Kategoriler
İBER İbni Haldun

Muzîlü’l-Melam an Hükkami’l-Enam – Kadılığın Ahlakî Hükümleri

Muzîlü’l-melâm an hükkâmi’l-enâm ismiyle anılan risâle; İbn Haldun’un 1382’den vefat ettiği 1406 senesine kadar Mısır’da yaşadığı ve burada Mâlikî başkadılığı yaptığı dönemde yargı alanında giriştiği ıslah faaliyetinin bir parçasıdır. Eser, kısa bir risâle olmasına rağmen İslâm yargılama usulü ve siyasetine yapılmış çok önemli bir katkıdır. Kitabın isimlendirilmesi, bölümlendirilmesi ve kitapta takip edilen yöntem son derece […]

Kategoriler
Adam Smith LİBERUS

Ahlaki Duygular Kuramı

“Ahlaki Duygular Kuramı gerçek bir bilimsel atılımdı. Ahlaki düşünce ve eylemlerimizin sosyal canlılar olarak bizlerin doğasının birer ürünü olduğunu bizlere gösterdi. Aynı zamanda bu eser, sosyal psikolojinin ahlaki eylem için akıldan daha iyi bir rehber olabileceğini öne sürdü. Toplumun ayakta kalabilmesi için gerekli sağduyu ve adaletin temel prensiplerini tanımladı ve gelişmesini mümkün kılacak hayırlı eylemleri […]

Kategoriler
ETİKET YAYINLARI Naşit Tutar, Yunus Emiroğlu, Mehmet Ali Doyar

52 Konuda Ticaret Ahlakı

Helâl ve haram hassasiyeti, doğruluk, dürüstlük, kanaat ve insaf gibi erdemlerin giderek azaldığı hırs, tamahkarlık, servet düşkünlüğü, israf ve lüks tüketimin ise giderek arttığı günümüz dünyasında yaradılış gayesinden uzaklaşmanın Müslüman toplumu ne hale getirdiği gün gibi ortadadır. Günümüzde helâl-haram konusundaki duyarsızlık maalesef endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki; helâl ve haram ayrımı gözetmeden, nereden ve […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme DİYANET VAKFI YAYINLARI M. Salih Ekinci, M. Salih Kumaş

Rızık Ahlakı & İş Hayatına Dair 40 Altın Kural

Bu güzel topraklarda yaşayan insanların en önemli özelliklerinden biri de helalinden kazanıp evine helal lokma götürmeyi bir ideal olarak görmeleridir. Bu toprakları bin yıldır vatan kılan asıl güç, belki de bu büyük idealde ve bu rızık ahlâkında saklıdır. Bu rızık ahlâkı; nimeti verenin Allah olduğuna ve birinin nasibini, bir başkasının yiyemeyeceğine inanmak demektir. Rızık ahlâkı; […]

Kategoriler
Abbas J. Ali ALBARAKA YAYINLARI Araştırma-Inceleme

İslam’da İş Ahlakı

Elinizdeki kitap, “İslam’ın Altın Çağı” boyunca İslam düşüncesinin en seçkin yönlerini ortaya çıkarmayı ve bugünün iş hayatı için geçerli ve gerekli olan kısımlarını incelemeyi hedefleyen çeşitli araştırma projelerinin bir parçasıdır. Odak noktasında ise iş ve organizasyon ahlakının temelleri bulunmaktadır. Söz konusu ahlaki temellerin kaynakları, Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadis-i şerifleri ve ayrıca ilk dönem […]

Kategoriler
Günümüz İslam Düşüncesi KALEM YAYINEVİ Ragıb El-Isfahani

İslam’ın Ahlaki İlkeleri

En mühim ibâdetler bedenin temizliğiyle sahih olacağı gibi, Allah’ın halifesi olmak ancak ruhun, nefsin anndınlmasıyla mümkün olacaktır.Allah’tan hayır umarak şeriatın ahlâkî ilkelerine ulaştıran bir vesile olması için, elinizdeki bu kitabı telif ettim. Onda, Allah’ın müttakî kullan için şeref kıldığı ubûdiyyet mertebesine, insanın nasıl ulaşacağını; Allah’ın sıddıklara ve hakikatin şahitlerine bahşettiği halifelik mertebesine erdiğinde inşanın oradan […]

Kategoriler
Diğer Dr. İlknur Sertdemir GECE KİTAPLIĞI

Mengzi’da Ahlaki Psikoloji & Konfuçyüsçü Düşüncenin İdealist Kanadı

Çin felsefesi söz konusuysa akıllara gelen ilk isim hiç kuşkusuz Konfuçyüs’tür. Ancak onun kadim öğretisini geniş topraklara yayan ve dünyanın dört bir yanına tanıtan fikir adamı, en etkin takipçisi Mengzi’dır; bu nedenle ikinci bilge vasfıyla dillendirilir. Böylesi bir konumda değerlenmesi, ön planda tutulan ilkeleri birebir benimsemesinden öte ekole yepyeni bir bakış açısı sunmasıyla ilgilidir. Modern […]

Kategoriler
İZ YAYINCILIK Şaban Özkavukçu Tefsir-Meal

Kur’an-ı Kerim Işığında Ticaret Ahlakı

İnsan her anlamda daralır, bunalır, yokluğa mahkûm ve bazen de varlığa mahkûm yaşar. Kişi, eşyaların ve etrafındaki insanların çokluğuyla övünür. Bu, en derin kuyulardan biridir ki bunun içinden sadece vererek ve azaltarak yüzeye çıkılabilir. İnsan, üstüne koyduklarıyla ezilir, altına koyduklarıyla yükselir. Böylece o gömüldüğü derinliklerden yükseklere yol alır. İnsan varlarıyla ve yoklarıyla sınanır. Ölümün olduğu […]

Kategoriler
Kültür Muhammed Emin Yıldırım SİYER YAYINLARI

Evlilik Ahlakı / Muhteşem Ahlak Serisi 1

Kalem Sûresi 4. âyette buyrulan: وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍٍ / Muhakkak ki sen muhteşem bir ahlâk üzeresin! ilahî beyanından mülhem olarak serlevhasını belirlediğimiz bu seride, Resûlullah’ın (sas) o muazzez, muhalled, muazzam, muhterem ve muhteşem ahlâkını anlatmaya çalıştık.Muhteşem Ahlâk serisinin ilk kitabı olan Evlilik Ahlâkı; her geçen gün yıpranan, değersizleştirilmeye çalışılan ve farklı imtihanlarla karşı karşıya […]