Kategoriler
İSAM / İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Kişiler

İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Razi

Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210), İslâm düşünce tarihinde Gazzâlî öncesi döneme ait eser ve fikirlerin yeniden yorumlanarak, düşünce ve muhtevada bir dönüşümün yaşandığı İkinci Klasik Dönem’in ilk ve en etkili simasıdır. Başta kelâm ve felsefe olmak üzere, birçok alanda eserler veren Râzî, özellikle tümel disiplinlerin belirleyici özelliklerini tespit etmiş ve kelâm ilmini yeniden düzenlemesi sebebiyle de […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma METİS YAYINLARI Prof. Dr. Nilüfer Göle

Melez Desenler / İslam ve Modernlik Üzerine

Cumhuriyet’in orta ve kentli sınıflara nüfuz etmesiyle birlikte muhafazakârlık ve milliyetçiliğin değişim geçirdiğini görüyoruz. Benzer bir biçimde, müslümanlar da modernlik ve laiklik ile karma desenler oluşturuyorlar. Her iki tarafın da melezleşmeye, aralarındaki farklılıkların azalmaya başladığı süreçte, yeni saflık arayışlarının, yeni sınır muhafızlarının ve yasak tanımlarının oluştuğuna da tanık oluyoruz. Melezlenmeye karşı tepki verenlerin “küçük farklılıklardan” […]

Kategoriler
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hadis-Sünnet Kollektif

Hadislerle İslam Serlevha Hadisler (Cep Boy 2 Cilt)

Hadislerle İslam, Hz. Peygamberin hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden bir hadis külliyatıdır. Eser, Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) çağlar üstü örnekliğini, sade ve anlaşılır bir dille ve özgün bir tasnif metoduyla günümüz insanına ulaştırmayı amaçlayan, aynı zamanda toplumun güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak hadislerin hadislerle yorumunu ortaya koyan, Türkiye’nin hadis alanındaki birikimini yansıtan katılımcı bir […]

Kategoriler
Fıkıh İKTİSAT YAYINLARI S.M. Hasanuzzaman

İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri

Şer’î hukuk kuralları, açık bir şekilde belirlenmiş hükümler bütünü ile meşhur fakihlerin herhangi bir fiil, kurum ya da politikanın İslam’a uygunluğunu belirlemek için Kur’an ve sünnetten çıkardığı küllî kaidelerden oluşmaktadır. Bu küllî kaideler nasların ruhunun sistematik bir yansıması olarak çağlar boyunca bir birinden farklı meselelerde insanlara rehberlik etmiştir. Bu çalışma, fert ve toplumlumun iktisadî hayatı […]

Kategoriler
M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Tarih Yrd. Doç. Dr. Nuri Ünlü

İslam Tarihi – 1

Elinizdeki cilt pek çok İslâm devletinin kısa tarihidir. Konular özet olarak ele alınmıştır. Anlatmaya çalıştığımız herbir bölüm ve devlet için ciltlerle eserler yazılmış ve yazılmaya devam etmektedir.Tevfik Allah’tandır. Yayın Tarihi: 18.05.2021 ISBN: 9789755480077 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 588 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 16 x 23.5 cm

Kategoriler
Diğer FECR YAYINEVİ Mustafa Harun Kıylık

İslam Kişi Hukuku Açısından Akıl Hastalığı

İslâm’da kişinin yaptığı şeylerden sorumlu tutulması, akıllı olmasına bağlandığı için emir ve yasakların muhatabı, akıl sajibi kişiler olmaktadır. Bununla birlikte kişi, fiziki gelişimi için gerekli olan evreleri sağlıklı bir şekilde tamamlayabildiği halde, akli olgunluğa erişebilmeyi sağlayan aşamaları kat etmemiş olabilir. Akli gelişimin kemale ermesi için gerekli olan safhalar, muhtelif sebeplerden dolayı aşılamadığında, kişinin fiil ehliyeti […]

Kategoriler
AKDEM YAYINLARI Araştırma-Inceleme Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

İslam Tıp Tarihi & Başlangıçtan VII. / XIII. Yüzyıla Kadar

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın üzerinde uzun yıllar çalıştığı İslam Tıp Tarihi Kitabı 2. Baskısıyla alanında ayrı bir önem arz ediyor.  Akdem yayınları ile okuyucularına kazandırılan bu eser, İslam Tıp Tarihi çalışmalarına farklılık getirmeyi,  genç ilim adamlarına Türkçe yazılmış bir eser sunmayı ve İslam Tıp Tarihini doğru bir şekilde anlamalarını amaçlamıştır.Eser giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. […]

Kategoriler
ELİS YAYINLARI Felsefe Kollektif

İslam Felsefenin Sorunları

İslam felsefesi ile uğraşan bir düşünür ya da filozofun “topluma karşı sorumluluğu nedir, toplumla onun ürettiği şey arasındaki ilişki ne olmalıdır?” sorusuna verilecek cevap, İslam felsefecisinin topluma karşı entelektüel tavrını ortaya koyacaktır. Bunun, bizimle aynı toplumda yetişmiş olan tüm felsefecileri içine alan bir sorun olduğu, yalnızca İslam felsefecilerini ilgilendirmediği açıktır. Filozof, kendi toplumunda yaşanan sorunlarla […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma Prof.Dr. Kasım Şulul YEDİTEPE AKADEMİ

Erken Dönem İslam Mimarisi ve Harran Firdevs Ulucami

Bu eserde, Harran’ın ilmi, siyasi, kültürel ve mimari tarihi bağlamında Harran Firdevs Ulucâmi tanıtılmıştır. İslâm dünyasının orta yerinde Doğu’nun kayıp Kurtubası Harran, Hz. Peygamber’in (a.s.) atası Hz. İbrahim’in (a.s.) beldesidir. Din, doğa ve sosyal bilimlerde yetkin 1000’i aşkın âlimin yetiştiği Harran’da; İslâm sanatı ve mimarisi açısından önemli birçok yapı bulunmaktadır. Harran Ulucâmi, Hayât-ı Harrânî Câmisi […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme FECR YAYINEVİ Süleyman Arslantaş

İslam Algımız Üzerine

İnsanın yeryüzü serüveninde ona yol gösterici olarak elçiler ile birlikte mesajlar gönderilmiştir. İnsanoğlu bu mesaja kendi meşrebince tepki vermiştir. En son sürümü de günümüzden 1442 yıl önce Hz. Muhammed aracılığı le gönderilmiştir. Bu çalışma, özellikle en son mesaja inandığını söyleyenlerin tepkileri bağlamında çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan makale ve söyleşilerden damıtılarak hazırlanmıştır. Yazar sunuş bölümünde […]