Kategoriler
Ders Kitapları Sertkan Erdurmaz TEMSİL KİTAP

Karar Medeni Usul Hukuku Konu Anlatımı

Bu çalışma, Adli-İdari Hâkimlik sınavları ile İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavlarına hazırlanan adaylara faydalı olması ümidiyle titizlikle hazırlanmış bir eserdir. Kitap, akademik bir eser olmayıp söz konusu sınavlar için hazırlanmışsa da bu dersi ilk defa çalışacak olan üniversite öğrencisi kardeşlerimiz için de bu eserin, yardımcı kitap mahiyetinde olacağını düşünüyoruz.
Bu çalışmayı hazırlarken temel amacımız ve hedefimiz “efradını cami, ağyarını mani” bir eser hazırlamaktı. Diğer bir ifadeyle, Adli-İdari Hâkimlik sınavları ile İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavlarına hazırlanan bir arkadaş için “olması gereken her şeyin olduğu, olması gerekmeyenlerin olmadığı” bir eser ortaya koymaya çalıştık. Bunu da büyük bir titizlikle hazırladığımız bu eserde başardığımıza inanıyoruz.
Medeni Usul Hukuku gibi geniş kapsamlı bir dersi çalışırken düz metinler halinde yığılmış bilgileri okumak sıkıcı olabileceğinden veya dersin içinde kaybolmanıza sebebiyet verebileceğinden, bunu engellemek adına “Kısım” ve “Bölüm”leri olabildiğince fazla tuttuk; söz konusu bu bölümleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ele alınan sırası ile uyumlu bir şekilde belirledik; önemli görülen yerleri ve en güncel değişiklikleri birbirinden farklı özel kutulara koyduk; her bölümün sonunda ise o bölüme ait en güncel çıkmış soruya ve o bölüme ilişkin özet mahiyetinde tablolara yer verdik.
İnanıyoruz ki vermiş olduğunuz doğru “karar”lar ile başarıya ulaşacaksınız…

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER VE MAHKEMELER
Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER
İkinci Bölüm: MAHKEMELER
 
İKİNCİ KISIM GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ
Birinci Bölüm: GÖREV
İkinci Bölüm: YETKİ
ÜÇÜNCÜ KISIM MEDENİ USÛL HUKUKUNDA YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER
 
DÖRDÜNCÜ KISIM HAKİMİN YASAKLILIĞI, REDDİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU
Birinci Bölüm: HAKİMİN YASAKLILIĞI
İkinci Bölüm: HAKİMİN REDDİ
Üçüncü Bölüm: HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
 
BEŞİNCİ KISIM TARAFLAR VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Birinci Bölüm: TARAFLARIN EHLİYETLERİ
İkinci Bölüm: DAVA ARKADAŞLIĞI
Üçüncü Bölüm: DAVAYA MÜDAHALE VE DAVANIN İHBARI
Dördüncü Bölüm: DAVAYA VEKALET
 
ALTINCI KISIM TEMİNAT, SÜRELER, ESKİ HALE GETİRME VE ADLİ TATİL
Birinci Bölüm: TEMİNAT
İkinci Bölüm: SÜRELER
Üçüncü Bölüm: ESKİ HALE GETİRME
Dördüncü Bölüm: ADLİ TATİL
 
YEDİNCİ KISIM DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
Birinci Bölüm: DAVA ÇEŞİTLERİ
İkinci Bölüm: DAVA ŞARTLARI
Üçüncü Bölüm: İLK İTİRAZLAR
 
SEKİZİNCİ KISIM YAZILI YARGILAMA USÛLÜ
Birinci Bölüm: DAVANIN AÇILMASI
İkinci Bölüm: CEVAP DİLEKÇELERİ
Üçüncü Bölüm: ÖN İNCELEME
Dördüncü Bölüm: İDDİANIN VE SAVUNMANINDEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ
Beşinci Bölüm: TAHKİKAT
Altıncı Bölüm: DURUŞMA
Yedinci Bölüm: ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN
Sekizinci Bölüm: DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI
Dokuzuncu Bölüm: İSTİCVAP
Onuncu Bölüm: ISLAH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ
On Birinci Bölüm: TOPLU MAHKEMELERDE TAHKİKAT
On İkinci Bölüm: TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA
 
DOKUZUNCU KISIM İSPAT VE DELİLLER
Birinci Bölüm: İSPAT-İKRAR-DELİL
İkinci Bölüm: BELGE VE SENET
Üçüncü Bölüm: YEMİN
Dördüncü Bölüm: TANIK
Beşinci Bölüm: BİLİRKİŞİ
ONUNCU KISIM HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
Birinci Bölüm: KARAR VE HÜKÜM
İkinci Bölüm: HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI
Üçüncü Bölüm: DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
 
ON BİRİNCİ KISIM BASİT YARGILAMA USÛLÜ
 
ON İKİNCİ KISIM YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
Birinci Bölüm: YARGILAMA GİDERLERİ
İkinci Bölüm: ADLİ YARDIM
 
ON ÜÇÜNCÜ KISIM KANUN YOLLARI
Birinci Bölüm: GENEL OLARAK
İkinci Bölüm: İSTİNAF
Üçüncü Bölüm: TEMYİZ
Dördüncü Bölüm: YARGILAMANIN İADESİ (YENİLENMESİ)
 
ON DÖRDÜNCÜ KISIM KANUN YOLLARI
 
ON BEŞİNCİ KISIM GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
Birinci Bölüm: İHTİYATİ TEDBİR
İkinci Bölüm: DELİL TESPİTİ VE DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
 
ON ALTINCI KISIM TAHKİM
 
ON YEDİNCİ KISIM ARABULUCULUK
 
ON SEKİZİNCİ KISIM DİĞER HÜKÜMLER
 

Yayın Tarihi: 28.05.2021
ISBN: 9786257262293
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 300
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt
Boyut: 16.5 x 23.5 cm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir