Kategoriler
Hasan Hüseyin Aygül, Efe Erdal, Dr. Erdal Eke NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

21.Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Perspektifi

Türkiye, insanlık tarihinin temel bir karakteristiği olan göç hadisesinin ayrıca küresel ve bölgesel krizlerin kalbinde yer alan bir ülkedir. Tarihine, kültürüne ve toplumsal dokusuna uygun olarak dünyanın en büyük göçmen/mülteci/sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık %5’ini oluşturan söz konusu göçmen gruplara yönelik gerçekleştirilen insani yardımlar ise Türkiye’yi en büyük donör ülkesi hâline getirmektedir. […]

Kategoriler
Kutluhan Bozkurt LEGAL YAYINCILIK

Avrupa Birliği Politikaları ve Düzenlemeleri Kapsamında Göç Hukuku Mülteci Statüsü ve Sığınma

İÇİNDEKİLERÖNSÖZ VGİRİŞ 1Birinci BölümGÖÇ VE GÖÇMENLİK1. Göç ve Göçmenlik 51.1. Göç ve Göçmenliğin Tarihsel Gelişim Sürecine Kısa Bir Bakış 71.2. Göçmenler ve Mülteciler için Hedef: AB 131.3. Göç ve Tanımı 151.4. Göçün Nedenleri 191.5. Göçün Türleri 221.5.1.Düzensiz Göç 231.5.2.Düzenli Göç 241.5.3.Transit Göç 241.5.4. Türkiye’deki Durum 251.6. Göçün Sonuçları 271.7. Göç Politikaları ve Hukuk 291.7.1. Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Ekseninde Göç Hukuku 301.7.2. AB Politikaları ve Göç Hukuku 311.7.3. Türkiye Politikaları ve […]

Kategoriler
KİTAP DÜNYASI Nevin Halıcı

Orta Asya Ve Göç Yolu Dönemi Mutfağı

Yemek yazarı Dr. Nevin Halıcı’nın çalışmaları bize Türk Mutfağının dünden bugüne uzanan seyrini tek bir çizgi doğrultusunda değil fakat çok katmanlı bir tarzda ele almamız gerektiğini göstermektedir. Dr. Nevin Halıcı bir akademisyen titizliği ve sistematizasyonu ile Türk Mutfağının tarihini birinci el yazılı kaynaklara dayanarak Orta Asya coğrafyasından başlatmakta, Türklerin göç yollarını Karahanlıların, Gaznelilerin, İranî kavimlerin […]

Kategoriler
NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Yusuf Adıgüzel

Göç Sosyolojisi

İki yıl içinde üçüncü baskısı yapılan bu kitap popüler olmakla birlikte akademik eserlerin oldukça sınırlı olduğu göç alanındaki temel konulara giriş mahiyetinde bir kaynak niteliğindedir. 2011 yılından sonra Suriye’den Türkiye’ye yönelen kitlesel göçler başta olmak üzere son yıllardaki düzensiz göç hareketleri hem akademik hem de kamusal ilgiyi göç çalışmalarına yöneltmiştir. Üniversiteler bünyesinde çok sayıda göç […]

Kategoriler
Fuat Dündar İLETİŞİM YAYINLARI

Hicret: Din ü Devlet & Osmanlı Göç Politikası 1856 – 1908

“1856-1908 arası ‘dîn ü devlet’ kaygısı ‘muhacir’ politikasını belirlerken; 1912- 1923 arası ‘mülk ü millet’ kaygısı ‘mülteci’ politikasını; 1923-1998 arası ‘millet ve devlet’ kaygısı ‘göçmen’ politikasını ve 2011 sonrası ‘mülk ve din’ kaygısı ise ‘sığınmacı’ politikasını belirledi.” 1856-1908 arası göçen Türk, Tatar, Çerkes, Nogay, Boşnak, Gürcü ve Girit müslümanlarına yönelik Osmanlı politikasını ele alan Hicret, […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ Mehmet Ali Güller

