Kategoriler
İSAM / İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Prof. Dr. İlyas Üzüm

Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik

Bu kitap Aleviliğin tarihî arkaplânı, teolojik boyutu ve erkânı konusunda bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. Akademik yoğunluktan arındırılarak hazırlanan çalışmanın birinci bölümünde, onuncu asırdan günümüze kadar gelen tarihî seyir işlenmiştir. İkinci bölümde bu sosyo-kültürel yapının İslamî inanç ve ibadetlere bakışı ve yorumlayışı ile belli başlı erkân ele alınmıştır. Yayın Tarihi: 13.06.2022 ISBN: 9789753899147 Dil: TÜRKÇE Sayfa […]

Kategoriler
Kentleşme PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI

Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme

Kentleşme günümüz dünyasının en önemli olgularından bir tanesidir. Dünya nüfusu hızla kentleşmektedir. 1950’li yıllarda iletişim ve ulaşım araçlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak kırdan kente göç tüm dünyada artış göstermiştir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kentleşme ivme kazanarak devam etmektedir. İnsanlık tarihinin çok küçük bir döneminde gerçekleşen hızlı kentleşme süreci, beraberinde çarpık ve plansız […]

Kategoriler
Adviye Damla Ünlü Araştırma-Inceleme ATLAS AKADEMİ

Tarihsel ve Kuramsal Boyutlarıyla Avrupa Birliği Genişlemesi

Avrupa Birliği’nin önemli politika alanlarından biri olan genişleme politikasını tarihsel ve kuramsal boyutlarıyla ele alan bu kitap, 2004 yılında gerçekleşen Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri genişlemesinin kuramsal analizi ile kapsamlı bir değerlendirmesini sunmaktadır.    “Tarihsel ve Kuramsal Boyutlarıyla Avrupa Birliği Genişlemesi”; Avrupa bütünleşmesi, Avrupa Birliği genişlemesi, Avrupa siyaseti, uluslararası ilişkiler alanlarındaki çalışmalar için temel bir […]