Kategoriler
BETA BASIM YAYIM Dr. Mustafa Yurttadur

Kobi Yönetimi ve Büyüme

* KOBİ Kavramı * KOBİ’lerin Temel Özellikleri * Genel Olarak KOBİ Tanımlamaları * KOBİ’lerin Avantaj ve Dezavantajları * KOBİ’lerin Ekonomideki Yeri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Veren Kuruluşlar * Sermaye Yapısı Açısından Büyüme * Sermaye Yapısı ile İlgili Yaklaşımlar * Sermaye Yapısı Unsurları * Optimal Sermaye Yapısı * KOBİ’lerde Büyümenin Amacı ve Önemi * KOBİ’leri Büyümeye […]

Kategoriler
Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Yerdelen Kaygın, Hasan Ayaydın GAZİ KİTABEVİ İşletme

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) Muhasebe Ve Finans Üzerine Güncel Araştırmalar

İçindekilerBölümCovid-19 Küresel Pandemisinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) Etkileri: Tespitler ve Politika ÖnerileriBölümMuhasebe Meslek Mensuplarının Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standartları’nı (BOBİ FRS) Algılama Düzeyleri Üzerine Kars İlinde Bir AraştırmaBölümKOBİ’lerin Finansal SorunlarıBölümBasel-II Kriterlerinin KOBİ Finansman Maliyetlerine Etkisi: Örnek Bir Uygulama Makroekonomik Değişkenlerin BIST KOBİ Sanayi Endeksine Etkisi: BIST 100 Endeksi İle Karşılaştırmalı Eşbütünleşme […]