Kategoriler
M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. Şahin Güven

Konulu Tefsir Metodu

Yaşadığımız asrın insanına anlayacağı bir dil ve üslupla Kur’ân’ın hidâyetini sunmak isteyen son dönem İslâm âlim ve aydınları, eski usûlleri de tetkik etmekle beraber, yeni yöntem arayışlarına yönelmişlerdir. Bu yöntem arayışları çerçevesinde, konuları Kur’ân bütünlüğü içerisinde işlemeyi hedefleyen ve bunu yaparken de Kur’ân’ın genel ilke ve prensiplerini devamlı olarak göz önünde bulunduran yeni bir tefsir […]

Kategoriler
Bilal Gökkır, Necmettin Gökkır M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI

İslam Araştırmaları ve Oryantalizm

Batı’nın din, dil, kültür, sanat, tarih, toplum ve siyaset açısından Doğu’yu incelemesini ifade eden oryantalizm, doğu-batı ilişkilerinin tarihteki derinliklerine kadar götürülse de sömürgecilikle birlikte zirveye ulaşmıştır. Burada söz konusu olan batı ve doğunun sınırları coğrafik anlamda tartışmaya açık olmakla beraber batı ile kast edilen, özne durumundaki egemen ve sömürgeci Avrupa ve onun kültür havzasıdır. Doğu […]

Kategoriler
Aziz Mahmud Hüdayi M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI

Sohbetler (Nasayıh Ve Mevaiz)

İnsana bahşedilen meziyetlerden birisi de nutuk’dur. Aklın mahsûlü olan düşünce, dili vâsıta edinerek tezahür etmektedir. Dil, bu mümeyyiz vasfı ile insana diğer mahlûkâttan farklı bir mevki kazandırmaktadır. “İnsanların birbirleri ile olan ilişkilerinde konuşa konuşa mesafe katedecekleri” malum bir hakîkattir. Kısaca, hitâbet kelimesi ile ifadesini bulan bu özellik muâşeret ve ictimâî hayatın da yegâne gereğidir. Beşerî […]

Kategoriler
M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. Mehmet Maksutoğlu

6'dan 66'ya Herkes İçin Arapça -1

Müslümanın anadilinden sonra ilk öğrenmesi gereken dil olan Arapçanın KOLAYCA öğrenilmesini sağlamak için 40 küsûr yıldan beri sarfedilen çabanın son ürünü sunulmaktadır. İlk baskısı Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi tarafından yapılan Arapça Dilbilgisi (1969), bu dilin kaidelerini, sistematiğini vermektedir (20. baskı: 2013). Arapça Okuma Kitabı (1971, 2012), bir metin incelenirken tutulması gereken yolu göstermektedir.Arapça-Türkçe Öğretici Sözlük […]

Kategoriler
M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. Hüseyin Tural

Arapça Gramer ve İ‘rab Teknikleri

Değerli okuyucular, günümüzde gerek eğitim kurumlarımızda gerekse özel dil kurslarında Arapça öğretilirken maalesef gramer derslerinde cümle tahlillerine, yani i’râba hiç yer verilmemekte veya çok az yer verilmektedir. Bugün genellikle yurt dışında bastırılan ve daha ziyade sokakta Arapça konuşturmayı hedef alan ve içinde köklü gramer konuları bulunmayan kitaplar okutulmaktadır. Bu bilgilerle belki biraz pratik kazandırılabilir, ancak […]

Kategoriler
M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Tarih Yrd. Doç. Dr. Nuri Ünlü

İslam Tarihi – 1

Elinizdeki cilt pek çok İslâm devletinin kısa tarihidir. Konular özet olarak ele alınmıştır. Anlatmaya çalıştığımız herbir bölüm ve devlet için ciltlerle eserler yazılmış ve yazılmaya devam etmektedir.Tevfik Allah’tandır. Yayın Tarihi: 18.05.2021 ISBN: 9789755480077 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 588 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 16 x 23.5 cm

Kategoriler
Filozoflar-Düşünürler M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. Ali Durusoy

İbn Sina Felsefesinde İnsan Ve Alemdeki Yeri

Ortaçağ felsefesinin zirve ismi İbn Sina geliştirdiği “nefs” kuramında insanı iki boyutu açısından kavramaya çalışır. Metafizik açısından nefs, semavi bir ilkeden gelip insan bedenine ilişerek ona “benliğini” kazandıran manevi bir cevherdir. İbn Sina özellikle insanın akli idrakleri konusunda, nefsin bu semavi-metafizik ilkeyle irtibatını açık olarak ortaya koyar.Diğer yandan nefs, ‘tabii organik cismin ilk kemali” olarak […]

Kategoriler
M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Tefsir-Meal

Kur’an-ı Kerim (Rahle Boy – İki Renk) – Bilgisayar Hatlı – Mühürlü

Derleyici: Muhammed Abay Yayın Tarihi: 27.04.2021 ISBN: 9789755482637 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 624 Cilt Tipi: Ciltli Kağıt Cinsi: Şamuha Kağıt Boyut: 19.5 x 27.5 cm

Kategoriler
Hadis-Sünnet M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. Ahmet Yücel

Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi

XIX. ve XX. yüzyıllar genelde İslâm özellikle de hadisle ilgili oryantalist çalışmaların yoğun olduğu bir dönemdir. Bu asırlarda yaklaşık altı yüz civarında oryantalist, telif, tercüme, neşir, ansiklopedi maddesi olmak üzere iki bine yakın çalışma yapmıştır. Bu dönemde oryantalist hadis anlayışının temelini Ignaz Goldziher atmış, Joseph Schacht ve onu takiben Gautier Herald A. Juynboll geliştirmiştir. Oryantalistlerin […]

Kategoriler
Dini Hikayeler-Menkıbeler M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. Ali Bulut, Dr.Öğrt.Üy Recep Abdülvehhab

Arapça Hikayeler ( 1.Kur )

Okuma alanında en çok ihtiyaç duyulan materyallerden birisi de kurlara göre yazılmış hikâye setleridir. Biz de bu alana katkı sağlamak amacıyla dört kurdan oluşan bu seti hazırladık.Elinizdeki bu setin başlıca özellikleri şöyledir:Seçilen hikâyelerin hem edebi güzellik taşımasına hem de talebeyi manevi yönden geliştirici olmasına dikkat edilmiştir.Hikâyeler dört kur olarak hazırlanmıştır.İlk iki kur yirmi, diğer kurlar […]