Kategoriler
Araştırma-Inceleme Prof. Dr. Orhan Çeker TEKİN KİTABEVİ

el-Muhtarın Anahtarı

Hanefî fakihi Mevsılî’nin (ö. 683/1284) mezhep fıkhının temel metinlerinden biri sayılan eseri olan Muhtâr’ın ta‘lik, tercüme ve şerhi.Kitabın içeriğinde Muhtâr’ın Arapça metni ve Prof. Dr. Orhan ÇEKER Hoca’nın ta‘likleri, Muhtâr metninin tercümesi ve kısa şerhi bulunmaktadır. Şerhte konuyu aydınlatacak bazı tablo ve görsel anlatımlar da mevcuttur.  Kitap toplam 2 ciltten meydana gelecek olup şuan ilk cildi […]