Kategoriler
KRONİK KİTAP Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Tarih

İlk Türkler & Bozkırdan Dünyaya Yayılanlar

TÜRKLERİN KÖKENİ VE TARİHİ SERÜVENİ… Tarih boyunca birçok kıtaya yayılan Türkler çok çeşitli felaketlere maruz kalmalarına rağmen dağılmamışlar, tarih sahnesinden kaybolmamışlardır. Birçok farklı sebepten dolayı bölünerek başka coğrafyalara göç ettikleri de görülmüştür. Tüm bu dağınıklığa rağmen kültürlerini kaybetmemişler, medeniyetlerini sürdürmeyi bilmişlerdir. Tarihin en eski devirlerinden 21. yüzyıla kadar var­lığını sürdüren Türk kökenli toplulukları anlamanın birinci […]

Kategoriler
Eren Özdemir, Orhan Kalaycı İşletme SCALA YAYINCILIK

Agile Dönüşüm & Organizasyonel Çevik Dönüşümler İçin 5 Önemli Adım

Agile dönüşümü gerçekleştirmek bilimsel bir yaklaşım gerektirir.Tüm şirketler için tek bir çözümü uygulamak evrensel olarak geçerli değildir.Kitap bu konuyu bir hastalığın iyileşmesi olarak başarılı bir şekilde ele alıyor.Al Shalloway – Agile at Scale Programs Director at Project Management Institute(PMI), ABD Bu kitap yazarlarının gerçek dünya deneyimlerini gösteriyor.Hızlı ilerlemek isteyen şirketlere şiddetle tavsiye ederim.Ali Dasdan – Head of Engineering -Confluence Cloud at Atlassian, […]

Kategoriler
Deneme (yerli) PROFİL KİTAP

Sözün Başladığı Yer & Etimoloji: Kelimenin Yara Olduğunu Öğreten Bilim

Kelimenin yara olduğunu biliyor muydunuz? Rengin hile anlamına geldiğini; doğrusunun naif değil nahif olduğunu; birçoğumuzun yaptığı ama adını bilmediği o davranışa tefeül dendiğini… Kelimeler hiç bilmediğimiz anlamlara gelebiliyor veya zamanla değişebiliyor. Bu kitapta 333 kelimenin macerasına tanıklık edeceksiniz. Dostun gerçek anlamını, düğün, düğüm ve düğme arasındaki ilginç bağlantıyı, hüznün ve aşkın nereden geldiğini, sitârenin ne olduğunu, börüye […]

Kategoriler
Felsefe-Düşünce Ksenophon PİNHAN YAYINCILIK

Spartalıların Devleti & Atinalıların Devleti

Kendisi Atinalı olmasına rağmen, Spartalılara ve onların geleneklerine büyük bir hayranlık duyan Ksenophon, Spartalıların Devleti eserinde, Lykourgos’u ve onun Sparta’da kurmuş olduğu sistemi anlatır ve hayranlığını dile getirir. Sparta’nın askerî başarısının tesadüf olmadığını, çocukluk dönemlerinden yaşlılık dönemlerine kadar tüm vatandaşların nasıl bir disiplinle eğitilmiş olduklarını aktararak vurgulamaya çalışır. Atinalıların Devleti eseri ise Atina demokrasisinin genel bir […]

Kategoriler
Burak Dalgın İnceleme-Araştırma KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ

İstanbulîn & Türk Modernleşmesinin Doğum Hikayeleri

Türk tarihinde Batılılaşmanın “resmi makamlar” aracılığıyla gerçekleştirilen ilk somut adımı Tanzimat Fermanı’dır. Diğer adıyla, Gülhane Hatt-ı Hümayunu, 3 Kasım 1839’da Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane Parkı’nda okunur. Sonrası “imparatorluğun en uzun yüzyılı”. Batılılaşma, dönem itibariyle birçok açıdan “modernleşme” olarak görülür ve tepeden tırnağa gerek resmi kurumlar gerek sosyal ve kültürel anlamda imparatorluk topraklarında alışılmışın dışında […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme DİYANET VAKFI YAYINLARI M. Salih Ekinci, M. Salih Kumaş

