Kategoriler
TARİH VAKFI YURT YAYINLARI

Osmanlı Devleti'nde Yurtluk-Ocaklık ve Hükümet Sancaklar

Yurtluk-ocaklık ve hükümet sancaklar, Osmanlı Devleti’nin 1514 Çaldıran Savaşı sonrasında bölgedeki yerel Kürt hanedanlar ile yaptığı bir anlaşmanın sonucu olarak, I. Selim döneminde ortaya çıkmış olup, merkezileşmenin Tanzimat uygulamaları çerçevesinde imparatorluk yapısında oluşturduğu yeni düzen ile birlikte, bu sancak yönetimleri de 19. yüzyıl ortasında sona ermiştir. Osmanlı Devleti için yaklaşık olarak üç asırlık bir süreyi kapsayan bu yönetim […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Nagihan Özkanca Andıç PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI

Sosyal Refah Devletinde Regülasyon: Nordıc Ülkeleri ve Türkiye Örneği

Kendi kendine yetemeyen insanın topluluklar halinde yaşamak istemesi sonucunda toplumlar oluşmaya başlamıştır. Ancak insanların keyfi davranışları, sınırsız istek ve ihtiyaçları toplumsal düzenin sağlanamaması ile sonuçlanmıştır. Bu durumun sonucunda insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek, birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyebilecek ve sahip oldukları hakların çerçevesini çizebilecek bir organizmaya ihtiyaç duyulmuştur. Kişi ve kurumların üzerinde yer alan, kontrol […]

Kategoriler
Gültekin Yıldız İnceleme-Araştırma YEDİTEPE YAYINEVİ

Osmanlı Devleti’nde Askeri İstihbarat

İstihbarat ve istihbarat tarihi denince ilk akla gelenler gizli haber toplama faaliyetleri, insan istihbaratı, casusluk, karşı casusluktur. Devletin ülke içi ve dışında kendine tehdit gördüğü rakip devlet, kurum ve kişileri takibi veya onların yürüttüğü istihbarat çalışmalarına karşı koyma faaliyetleri. Oysa istihbarat sadece gizli kaynaklara dayanmaz, sadece haber toplamaktan ibaret değildir ve istihbarat çalışmalarına sivil alandan […]

Kategoriler
Diğer KLASİK YAYINLARI M. Akif Aydın

Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet

Türk ve İslâm tarihinin hem büyüklük hem de uzun ömürlülük itibariyle en dikkate değer devleti olan Osmanlı İmparatorluğu’nun bu devamlılığında hukukun ayrı bir yeri vardır. Çok sayıda dinî, mezhebî, ırkî farklılığı ahenkli bir şekilde bir arada tutan ve Osmanlı toplumunun sosyal yapısını güçlü kılan, bu devlette hâkim olan hukuk ve Osmanlı insanının bu hukuka duyduğu […]

Kategoriler
Kaan Kocaman LİBRA KİTAPÇILIK VE YAYINCILIK Tarih

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Rüşvet

Rüşvet, tarihin en eski suçlarından birisidir. Ekonomik şartlar ne olursa olsun her zaman varlığını sürdürmüştür. Rüşvet her ne kadar eski bir suç olsa da bir o kadar geleneği de içinde barındırır. İnsanlık tarihinin bir parçası olarak rüşvetin Osmanlı Devleti’nin alt ve üst kademelerin de birçok örneğinin mevcudiyeti şaşırtıcı değildir. İşte burada rüşvet, Osmanlı tarihinin konusu […]