Kategoriler
TİMAŞ YAYINLARI Yasin Pişgin

Kalbe Karışık

Şiir azıcık aklî, daha çok kalbî bir eylemdir. Şairin kastı konuşulduğunda birazcık aklı, daha çok ruhu konuşuluyor demektir. “el-Ma’nâ fî batni’ş-şâir.” der Araplar. Yani kasd-ı mahsusa şairin bâtınında, derûnunda, hâsılı ruhundadır. Ruh ise sırdır, akıl onu anlayamaz, kısırdır.Şiiri ruh anlar; akıl ise belki ve ancak yorumlar.Şiir, aklî düşüncenin kalbî idrake evrilmesidir.Şiir, aklın devrilmesi, kalbin anlamı devralmasıdır.Aslında muamma olan; sözdeki şiir […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme TİMAŞ YAYINLARI Yasin Pişgin

Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek

Hz. Peygamber’e uymak; zerreden küreye, tepeden tırnağa, iğneden ipliğe bütün eşyayı kuşatan derin bir nazar, merhamet, marifet, muhabbet ve gayret yüklü bir aksiyondur.Bugün Efendimiz’i (sav) anlamak, somut ve spesifik birtakım sünnetleri hayatımıza tatbik etme ile başlayan ama burada kalmaması gereken, Efendimiz’in (sav) nazarıyla, hassasiyetiyle, derdiyle, değerleriyle insana, topluma, havadaki kuşa, denizdeki balığa, saksıdaki çiçeğe, sokaktaki köpeğe, kediye hasılı iğneden […]