Kategoriler
Kişisel Gelişim NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Vance L. Austin, Daniel T. Sciarra

Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar / Children and Adolescents With Emotional and Behavioral Disorders

Mart, 2019, 1. Basımdan Çeviri,Bu kitap; duygusal ve davranışsal bozukluklara sahip öğrenciler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve alanda çalışan uzmanlar için hazırlanmış giriş niteliğinde bir uygulama kitabıdır.Her bir bozukluğun nedeni, tanımlanması, güncel araştırmalar ışığında verilmeye çalışılmış ve okul ortamındaki pratik uygulamalarla da anlatım zenginleştirilmiştir. Bunlara ek olarak belirli bir […]