Rızık Ahlakı & İş Hayatına Dair 40 Altın Kural

Bu güzel topraklarda yaşayan insanların en önemli özelliklerinden biri de helalinden kazanıp evine helal lokma götürmeyi bir ideal olarak görmeleridir. Bu toprakları bin yıldır vatan kılan asıl güç, belki de bu büyük idealde ve bu rızık ahlâkında saklıdır. Bu rızık ahlâkı; nimeti verenin Allah olduğuna ve birinin nasibini, bir başkasının yiyemeyeceğine inanmak demektir. Rızık ahlâkı; […]

Kategoriler
Arno Gruen Genel TOTEM YAYINCILIK

Hayattan Yabancılaşmış & Neden Hissetmeyi Tekrar Öğrenmek Zorundayız?

Bilincimiz ve Gerçekliğimiz krizler, nefret, aşırılıklar ve şiddet tarafından yönetilir, hatta insanı hor görür. Bilimsel bulgular, teknoloji ve bilgisayar teknolojisi bilimi bizi etkiler, kontrol eder ve âdeta emreder. Soyut bilinç bizi durdurulamaz bir şekilde hayattan uzaklaştırır. Gerçeklik duygusu ve diğer insanlar için merhamet, doğal olmayan ve artık insan olmayan bir bilinç tarafından daha fazla değersizleştirilir […]

Kategoriler
Felsefe-Düşünce Scott Soames TOTEM YAYINCILIK

Dünyayı Şekillendiren Felsefe & Platon’dan Dijital Çağ’a

Felsefi sorgulama tüm insan bilgisinin köküdür. Felsefe, yeni kavramlar geliştirerek, eski hakikatleri yeniden yorumlayarak ve temel soruları yeniden kavramsallaştırarak, iki bin yıldan daha uzun bir süredir ilerlemiş ve insan gelişiminde itici güç olmuştur. Kısacası, biz felsefenin şekillendirdiği bir dünya üzerinde yaşarız. Scott Soames, felsefenin dünyayı şekillendiren etkilerini anlattığı bu özlü tarihte felsefe alanındaki ilerlemeler olmaksızın […]

Kategoriler
Diğer F.M. Cornford PİNHAN YAYINCILIK

Yunan Dini Düşüncesi & Homeros’tan İskender’in Çağına

Bu kitabın amacı Homeros’tan Aristoteles’e kadar Yunanların dünya, tanrılar, tanrıların insanla ilişkileri, ruhun doğası ve kaderi ve insan yaşamının önemine dair ne düşündüklerini okurun kendi gözleriyle görmesini sağlamaktır. Kitap Yunan yazarlardan mümkün olduğunca önyargısız bir şekilde seçilmiş ve bir çevirinin sahip olabileceği kadar sadakatle çevrilmiş alıntıların bir derlemesidir. Böylece Yunanların o dönemdeki gerçek düşüncesini daha […]

Kategoriler
Akademik NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Prof.Dr. Osman Okka, Hasan Kazak

İslami Finansal Yönetim & Sistem ve Uygulama (Konvansiyonel Finansla Mukayeseli)

Günümüzde İslâmî finans sektörünün hızlı gelişmesi ve İslâmî fonların 2 trilyon doları aşması sebebiyle özellikle bu alandaki yayınlar giderek artmış ve İslâmî finansal kurumlar da önemli ölçüde kurumsal hâle gelmiştir. Bununla birlikte İslâmî finansın ulusal ve uluslararası firmalara yani adi, kollektif, komandit, limited, anonim, holding şirketlere uygulanması konusundaki çalışmalarsa çok yenidir. İşte bu kitap, bu […]