Kategoriler
Bolat Bopayulı HAY VAKFI

Kazak Örf ve Adetleri

Kazak Örf ve Âdetleri kitabını halkımızın istifadesine arz eden Hoca Ahmed Yesevi ilim ve irfan Vakfı’nı özet olarak kısaca tanıtırsak; Vakıf; 1994 yılından bugüne kadar ağırlıklı olarak Kazakistan ve Moğolistan’dan islam dininin temel bilgilerini öğrenmek için gelen Kazak talebelerine bu konuda îtikatda Mâturudi, amelde Hanefi mezhebine göre eğitim ve öğretim hizmetleri vermektedir. Bunun yanında ayrıca […]