Kategoriler
GECE KİTAPLIĞI Şafak Ümit Deniz

Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı Olarak Taşıma Sözleşmelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Günümüzde rekabetin işletmeler arasında değil, tedarik zincirleri arasında olduğu düşünüldüğünde, taşıma sözleşmelerinin eksik/hatalı hazırlanmasından (ürünün zamanında teslim edilmemesi, üründe ziya/hasar meydana gelmesi, hatalı teslimat, ödeme yapılmaması, altyapı yetersizliği, uluslararası ve ulusal taşıma mevzuatındaki uyumsuzluklar, sözleşme kurallarına uyulmaması vb. konuları tam karşılamamasından) kaynaklı sorunlar; tedarik zinciri performansını dolayısıyla rekabet gücünü düşürmektedir. Taşıma sözleşmelerinde sorunlarla karşılaşılmaması için […]

Kategoriler
Dr. Başak Ozan Özparlak ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Büyük Veri Çağında Yapay Zeka Sistemlerinin Çalışma İlişkilerinde Kullanımı: Hukuki Bir Değerlendirme

Yakın gelecekte mesleklerin akıllı ve otonom sistemler ile dönüşüme uğraması bekleniyor. Bugün ise, işe alımdan iş sözleşmesinin feshine dek çalışma ilişkilerinde kullanılmaya başlanan yapay zeka sistemleri; ayrımcılık, mahremiyet ve güvenlik başta olmak üzere temel haklar ile ilgili hukuki etkiler doğurmaya çoktan başlamıştır. Bu kitap, işe alımda kullanılan yapay zeka algoritmalarından, insan ve robot etkileşimine; siber […]

Kategoriler
Genel George W. Burns NOBEL YAŞAM

Çocuklar ve Ergenler İçin 101 Tedavi Edici Öykü & Terapide Metafor Kullanımı

Öyküler; yaşamlarımızı zenginleştiren, algılarımızı ve dünya ile etkileşimimizi şekillendiren bir güce sahiptir. Aynı şekilde, öykülerin eğitimde, danışmanlıkta ve terapideki etkileri de yadsınamaz. Genç bireylere becerilerini, değerlerini geliştirmenin yollarının yanı sıra mutlu bir yaşamın ipuçlarını da sunar. Eğitimde, ebeveynlikte, terapide ve danışmanlıkta metaforlarla iletişim kurmanın değerini araştıran George Burns, yaşamın güçlükleri ile daha iyi başa çıkabilmek […]