Kategoriler
BİLGE KÜLTÜR SANAT Robert L. Solso, M. Kimberly Maclin, Otto H. Maclin

Bilişsel Psikoloji

Konularında uzman dünya çapında bilim adamları tarafından hazırlanan bu kitap ilk defa İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Kitap bilişsel psikoloji alanında 16 bölümü içeren oldukça kapsamlı bir eserdir. Hem genel okuyucuya hem de öğrencilere ve öğretim elemanlarına hitap eden bu kitabın amacı, bilişsel psikoloji alanında uzmanların ortaya […]

Kategoriler
Andrew Baines Diğer DİKKAT ve ZEKA AKADEMİSİ

Değerlendirme ve Geliştirme / A (9 – 10 Yaş 1. Kitap, 360 Etkinlik) / Dikkat – Zeka & Bilişsel ve Düşünsel Beceriler

Oxford kitapları gelişim ve değerlendirme etkinliklerinde temel becerilerdeki güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarır. Kısa derslerle düzenli sistemli bir çalışma programı oluşturur. Bireysel gereksinimleri belirler. Görsel akıl yürütme uygulamaları yapılır. Kısa süreli testler uygular. Ev ödevleri olarak çalışma imkânı sunar.  Bu kitap görsel okul öncesi çocukların görsel algı çalışmalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Hazırlanan soru […]

Kategoriler
Alison Primrose Çocuk Eğitimi DİKKAT ve ZEKA AKADEMİSİ

Zihin Açma ve Pekiştirme (8 – 9 Yaş 4.Kitap, 280 Etkinlik) / Dikkat – Zeka & Bilişsel ve Düşünsel Beceriler

Oxford kitaplarının Zihin Açma ve Pekiştirme serisi Geliştirme ve Değerlendirme Etkinliklerinin ilavesi olarak hazırlanmıştır. Testler pratiği artırır, öğrenmeyi pekiştirir. Kitap sonundaki Gelişim Tablosu, konu testi ve karma test sonuçlarını takip eder. Çocuklar farklı soru tipleryle karşılaşarak gelişimlerini pekiştirirler. Gelişim tablosunu düzenli takip etmek çocukların doğru verdikleri cevaplarla gelişimlerini gözlemlemeye yardımcı olur. Yayın Tarihi: 05.08.2021 Orijinal […]

Kategoriler
Çocuk Eğitimi DİKKAT ve ZEKA AKADEMİSİ Michellejoy Hughes

10 Dakikalık Testler Matematik ve Görsel Zeka (8 – 9 Yaş 5.Kitap, 374 Etkinlik) / Dikkat – Zeka & Bilişsel ve Düşünsel Beceriler

Son yıllarda giriş sınavlarında bilgi sorularından çok dikkat, odaklanma, görsel algı, uzamsal düşünme, problem çözme, planlama ve analiz yapabilmegibi temel becerilere dayanan soru türlerinin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Özellikle uzamsal ilişkileri kavrayabilme, tablo-grafik yorumlayabilme, sayısal verileri kullanabilme, örüntü tamamlayabilme ve problem çözme gibi temel akıl yürütme becerilerinin düzeyini belirlemek ve bu becerilerin gelişimine katkıda bulunmak bu kitabın […]

Kategoriler
Diğer DİKKAT ve ZEKA AKADEMİSİ Michellejoy Hughes

On Dakikalık Testler Matematik ve Görsel Zeka (9 – 10 Yaş 6.Kitap, 398 Etkinlik) / Dikkat – Zeka & Bilişsel ve Düşünsel Beceriler

Son yıllarda giriş sınavlarında bilgi sorularından çok dikkat, odaklanma, görsel algı, uzamsal düşünme, problem çözme, planlama ve analiz yapabilmegibi temel becerilere dayanan soru türlerinin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Özellikle uzamsal ilişkileri kavrayabilme, tablo-grafik yorumlayabilme, sayısal verileri kullanabilme, örüntü tamamlayabilme ve problem çözme gibi temel akıl yürütme becerilerinin düzeyini belirlemek ve bu becerilerin gelişimine katkıda bulunmak bu kitabın […]

