Kategoriler
Erik Jan Zürcher İLETİŞİM YAYINLARI Siyasal Partiler

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Siyasal Muhalefet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924-1925)

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TCF), Türk siyasal yaşamının ilk bağımsız muhalefet partisi girişimidir Cumhuriyetin kuruluş döneminde iktidar için yapılan mücadelenin şekli, en açık biçimde bu muhalefet partisinin varlığında gözlenir. Savaştaki rolü nedeniyle önemi ve saygınlığı tartışılamayacak olan bir lidere karşı ve ona rağmen muhalefet olmaya çalışmak, kendi düşüncelerini, politik perspektifini açıklamak ve bunun propagandasını yapmak ve […]