Kategoriler
Adrian Brisku YEDİSU

Osmanlı ve Rus İmparatorluklarında Siyasi Reformlar & Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Osmanlı Devleti’nin neredeyse son iki asrı Rusya ile rekabet içerisinde geçmiştir. Özellikle de 18. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı’nın başlıca hasmı, her fırsatta sınırları tecavüz eden, istikrarlı bir şekilde Osmanlı tebaası arasında ayrılıkçı hareketleri destekleyen ve Osmanlı’yı uluslararası arenada zayıf düşürmeye çabalayan Rusya İmparatorluğu’dur. Yine Küçük Kaynarca hezimetinden itibaren Osmanlı’da askeri, idari ve iktisadi ıslahat çabalarının […]

Kategoriler
Grebeneli Bekir Fikri Bey YEDİSU

Vatan Ülküsü & Mefkure-i Vatan Orduda İman

Osmanlı Devleti’nin yüzyıllarca yönettiği pek çok bölge, 19. yüzyılda başlayan ülke büyüklüğünde toprak kayıplarının yaşanmasıyla dramatik hadiselere sahne olmuştur. Ancak bilhassa 93 Harbi’nden sonra artık dizginlenemez bir çöküşün yaşandığı Balkanlar’da sadece toprak kaybedilmemiş, Türkler ve diğer Müslüman ahali çocuk, kadın, yaşlı denmeden soykırıma maruz bırakılmıştır. Yanya ve Grebene bölgesinde kurduğu 600 kişilik birliği ile 2 […]

Kategoriler
Arminius Vambery YEDİSU

Doğu Ülkelerinde Batı Kültürü

Türkiye’de daha çok Bir Sahte Derviş’in Orta Asya Gezisi kitabıyla tanınan 20. yüzyılın önemli oryantalistlerinden Árminius Vámbéry’nin ilk kez 1906 yılında yayımlanan Doğu Ülkelerinde Batı Kültürü başlıklı kitabı, 19. yüzyıl boyunca hem Türkistan coğrafyasında hem de Hint alt kıtasında iyice kök salan Batı emperyalizminin iki önemli taşıyıcısı olan Rusya ve İngiltere’nin Asya’daki sözde medenileştirici(!) rollerini […]

Kategoriler
Edebiyat Mahir Şanlı YEDİSU

Gök Tenri’nin Kılıcı & Kayıp Yurt

Çeçeg ve Nugai, büyük bozkırın ortasındaki bir obanın geleceğini farkında olmadan ellerinde tutan iki genç. Bir yanda ailesinden kendisine geçen kamlık yetenekleriyle Çeçeg ve diğer yanda ise oba beyinin en küçük ama en fazla güvendiği oğlu Nugai. Çeçeg’in gördüğü kötü bir rüya ile başlayan olaylar, bu iki genci artık bir daha ayrılmamacasına birbirine bağlayacak.  Kendilerine […]