Kategoriler
Mahsum Aslan NİZAMİYE AKADEMİ

Şafiîler’de Mezhep İçi İhtilaf & Heytemî ve Remlî Örneği

Mahsum Aslan tarafından kaleme alınan Şâfiîler’de Mezhep İçi İhtilaf Heytemî ve Remlî Örneği adlı çalışmada iki âlimin ihtilafları ele alınıyor. Çalışma giriş ve sonuç dışında üç ana bölümden oluşmakta. Giriş kısmında konunun ana çerçevesi ortaya konmaya çalışılmış. Birinci Bölümde, Heytemî ile Remlî’nin hayatları, ilmî kişilikleri, hocaları, öğrencileri, eserleri, yaşadıkları dönemin siyasî, sosyal, ilmî ve kültürel durumu ele alınıyor. İkinci Bölümde, Heytemî ile Remlî döneminde Şâfiî mezhebi, ikisinin mezhepteki konumları, Şâfiî coğrafyasına etkileri ve yansımaları ele alınıyor. Üçüncü Bölümde ise Heytemî’nin Tuhfetü’l-Muhtâc bi Şerhi’l-Minhâc ve Remlî’nin Nihâyetü’l-Muhtâc ilâ Şerhi’l-Minhâc adlı eserlerinde mezhep içi farklı görüşleri tercih etmelerinin sebepleri ve bu çerçevede ihtilâf ettikleri noktalar tespit edilmeye çalışılıyor. Sonuç kısmında ise bu iki fakihin mezhepteki konumları, etkileri ve ihtilâf sebepleri değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi:04.06.2022
ISBN:9786057144317
Dil:TÜRKÇE
Sayfa Sayısı:320
Cilt Tipi:Karton Kapak
Kağıt Cinsi:Kitap Kağıdı
Boyut:16 x 23.5 cm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir