa lisanlarının edebiyatça gerek intihap ettikleri kavaid-i külliyeye gerek ihtiyar eyledikleri tarz-ı taklide tâbi olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü gerek o kavaid-i külliye gerek o tarz-ı taklit Avrupa’nın evham-ı heveskâranesinden çıkma birtakım hayalât değil sırf hakikat ve tamamıyla sevk-i tabiattır.Namık Kemal İntibah genel olarak aşk ve kıskançlık temaları etrafında kurgulanmış psikolojik ve kısmen sosyal muhtevalı bir eser […]

Kategoriler
EKİN KİTABEVİ YAYINLARI İnceleme-Araştırma Metin Berber, Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu

Makro İktisada Giriş (Prof. Dr. Metin Berber – Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu)

1. BölümAna Kavramlar2. BölümMilli Geliri Hesaplama Yöntemleri3. Bölümİstihdam Ve İşsizlik4. BölümEnflasyon5. BölümPara6. BölümToplam Talep Ve Milli Gelirin Denge Seviyesi7. BölümFaiz Oranı Ve Milli Gelirin Denge Seviyesi8. BölümFiyatlar Ve Milli Gelirin Denge Seviyesi9. BölümBaşlıca Makro İktisat Teorileri10. BölümUluslar Arası Ekonomik İlişkiler11. BölümUluslararası Finansal İlişkiler12. BölümEkonomik Büyüme13. BölümEkonomik Kalkınma Yayın Tarihi: 25.03.2021 ISBN: 9786257667258 Dil: TÜRKÇE Sayfa […]

Kategoriler
Ahmet Rasim CAN YAYINLARI Diğer

Hamamcı Ülfet (Orjinal ve Sadeleştirilmiş Metin Birarada)

Bazı gönül erbabı, sefa çiçekleri gibi günün ilk ışıklarına muhtaçtır. Ondan sonra sarılı kırmızılı parıltılarla göz alır, kendisini sevdirir, beğenen bakışları üstüne çeker. Ülfet de böyleydi. (…) Dudaklarını ezen o iki sevgili dudak, göğsüne temas eden o hararetli, ateşli, beyaz, muntazam göğüs, saçlarını sevecenlikle, seve seve okşayan o küçük zarif eller, hevesli burnunu dolduran o […]

Kategoriler
CAN YAYINLARI Diğer Halid Ziya Uşaklıgil

Kabus (Açıklamalı Orjinal Metin)

Halid Ziya’ya kadar, romancı muhayyilesiyle doğmuş tek muharririmiz yoktur. Hepsi roman veya hikâye yazmaya hevesli insanlardır.Ahmet Hamdi Tanpınar Bireysel hayal kırıklıklarının ve bir aile dramının işlenmesi Kâbus’un temel izleği olsa da oyun ayrıca toplumu ilgilendiren meselelere dair yapılan göndermelerle de dikkatleri çeker. Özellikle kadın haklarına, kadının toplum içindeki yeri, evlilik, boşanma gibi hususlara doğrudan ya da […]

Kategoriler
Antoine De Saint Exupery Hikaye, Roman & Masal KARBON KİTAPLAR

Küçük Prens (Cep Boy) (Tam Metin)

Antoine De Saint-Exupéry yetişkinlere ya da bir çocuğa ithaf etmez ölümsüz eserini. Kocaman olmuş ama çocuk kalabilmiş dostu Léon Werth için yazar Küçük Prens’i. Bu ithaf rakamlarla değil renklerle, hislerle ve duyumsamayla ilgilenebilenlere de armağandır: “Ne esrarengiz bir olay. Evrende bir yerlerde, daha önce hiç görmediğimiz bir koyunun gülü yiyip yemediği, Küçük Prens’i çok seven […]