Gayri Askeri Statüdeki Adalar Meselesi

Gayri Askeri Statüdeki Adalar Meselesi

Ağustos 28, 2022 admin 0

Yunan egemenliğindeki Adalar (Ege) Denizi’nin gayri askerî statüsü, Lozan ve Paris Barış Antlaşmaları ile nihaî olarak belirlendikten sonra, 1960’ların ilk yarısına kadar uyuşmazlık konusu olmamışken […]

Mezhep Meselesi ve Fıkhi İhtilaflar

Mezhep Meselesi ve Fıkhi İhtilaflar

Mayıs 14, 2022 admin 0

Fıkhi mezhepler arası ihtilaflar tarih içinde İslam Ümmeti tarafından olması gereken zemin ve mahiyette algılanmış ve uzun asırlar boyunca bir mesele olarak gündem teşkil etmemiştir. […]

Ölüm Kalım Meselesi

Ölüm Kalım Meselesi

Mayıs 13, 2022 admin 0

Marilyn Yalom, kendisine ölümcül kanser teşhisinin konulmasının ardından eşi Irvin D. Yalom’la birlikte bir kitap yazmak istedi ve ortaya, birlikte geçirdikleri ömürlerine dönüp baktıkları ve […]

Hadiste Nasih - Mensuh Meselesi

Hadiste Nasih – Mensuh Meselesi

Ocak 21, 2022 admin 0

Sünnetin bünyesindeki önemli meselelerden biri de İslâmi edebiyatta muhtelif yönlerden ele alınmış, zamanın şart ve imkânları nisbetinde işlenmiş olan nesih konusudur. Ancak bu konu, zaman […]

Bir Küçük Umut Meselesi

Bir Küçük Umut Meselesi

Haziran 8, 2021 admin 0

“Daha önce aradığı şeyi başarıda bulmaya çalışmış, yine de içindeki boşluğu dolduramamıştı. Ancak şimdi onunla yan yana durup birlikte nehri ve ağaçları izlemek, o güne […]

İctihadda İsabet ve Hata Meselesi

İctihadda İsabet ve Hata Meselesi

Şubat 9, 2021 admin 0

İctihad, kaynaklardan hüküm çıkarabilme bilgi ve gücüne sahip olan yetkin bir müctehidin belli bir yöntemle sonuca ulaşma çabasını ifade eder. Fakat bu sonuç acaba gercekten […]

Faiz Meselesi: Tarihte Örnek Uygulamalar

Faiz Meselesi: Tarihte Örnek Uygulamalar

Ocak 20, 2021 admin 0

İktisadi faaliyetleri tek bir disiplin altında inceleyip kuramsal çerçeveye indirgemek mümkün değildir. Sosyal sistem kuramında, toplumsal ilişkilerin iktisadi, politik, sosyal/kültürel ağlar etrafında kümelendiğini belirten sosyolog […]