Tampon Ülke – Emperyalizmin Göç Stratejisi

Türkiye’yi Avrupa’nın istilasını önleyen tampon ülke haline getirdiler… Üstelik bununla da övünüyorlar!Başbakan Yıldırım 2016’da “Türkiye olmasa mülteciler     Avrupa’yı istila edecek” diyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019’da “Avrupa’nın huzurunu, 4 milyon sığınmacıyı Türkiye’de tutmalarına” bağlıyor. Türkiye’yi, AB’yle imzaladıkları “Geri Kabul Anlaşması” ile “göçmen deposu” yaptılar. Kâbil Havalimanı bekçiliği pazarlığının bir parçası olarak da, ABD’nin işbirliği yaptığı Afganlara göç […]

Kategoriler
Biyografi-Otobiyografi İsa Kör KİTAPYURDU DOĞRUDAN YAYINCILIK (KDY)

Çocukluğa Göç

Yaşam yolculuğu her birey için farklı hikayelerden oluşmaktadır. Hayat yolculuğunda, çocukluğun izleri ilerleyen yaşımızda hep bizleri takip eder. Bu hikâyede çocukluğun izlerinden sıyrılamayan bir kişinin yaşadıkları ele alınmaktadır. Kendi gözünden, çocukluğunun anlayabildikleri ve bu çocukluktan akılda kalanlar geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Çocukluğunuzdaki olayları, etkilenimleri ve çevrenizde yaşananları tekrardan sorgulayacağınız bir yaşanmışlığa tanık olacaksınız. Yayın […]

Kategoriler
GAZİ KİTABEVİ Sosyoloji

Sosyal Bilimlerde Göç

İçindekiler: Erken Cumhuriyet Dönemi Medeniyet Tasavvurunda Göç SöylemiBölgesel Bir Travma Olarak Zorunlu Göç Örneği: Ezidiler ve 74.FermanFeminist Güvenlik Çalışmaları Perspektifinden Doğu Türkistanlı Kadınların Türkiye’ye GöçüUluslararası Göçün Dinamikleri ve Ekonomik EntegrasyonuMültecilere Yönelik Tutumlar: Türkiye Ampirik Bir AnalizTürkiye’de Avrupalılaşma ve Avrupa birliği ‘ne Uyum Sürecinde Göç PolitikalarıUluslararası İlişkilerde Göç ve Başarısız DevletlerGöçmen Kaçakçılığı SuçuÇevresel Göç ve Çevresel Hukukundaki […]

Kategoriler
Biyografi-Otobiyografi Hasan Yavuz KİTAPYURDU DOĞRUDAN YAYINCILIK (KDY)

Göç Yolu..

Birinci Dünya Savaşı mücadelesi sürerken Anadolu topraklarında düşman işgaline karşı zorluklarla mücadele eden ve acı çeken ailelerden biri de Gümüşhane’nin Kabaktepe köyü (Şurut köyü) efradından Molla Abdi’nin ailesidir. Yaklaşan Rus işgaline tanıklık eden, askerlik dönüşü memleketi civarına haber salarak, insanları bu mezalimden kurtarmak için savaş veren bir mücadele kahramanıdır Molla Abdi.O zor yıllarda, bir tarafta […]

Kategoriler
Anlatı Çetin Yılmaz FAVORİ YAYINLARI

Aybastı’dan Turnalar Göç Eyledi

Aylarca kendi kendime düşündüm; geceler boyu onulmaz hayaller kurdum. Sık sık geçmişe döndüm, zaman tünelinde gezintilere çıktım. Bitmez gözüyle bakılan uzun seneler, nasıl da kayan bir yıldız gibi akıp gitmiş. Belleğimde dolanıp duran siyah beyaz anıları bir araya getirebilir miydim? Yoksa anıların oluşturduğu bir girdabın içinde debelenip kaybolur muydum? Uçup giden kocaman yıllar, o yılların […]