Kategoriler
BERİKAN YAYINEVİ Destan Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç

Türk Destanlarına Giriş

Destanlar, milletlerin kahramanlık hikâyelerinin toplamıdır. Öyleyse destanları zengin olan toplumların tarihleri de o ölçüde muhteşemdir. Bu açıdan baktığımızda Türklerin tarihi pek çok destanî hikâyelerle doludur ve bunların da büyük bir kısmı gerçekleri yansıtır. Zaten destanların en önemli hususiyeti, içerisinde milleti yakından ilgilendiren yaşanmış olaylara yer verilmesidir. Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden beri başından acı, […]

Kategoriler
Cemalettin Erdemci DEM YAYINLARI Mantık-Akaid

Kelam İlmine Giriş

Kelam ilmi, İslam düşüncesini besleyen ana damarlardan biridir. Bundan dolayı İslam düşüncesini ve bu düşünceye dayanan kültür ve medeniyeti anlamak için kelam ilminin tarihini ve içeriğini bilmek gerekir.Bu kitap İslam düşüncesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere bu disiplinin; tarihini, amacını, temel konularını, problemlerini ve günümüzdeki işlevini tanıtmayı amaçlayan bir kitap olarak tasarlandı. Yayın Tarihi: 11.09.2021 […]

Kategoriler
DEM YAYINLARI Sönmez Kutlu Tarih

Mezhepler Tarihine Giriş

Mezhepler Tarihi, Hz. Peygamber’in ölümünden sonra meydana gelen toplumsal değişimin sonucunda dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş İslam düşünce ekollerini incelemek üzere doğan bir bilimdir. İslam bilim tarihinde konuları, sorunları ve kendine özgü yöntemleriyle bağımsız bir disiplin olarak yerini aldı. Bu bilimin temelleri, kendi görüşlerini açıklamak, yaymak ve muhaliflerinin eleştirilerine cevap vermek için makaleler veya […]

Kategoriler
Christof Rapp Diğer RUNİK KİTAP

Çağdaş Metafiziğe Giriş

Metafizik bir bütün olarak gerçekliğin esasen hangi bileşenlerden oluştuğunu soruşturmaktadır: gerçeklik, genel yapıları itibarıyla tekil şeylerden ve niteliklerinden mi oluşmaktadır yahut olgulardan veya olaylardan mı müteşekkildir? Külli nitelikleri varsaymaya ilişkin bir gerekçeye sahip miyiz veya nihayetinde sadece tekil şeyler mi mevcuttur? Ve maddi tekil şeylerin teşekkülünün nasıl açıklanması gerekir: Burada mevzubahis olan niteliklerin bir demeti […]

Kategoriler
ELİS YAYINLARI Mantık Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu

Klasik Mantığa Giriş

Mantık, doğruyu yanlıştan ayırt etmenin ölçüsü; zihni, yanlıştan korumanın tekniği; doğru, sağlam ve kesin burhani delilleri göstermenin kıstası; ilimlerin yol ve metot gösteren rehberi olduğundan dolayı önemi ve değeri tartışılmayacak kadar açık olan bir alet ilmidir. Yayın Tarihi: 10.09.2021 ISBN: 9789758774128 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 318 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: 3. Hm. Kağıt […]

Kategoriler
Fahrettin Altun İnceleme-Araştırma İNSAN YAYINLARI

Modernleşme Kuramı & Eleştirel Bir Giriş

Modernleşme Kuramı, en özlü ifadesiyle, modern Batılı sosyal bilimcilerin modern olmayan toplumlar için yazdığı sosyolojik reçetenin adıdır. Eğer bugün toplumsal mühendislik diye bir şeylerden bahsediyorsak bunun duayenleri modernleşme kuramcılarıdır. Modernleşme Kuramı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin önde gelen üniversitelerinde geliştirilmiş teorik bir çerçevedir. Homojen bir çerçeve olmamakla birlikte Batılı sosyal bilimcilerin Batı-dışı toplumlara bakışlarına yön […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma M.Çağlar Kurtdaş PARADİGMA AKADEMİ

Sinema Sosyolojisine Giriş

Sinema, ortaya çıktığı dönemin toplumsal hafızasıdır. Seyredilen her sinema filmi, amaçları farklılaşsa da içinden geçtiği dönemin ekonomik, sosyal ve siyasal kaydını tutmaktadır. Soğuk savaş yıllarının filmlerinin konularında genelde deniz altılar, savaş uçakları, uzay mekiklerine, “Berlin Duvarı”nın yıkılmasından önceki filmlerde azınlıklar, kaçak insan hikâyeleri, gelişmişlik düzey farklılıklarına daha çok yer verilmektedir. 1970’ler sonrasındaki Türk Sineması’ndaki ana […]

Kategoriler
Felsefe Metinleri İNSAN YAYINLARI Nebi Mehdiyev

Çağdaş Epistemolojiye Giriş

Çağdaş epistemoloji, sadece içinde bulunduğumuz çağda üretilen bilgi teorilerinden dolayı ayrı bir isim almış değildir; bu özel isimlendirmenin esas nedeni, bilginin nitelik ve şartlarına ilişkin analitik yönteme sahip olmasıdır. Buna göre bilgi, artık ne mutlak dogmatizm (klasik epistemoloji) ne de mutlak şüpheciliğin (modern epistemoloji) konusudur. Bu ikisi arasında yer alan analitik yöntem, özneyi, içinden çıkmak […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma Klaus Kornwachs RUNİK KİTAP

Teknoloji Felsefesine Giriş

Önce sorular vardı. Bu satırlar yazılırken, milenyum depremi ve sonrasında oluşan tsunami sebebiyle, Japon Fukushima nükleer santralinde üç ocak birden şiddetli biçimde patladı. Çernobil’den sonra teknolojinin şifreleri kontrolden çıktı mı? Sorular gitgide daha yüksek seslerle ifade ediliyor: Sorumluluk, karmaşıklık, sürdürebilirlik, sonuçlar, gelişmişlik ve teknolojide yaşanan dönüşümün insanlarda bulduğu karşılığa dair sorular… Martin Heidegger, kısa ve […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Kollektif SERBEST KİTAPLAR

Siyaset Psikolojisine Giriş

Siyaset psikolojisi, siyasal davranışın pek çok psikolojik yönünü açıklamayı olanaklı kılacak şekilde, siyaset biliminin ve psikolojinin önemli bir alanı olarak ortaya çıkmıştır.Siyaset Psikolojisine Giriş, okurları, geniş bir yelpaze içinde yer alan kuramlar, kavramlar ve siyasal faaliyetlerin vaka çalışmaları ile tanıştırmaktadır. Kitap, aynı zamanda, liderlik, grup davranışı, medya, toplumsal hareketler, oy verme, ırk, milliyetçilik, terörizm ve […]