Kategoriler
Muhtelif VEKAM YAYINLARI

Ankara Araştırmaları Dergisi C9.S1

Derginin 17. sayısında; kentin çeşitli bölgelerinde yaşanan güncel sorunlar, yerel yönetim unsurları, kültürel bellek ve kimlik, mimarlık tarihi ve kent belleği, korunması gerekli kültür varlıkları, geleneksel kültür öğeleri, peyzaj değerleri, diplomasi tarihi gibi farklı alanlara odaklanan makaleler yer almaktadır.İlk makale  Saraçoğlu Mahallesi’ni bir kültür varlığı ve bellek mekânı olarak ele almakta ve konutları; literatür taramaları, […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma Sinan Niyazioğlu VEKAM YAYINLARI

Alfabe ve Matbuat & Türkiye’de Alfabe Devrimi ve Matbuat Rejimi 1928-1939

Türkiye’de 1 Kasım 1928’de kabul edilen Alfabe Devrimi, Arap harfli Türkçe yazı sistemine oranla okumayı ve yazmayı kolaylaştırmasının yanı sıra, siyasal retoriğini Osmanlı geçmişinden kopuş üzerinden tanımlayan Erken Cumhuriyet modernleşmesinin yeni yüzünü oluşturdu. Yeni alfabeyle okuma yazma eğitimi seferberliğinde Millet Mektepleri, ülkede milli matbuat kültürünün oluşturulmasında ise Matbuat Umum Müdürlüğü idaresinde 1934’te yapılandırılan matbuat rejimi […]