Kategoriler
Kolektif NOBEL BİLİMSEL

Bilimkurguyu Anlamak & Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar

Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemli bir eser kazandırmak amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya […]

Kategoriler
Grant Pooke, Graham Whitham HAYALPEREST KİTAP

Çağdaş Sanatı Anlamak

21.yüzyıl sanatıyla karşılaşanların aklına gelen “Bu sanat mı?” sorusu, pek çok kuramcıyı, sanat tarihçisini ve yazarı bu konu üzerinde daha fazla yazmaya yöneltiyor. Sanatı sanat kılan değerlerin kökten değiştiği 2o.yüzyıl, çağdaş sanatı şekillendirirken en çok şaşırtmayı ve sansasyon yaratmayı mı hedefledi? Üretilen yapıtlar arasında döneme damgasını vuranlar olacak mı yoksa hepsi sabun köpüğü gibi yok […]

Kategoriler
Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil TİMAŞ YAYINLARI

Osmanlı Gerçekleri 3 & Sorularla Osmanlı'yı Anlamak

KAYI serisi ile 7’den 70’e yüz binlerce okurun beğenisini kazanan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, OSMANLI GERÇEKLERİ serisinin üçüncü kitabında Osmanlı’daki sosyal meselelerle ilgili akla takılan pek çok soruya temel kaynak referanslarıyla cevap veriyor. Şimşirgil bu çalışmasında kadınların Osmanlı’daki sosyal, kültürel ve politik konumlarını; kuruluş döneminden son döneme kadar Osmanlı donanmasının durumunu; tarikatların ve tasavvufun teşekkülünü; […]

Kategoriler
Ekonomi GAZİ KİTABEVİ Togan Karataş

Türkiye Ekonomisini Anlamak Yakın Tarihten Günümüze Dönüşüm Notları

İçindekiler Türkiye Ekonomisinde İş Gücü Piyasasinin TransformasyonuNeoliberal Politikalar Eşliğinde Türkiye Ekonomisinde İş Arama Kanallarinin Etkinliği Üzerine Uygulamali Bir Çalişma2000 Sonrasi Türkiye’nin Büyüme Modelinde DönüşümYatirimlarin Gelirin Tekrar Bölüşümü Açisindan Yayilim Etkisi: Kantil Regresyon Yaklaşimi1980 Sonrasi İhracata Yönelik Sanayileşme Ve Diş Ticaret Politikalarinin EntegrasyonuTürkiye Ekonomisinin Küresel Finans Sistemine Entegrasyonu: Finansal Liberalleşmeden FinansallaşmayaXxi. Yüzyilda Türkiye’de Fiyat İstikrarinin Sağlanmasinda Enflasyon […]

Kategoriler
GAZİ KİTABEVİ İnceleme-Araştırma Kollektif

Değişen Tüketiciyi Anlamak Güncel Araştırmalar

“Değişen ve küreselleşen dünyanın hızına, pazarlama alan yazını da değişerek ve güncellenerek yetişmeye çalışmaktadır. Tüketici kültür teorisinde değişimler, hedonik tüketim trendleri, zenosentrizm, fenomen pazarlama, gönüllü sadelik, mobil pazarlama, deneyimsel pazarlama, sugrofobi, insan kaynaklarında pazarlama ve pandemi sonrası değişen tüketici davranışları konuları üzerine 10 bölümün yer aldığı bu kitabın, tüketici odaklı güncel çalışmaları okumak ve değişen […]

Kategoriler
Erhan Afyoncu İnceleme-Araştırma YEDİTEPE YAYINEVİ

Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri

Günümüzde cereyan eden birçok mesele geçen asırda da hemen hemen aynı şekilde yaşanmıştı. Başta devlet adamlarımız olmak üzere okuma-yazma bilen her Türk’ün imparatorluğun 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başındaki dağılma sürecini, ayakta kalabilmek için yaptığımız mücadeleyi, izlediğimiz yanlış siyasetler ve yaptığımız hatalar ile o dönemde Avrupa’nın bize karşı izlediği siyaseti bütün teferruatıyla okuması gerekir.Bu kitapta […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Kollektif

Hadislerle O’nu Anlamak

Hadislerle O’nu Anlamak, hadisleri anlamada genel ve özel ilkeleri, bir hadisi doğru anlamak için metinde ve metin dışında aranması gereken esasları, sade bir dille anlatarak her yaştan okuyucuya Hadis Usûlü’ne dair kısa ama öz bir çerçeve çizmektedir. Eser, genç okur kitlesi başta olmak üzere, Allah Resûlü’nü daha iyi ve doğru bir kaynaktan öğrenmek isteyen herkese, onun […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Güray Alpar PALET YAYINLARI

Uluslararası İlişkilerde Stratejiyive Coğrafyayı Anlamak

Bir ülkenin coğrafyası ile o ülkenin yürüttüğü siyaset arasında çok yakın bir ilişki vardır. Jeostrateji de bir ülkenin coğrafi konumuna göre izlemesi gereken stratejileri ortaya koyar.Türkiye ve yakın coğrafyasındaki ülkeleri incelediğimizde, bazı ülkelerin verilen maksatlı ve asla ele geçirilmesi mümkün olmayan büyük hedefler altında kayboldukları ve insanlarına ızdırap çektirdikleri görülmektedir.Kral Pirus, MÖ 279 yılında Romalılara […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme KETEBE YAYINEVİ Mustafa Uğur Karadeniz

İslam Sanatlarında Estetik & Güzeli Anlamak

“Güzeli Anlamak”, varlığı anlamaktır. Varlık, var eden En Güzel’in armağanıdır. O’nun ihsanı olarak yine O’ndan bir işarettir. Varlıkta güzellik ise onun kendinden menkul değil, En Güzel’in yine varlığa bir tecellisinin sonucudur. Varlık, bütün anlam ve değerini bu tecelliye borçludur.Güzelliği ahlakın bir parçası olarak ele alan İslam düşüncesi, bir anlama faaliyeti olarak doğmuş ve gelişmiştir. Onda […]

Kategoriler
ANKARA OKULU YAYINLARI Araştırma-Inceleme Salih Özer

Rivayet Kültürünü Anlamak

Rivayetlerin anlaşılması konusu İslam’ın ilk dönemlerinden bu yana Müslümanları değişik derecelerde meşgul etmiş olan önemli bir husustur. Zira İslam düşüncesinin temel kaynaklarının başında gelen Peygamberimizin sözleri dahil tüm rivayet kültürü İslam düşüncesinin anlaşılması ve detaylandırılması bağlamında hayati bir noktaya tekabül etmektedir. Rivayetler İslam’ın ilk dönemlerinde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan İslami ilimleri temellendirecek dinî malzemeyi […]