Kategoriler
İBDA YAYINLARI Salih Mirzabeyoğlu

Berzah/Bütün Dalların Birleştiği Kök'e

“İrfan-kültür, “bilebilme hassası”na âit bu bilgi, bilginin diğer çeşidini de kendine bağlıyor: Bir şeyin nerede aranacağını bilme ve ne aradığını bilme… “Ameliyathânedeki âletleri hademe de tanır ama, ameliyatı yapan cerrahtır!” hesabı, bu eser, bir yönüyle marifetname; diğer yönüyle de ansiklopedi ve müracaat edilecek olan… Mevzu, şuur ve makam anlamıyla, insanın ruhi aksiyonuna âit bütün vahidlerin […]

Kategoriler
İBDA YAYINLARI Salih Mirzabeyoğlu

İslama Muhatap Anlayış

“Bizim ruhçuluğumuzun yeryüzüne perçinli olma karakteri, bizi tabiî olarak fert ve toplum plânında büyük aksiyona davet eder ki, her türlü ucuz soydan çerçöp nüktelerin ötesinde, fikir, sanat, ilim, siyaset ve fiil plânında, ulvî mücerredin katı müşahhasla evlendirilmesini ister… Elini küfre değdirse şeriat doğacak ve zehiri bile şifaya tahvil edecek gerçek idrak ehli, eşyanın tasvirinde ışığın […]

Kategoriler
İBDA YAYINLARI Roman (yerli) Salih Mirzabeyoğlu

Gölgeler

“Bir merkez ve ondan yayılan halkalar halinde bir pano… Bu ışıklı panonun merkezi, yazarın kendisidir… Ve sırası gelince yanan her bir halka, gölgesi Adem’in katılıcı veya müşahit sıfatiyle göründüğü hadiseler zincirinden birinin tezahürüdür…Bunaltıcı bir tecrit, keskin bir teşhis ve yakıcı bir hayal penceresinden, sanat gözüyle çağımız insanının hayat hikâyesi… Böyle bir derinlik ve genişlik, “dünya […]