Kategoriler
Diğer DİKKAT ve ZEKA AKADEMİSİ Nick Morgan

Değerlendirme ve Geliştirme / B (9 – 10 Yaş 2. Kitap, 360 Etkinlik) / Dikkat – Zeka & Bilişsel ve Düşünsel Beceriler

Oxford kitapları gelişim ve değerlendirme etkinliklerinde temel becerilerdeki güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarır. Kısa derslerle düzenli sistemli bir çalışma programı oluşturur. Bireysel gereksinimleri belirler. Görsel akıl yürütme uygulamaları yapılır. Kısa süreli testler uygular. Ev ödevleri olarak çalışma imkânı sunar.  Bu kitap görsel okul öncesi çocukların görsel algı çalışmalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Hazırlanan soru […]

Kategoriler
Andrew Baines Çocuk Eğitimi DİKKAT ve ZEKA AKADEMİSİ

Değerlendirme ve Geliştirme (8 – 9 Yaş 1. Kitap, 318 Etkinlik) / Dikkat – Zeka & Bilişsel ve Düşünsel Beceriler

Oxford kitapları gelişim ve değerlendirme etkinliklerinde temel becerilerdeki güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarır. Kısa derslerle düzenli sistemli bir çalışma programı oluşturur. Bireysel gereksinimleri belirler. Görsel akıl yürütme uygulamaları yapılır. Kısa süreli testler uygular. Ev ödevleri olarak çalışma imkânı sunar.  Bu kitap görsel okul öncesi çocukların görsel algı çalışmalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Hazırlanan soru […]

Kategoriler
Alison Primrose Çocuk Eğitimi DİKKAT ve ZEKA AKADEMİSİ

10 Dakikalık Testler (8 – 9 Yaş 3.Kitap, 203 Etkinlik) / Dikkat – Zeka & Bilişsel ve Düşünsel Beceriler

10 Dakikalık Testler ile çocukların dikkat, görsel algı, odaklanma, problem çözme, planlama ve akıl yürütme becerilerinin düzeyi on dakika gibi kısa bir sürede belirlenir ve yetersiz olduğu becerilerinin geliştirilmesi için öğretmen ve ebeveynlere önerilerde bulunulur. Farklı olan şekli bulma, ardışık şekilleri tamamlama ve şeklin simetriğini bulma etkinlikleri ile çocukların geliştirilmesi gereken beceriler belirlenir, test kitapçığının […]

Kategoriler
Alison Primrose Çocuk Eğitimi DİKKAT ve ZEKA AKADEMİSİ

Hız Kazandırma (8 – 9 Yaş 2. Kitap, 252 Etkinlik) / Dikkat – Zeka & Bilişsel ve Düşünsel Beceriler

Hız Kazandırma kitabı ile çocuklara dikkat, görsel algı, odaklanma, problem çözme, planlama ve akıl yürütme becerileri kazandırmaya çalışılmıştır.Kitaptaki konu testleri benzerlikler, analojiler, örüntüler, simetri, tablolar, şifreler, küpler, şekilleri birleştirme ve şekillerin özelliklerini (boyut, biçim, konum, açı, sayı, desen) fark etme olarak sınıflandırılmıştır. Bu sayedeçocukların geliştirilmesi gereken becerilerinin belirlenmesi, test kitapçığının sonunda bulunan Gelişim Tablosu ile de çocuğun bilişsel gelişiminin […]

Kategoriler
Andrew Baines Diğer DİKKAT ve ZEKA AKADEMİSİ

Değerlendirme ve Geliştirme (7 – 8 Yaş 1. Kitap, 144 Etkinlik) / Dikkat – Zeka & Bilişsel ve Düşünsel Beceriler

Oxford gelişim ve değerlendirme etkinlikleri kitapları çocukları cesaretlendirir. Kitap sonunda hazırlanan grafiğin çocukların kendilerinin doldurması önerilir. Bu şekilde çocukların performanslarının gelişimleriyle ilgili fikir edinilir. Oxford kitaplarının bu serisi görsel akıl yürütme için hazırlanmış dikkat zekâ etkinlikleri çalışmalarının bir parçasıdır. İlkokula başlayan çocukların bu çalışmaları hem günlük hayatta hem okul hayatında fayda sağlayacaktır. Bilsem hazırlıkta kapasitelerini […]