Kategoriler
İnceleme-Araştırma SELENGE YAYINLARI Vilhelm Thomsen

Rus Devleti’nin Kökenleri ve Eski Rusya Ve İskandinavya Arasındaki İlişkiler

Ünlü Türkolog ve dilbilimci Vilhelm Thomsen, 1876’da Oxford’da halka açık 3 ders verdi. Bu derslerde Rus toplumunun ve devletinin kökenlerine eğilmiş ve İskandinavya’yla süregelen bağı incelemişti. Rus ve İskandinav toplumlarının kökenlerine inerken sadece tarihi kayıtları incelemekle kalmamış, hem alfabeyle hem de lisanla alakalı bağlantıları da ortaya çıkarmıştı. Thomsen’in verdiği dersler Rusya ve İskandinavya’nın ortak köklerine […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma SELENGE YAYINLARI Vilhelm Thomsen

Rus Devleti’nin Kökeni Ve Eski Rusya Ve İskandinavya Arasındaki İlişkiler

Ünlü Türkolog ve dilbilimci Vilhelm Thomsen, 1876’da Oxford’da halka açık 3 ders verdi. Bu derslerde Rus toplumunun ve devletinin kökenlerine eğilmiş ve İskandinavya’yla süregelen bağı incelemişti. Rus ve İskandinav toplumlarının kökenlerine inerken sadece tarihi kayıtları incelemekle kalmamış, hem alfabeyle hem de lisanla alakalı bağlantıları da ortaya çıkarmıştı. Thomsen’in verdiği dersler Rusya ve İskandinavya’nın ortak köklerine […]

Kategoriler
Arif Cengiz Erman SARMAL KİTABEVİ Tarih

Hazar Kağanlığı & Selçuklu Devleti’nin Kuruluşuna Kadar Otuz Oğuzlar

Hazar tarihi Türk tarihçiler tarafından pek ilgi görmedi. Bunun nedeni, Hazar Kağanlığı’nın 9. yüzyıl ortasında Yahudiliği resmî din olarak benimsemesidir. Hazar tarihine ilgi gösteren Türk-İslam sentezcisi kimi Türk tarihçiler ise, hiç bir sağlam kaynağa dayanmayan boş bir çabayla, Hazar Kağanlığı’nın İslamı benimseyen ilk Türk devleti olduğunu savunurlar. Yahudiliğin benimsenmesinden sonra Hazar halkının dini inançlarına karışmayan […]