Kategoriler
ISLIK YAYINLARI Leslie P. Pierce

Harem-i Hümayun & Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükümranlık ve Kadınlar

Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan, Kösem Sultan, Turhan Sultan… Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetiminde söz sahibi olmuş kadınlar. Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının başından 17. yüzyıl ortasına kadar, Osmanlı hanedanının ileri gelen kadınları daha önce sahip olduklarından ve daha sonra olacaklarından da büyük bir politik güce kavuştular.Bu döneme hem popüler hem de bilimsel edebiyatta “kadınlar saltanatı” denir.Leslie P. Peirce, […]

Kategoriler
Diğer KÜRE YAYINLARI

Osmanlı İmparatorluğu’nda Taşra Elitleri

Taşra elitleri Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasi, toplumsal ve iktisadi aktörler olarak önemli bir yere sahipti. Peki “elit” kavramı, Osmanlı örneğine nasıl tatbik edilebilir? Osmanlı taşra elitinden mi yoksa elitlerinden mi bahsetmeliyiz? Taşra elitleri mevki sahipleri ile sınırlanabilir mi? Osmanlı Devleti taşra elitlerinin varlığını kabul ediyor muydu ve aralarındaki ilişki nasıldı? Belirli ölçüde servet veya güce sahip […]

Kategoriler
Dr. Mehmet Genç Ekonomi ÖTÜKEN NEŞRİYAT

Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Ve Ekonomi

Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi I, Osmanlı İktisat Tarihi üzerine “hac yolunda bir karınca” ahlakıyla kırk yıla yayılan titiz bir ilmî mesainin semeresinin toplandığı, her ifadesi geniş ve nihayetsiz bir araştırma vadisinin dağınık kayıtlarından derlenen nicel verilerin aynı titizlik ve gayretle ele alınmasıyla ortaya konulmuş hüküm cümlelerinden oluşan, Osmanlı iktisadını kayıt ve sayılar üzerinden anlamlandırıp […]

Kategoriler
Peter Charanis Tarih URZENİ

Bizans İmparatorluğu’nda Ermeniler

Bizans İmparatorluğu’nda hiçbir millet yoktur ki Ermeniler kadar imparatorluk içinde muhtelif mevkilere gelsin ve imparatorluğun kaderinde belirleyici bir rol oynasın. Bizans tarihinin en mühim dönemlerinde devlet kademelerinin neresine bakılırsa bakılsın mutlak Ermeni kökenli bir kişiye rastlanır. Onların ne kadar Ermeniliklerini hatırladıkları tartışılır, lakin bu doğulu nüfus imparatorluğu idari, askeri, sosyal ve dini her açıdan iyi […]

Kategoriler
Cornell H. Fleischer DOĞU BATI YAYINLARI İnceleme-Araştırma

Osmanlı İmparatorluğu’nda Aydın Ve Bürokrat Tarihçi Mustafa Âli

Osmanlı İmparatorluğu’nun altın çağını incelemek ve o dönemin siyasi ve kültürel yapısını, âlimlerin, şairlerin ve memurların yetişme koşullarını, devlette yüksek bürokrasinin işleyişini, atamaların, terfilerin, kadrolaşmaların nasıl şekillendiğini bir portre üzerinden araştırmak gerekseydi, herhalde Gelibolulu Mustafa Âli’den daha iyi bir örnek seçilemezdi. Gerçekten de Mustafa Âli’nin geniş tecrübesi, yaşadıkları ve tanıklıkları, aynı zamanda 16. yüzyılın tartışmasız […]

Kategoriler
İLETİŞİM YAYINLARI Siyasal Düşünce

Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalizm ve Milliyetçilik (1876-1923)

Lozan Antlaşmasına kadar azınlık olarak tanımlanmayan etnik ve dini unsurlar, çerçeveyi biraz daraltırsak gayri-müslim Osmanlılar hemen hemen bütün Batılılaşma akımlarında olduğu gibi sol fikir ve hareketlerin yayılmasında da öncülük etmişlerdi. Bugüne kadar ışıkla ve yazıyla gerektiğince buluşmamış önemli bir tarih kesiti. Zürcher, Feroz Ahmad, Adanır, Dumont, Noutsos, Yalımov ve Ter Minassianın makaleleriyle. Derleyici: Mete Tunçay […]