Kategoriler
İSAM / İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Prof. Dr. İlyas Üzüm

Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik

Bu kitap Aleviliğin tarihî arkaplânı, teolojik boyutu ve erkânı konusunda bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. Akademik yoğunluktan arındırılarak hazırlanan çalışmanın birinci bölümünde, onuncu asırdan günümüze kadar gelen tarihî seyir işlenmiştir. İkinci bölümde bu sosyo-kültürel yapının İslamî inanç ve ibadetlere bakışı ve yorumlayışı ile belli başlı erkân ele alınmıştır. Yayın Tarihi: 13.06.2022 ISBN: 9789753899147 Dil: TÜRKÇE Sayfa […]

Kategoriler
EKİN KİTABEVİ YAYINLARI Ekrem Hayri Peker

1950-1960'lı Yıllarda Bursa'da Kültürel Ve Sosyal Değişim

Bu çalışmamda II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan kıtlık ve yer yer yaşanan açlıktan sonra gelen barış ve nispi özgürlük yıllarında Bursa’da yaşam tarzındaki değişimi inceledim. NATO desteği ile karayollarının hızla yapıldığı, ABD’den askeri ve ekonomik yardımların geldiği, çiftçinin zenginleştiği ve ülkenin o döneme göre lüx diyebileceğimiz eşyaları kullanmaya alıştırıldığımız yıllardı.Bu yıllar aynı zamanda ülkede Demokrat […]

Kategoriler
Andrew Scull YAPI KREDİ YAYINLARI

Uygarlık ve Delilik Akıl Hastalığının Kültürel Tarihi

Andrew Scull, çeşitli kültürlerin görünüşte akıldışı, psikotik ve delice davranışları yorumlamadaki farklı yaklaşımlarının canlı ve çoğu kez yürek paralayıcı bir portresini çizerek, okuru antikçağdan günümüzegetiriyor. Delilik diye nitelendirdiğimiz davranışları anlamaya ve denetim altına almaya dönük insan çabalarının merak uyandırıcı, bilgiye dayalı ve müthiş şekilde düşündürücü bir tarihi  Çevirmen: Nurettin Elhüseyni Yayın Tarihi: 08.03.2022 ISBN: 9789750837272 […]

Kategoriler
Christoph Wulf DİPNOT YAYINLARI

Tarihsel Kültürel Antropoloji

Kültürlerin kapalı ve saf değil dinamik ve melez sistemler olduklarını, birbirlerinin içine nüfuz edebildiklerini ve önceden belirlenebilen bir geleceğe sahip olmadıklarını iddia eden tarihsel antropoloji, farklı zaman ve kültürlerle ilgili konuları incelemeye yönelik bilimsel niyetin sonucudur. Bu nedenledir ki tarihsel antropolojik araştırma; genel antropolojinin temel ilgi alanları olan evrim, insanın doğadaki yeri, din, dil, toplumsal […]

Kategoriler
ANADOLU AY YAYINLARI İnceleme-Araştırma Veli Şirin

İlk Müslüman Türk Devletleri & Siyasi ve Kültürel

Bu eserde, sizleri tarihin derin dehlizlerinde kaybolmaktan kurtarıp, bir bütün halinde şanlı tarihimizin bir bölümünü görmenizi ve kavramanızı sağlamaya çalıştım. Övgü ve yergilerden uzak durdum. Çünkü tarih ilminin en büyük özelliği, tarafsız, objektif, belgelere dayalı olması ve sadece en doğru ve gerçeği vermeye çalışmasıdır. Her ne kadar bu çok zor ise de, böyle yapmaya çalıştım. […]

Kategoriler
GECE KİTAPLIĞI Masal Nayime Devrim

Kafkas Masalları / Bir Kültürel Miras Aktarımı

Ben 23 Mayıs 1943’te Kars’ın İncesu Köyü’nde doğup büyüdüm. Dedem Hacı Musa, o zamanın çok zengin ve çok tanınan kişisiymiş, dedem ve babası Mustafa Kazakistan’ın en ileri gelenlerindenmiş çok sayıda köyleri varmış. Büyük dedem Mustafa’ya ciritçi Mustafa derlermiş, cirit sporunda yenilmezmiş, derlediğim tüm hikâyeleri onlar anlatmışlar, halam Zernişan ve Veysel dayım öğrenmişler, dedelerimin anlattıkları hikâyeleri […]

Kategoriler
Prof. Dr. Kemal H. Karpat Siyasal Hayat (Türkiye) TİMAŞ YAYINLARI

Türk Demokrasi Tarihi & Sosyal, Kültürel, Ekonomik Temeller

Tarih disiplininin duayeni Kemal H. Karpat’tan Türk demokrasisinin kuruluş öyküsü… Tek parti yönetiminden çok partili sisteme geçiş denildiğinde, gözler hemen takvimlerin 1945-46’lı yıllarına döner. Oysa bu geçiş; Osmanlı toprak sisteminin elverir ölçüde değişmesi ve ayanların ortaya çıkmasından bağımsız ya da merkezin ve çevrenin temsil konusunda bugün hâlâ yaşadığı çatışmalardan uzak değildir. Kemal H. Karpat Türk […]

Kategoriler
Astronomi DORUK YAYINLARI Prof.Dr. Zeki Tez

Astronomi ve Coğrafyanın Kültürel Tarihi

Prof. Dr. Zeki Tez, bu kapsamlı kültür çalışmasında okuru, en eski bilim dalını, astronomiyi keşfetmeye çağırıyor. İnsanoğlunun düşün yolculuğunu olduğu kadar pratik yaşamını da köklü bir biçimde değiştiren, yeni ufuklarla tanıştıran astronomi, en eski çağlardan beri zamanı ölçmek, mevsim ve iklim değişiklikleri, tarım ve denizcilik alanlarındaki faaliyetler, rüzgar ölçümü gibi, insanoğlunun yaşamı için can alıcı […]

Kategoriler
Eflatun Saygılı İnceleme-Araştırma YÜZLEŞME YAYINLARI

Kültürel Hafıza ve Tarih Şuuru

Yemenli bir düşünür şöyle der: “İstanbul düştü, İslâm dünyası düştü. İslâm dünyasının ayağa kalkabilmesi İstanbul’un yeniden ayağa kalkabilmesine bağlı.” Bu minvalde son birkaç asırdır kapitülasyon ve devrimler ile toplumun kültürel hafızası sıfırlandı: Millî kütüphanesini, klasiklerini okuyamayan köksüz kuşaklar icat edildi. Batılıların dışarıdan fiilen sömürgeleştiremediği Türkiye, içeriden zihnen ve fikren sömürgeleştirildi. Genç kuşaklar celladına âşık edildi! Batının dayattığı […]

Kategoriler
BİYOGRAFİ.NET Dünya Veli Şirin

Ana Hatlarıyla Siyasi ve Kültürel Avrupa Tarihi

Avrupa Tarihini Bilmeliyiz Türk Milleti olarak Avrupa tarihini yeterince biliyor muyuz? Bu soruya verilebilecek cevap herhalde “evet” değildir. Halbuki yaklaşık bin yıldır onlarla bazen savaş bazen barış içinde birlikte yaşıyoruz. 18. yüzyıl sonlarından itibaren ise, onları yoğun etkileri altında bulunuyoruz. Son yarım asırdır da (1960’dan günümüze doğru) beş milyon civarında vatandaşımız Avrupa ülkelerinde çalışmakta ve […]