Kategoriler
İLETİŞİM YAYINLARI İnceleme-Araştırma Suavi Aydın, Erdal Çiftçi

İmparatorluğun Son Aşiret Sayımı Fihristü’l Aşair & Yorumlar ve Çeviriyazım

Osmanlı İmparatorluğu’nun en geniş sınırları içindeki coğrafyada, imparatorluğun kendisinden önce de var olan pek çok aşiret bulunuyordu. Bu aşiretler daha güçlü olan devlet yapıları karşısında kendi özerkliklerini koruyabilmek, geçimlerini sağlamak ve bir arada kalabilmek için çeşitli stratejiler geliştirdiler. Ancak coğrafi yapının elverdiği ve merkezîleşmiş devlet yapılarının izin verdiği ölçüde varlıklarını koruyabildiler ya da yerleşikleşerek aşiret […]