Kategoriler
Prof.Dr. Doğan Yaşar Ayhan, Prof.Dr. Doğan Tuncer, Doç. Dr. Demet Varoğlu SİYASAL KİTABEVİ

Genel İşletmecilik Bilgileri

Temel işletmecilik bilgilerini öğrencilere aktarmak üzere bir ders kitabı olarak hazırlanan bu çalışma, aynı zamanda eğitimini tamamlayarak iş yaşamına atılan ve aslında iş yaşamındaki tüm kişilerin gereksinim duyabilecekleri işletmecilik kavram ve gelişmelerini onlara aktarmaya veya kazandırmaya olanak veren temel bir başvuru kitabı niteliğinde tasarlanmıştır.     Yayın Tarihi: 20.09.2022 ISBN: 9789756325667 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 416 Cilt […]

Kategoriler
A. Şirin Okyayuz SİYASAL KİTABEVİ

Ayrıntılı Altyazı Çevirisi

Günümüzde görsel-işitsel çeviri, çeviribilimin çatısı altında sıkça çalışılan önemli bir alandır. Söz konusu alanın üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde bir yeri bulunmaktadır.Bu gelişmeye koşut olarak, görsel-işitsel çeviri şemsiyesi altında çalışılan medya ürünlerine engelsiz erişim için çeviri türleri günümüzde hem politik hem akademik açıdan ilgi görmektedir. Engelli bireylerin medya hizmetlerine erişimini sağlamak üzere yapılan […]

Kategoriler
Bilge Filiz SİYASAL KİTABEVİ

Neoliberal Birey ve Sosyal Adalet Algısı & Türkiye ve İspanya Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Bireyler, eşitsizlikten adaletsizliğe, işsizlikten güvencesizliğe neoliberalizmin ürettiklerini ve derinleştirdiklerini kendi bireysel hatası ya da suçu olarak değerlendirme illüzyonundan kurtuluyorlar. İnsanlar, bedenlerini ve zihinlerini dönüştüren -gösterişli fakat doğal olmayan- yapının farkındadırlar. Bedenlerindeki kırmızı kurdelanın dikişlerin çözülmesini engelleyen birleşim yerinden ibaret olduğunu artık biliyorlar.   Bu kitap, söz konusu uyanışı, bireylerin sosyal adalet algısı kapsamında tartışmaktadır. Türkiye […]

Kategoriler
L. Işıl Ünal, Seçkin Özsoy SİYASAL KİTABEVİ

Eğitim Bilimleri Felsefesi

Türkiye’de eğitim bilimleri, kendi üzerine düşünme ve kendine ilişkin bilgi üretme çabasını, diğer sosyal bilim dallarına göre daha fazla gösterme zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Aksi takdirde, eğitim bilimciler toplumsal olarak gereksizleşeceklerinin ve bir eğitim fakültesinin küçük bir anabilim dalında “unutulmuş bir tanrının son rahipleri olarak anlamsız ayinleriyle vakit öldürmeye mahkûm olacaklarının” bilincinde olmalıdırlar.  Bu kitap her […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Jonilda Rrapaj Kolasi SİYASAL KİTABEVİ

Bürokratik Sosyalizmden Çevre Kapitalizmine Geçiş & Arnavutluk’un Neoliberal Küreselleşmeye Eklemlenmesi

Türkiye’de doktorasını yaparken memleketi olan Arnavutluk üzerine araştırma yapan Jonilda RRAPAJ’ın bu çalışmasını okuyuculara Türkçe sunmasını oldukça kıymetli bulmaktayım. Sayın Rrapaj elinizdeki eserde bizlere sadece Arnavutluk’un Soğuk Savaş yıllarından çıktığı 1990’larla beraber geçirdiği dönüşümü aktarmakla kalmıyor; Arnavutluk’un neoliberal dünyaya eklemlenmesine dair tespitlerini ülkenin iç dinamikleri yerine, uluslararası sistemde arayarak sunuyor. Dolayısıyla özelde Balkanlar genelde ise […]

Kategoriler
Muhasebe-Maliye SİYASAL KİTABEVİ Yrd. Doç. Dr. Eymen Gürel

Muhasebe Denetiminde Örnek Olaylar

Denetim muhasebe bilgilerinden yararlanacak olan karar alıcılar için hayati öneme sahip olan bir süreçtir. Bu süreç müşterinin seçilmesi ve işin kabulü ile başlar, raporun tamamlanması ile son bulur. Elinizdeki kitap, denetim mesleğine ve bu sürece ilgi duyanlar için hazırlanmıştır. Hazırlık süreci 2011 yılı içerisinde Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği […]

Kategoriler
John W. Creswell Metodoloji SİYASAL KİTABEVİ

Nitel Araştırma Yöntemleri

John W. Cresvvell’in en çok satan bu eserinin Üçüncü Baskısında beş nitel araştırma geleneğinin her birinin felsefi temelleri tarihi ve temel öğeleri incelenmektedir anlatı araştırması fenomenoloji kuram oluşturma etnografı ve durum çalışması. Kendine özgü bir yazım stiline sahip bu çalışmada yazar araştırma desenlerini her bir araştırma geleneğiyle son derece anlaşılır bir şekilde ilişkilendirmiştir. Yazar ayrıca […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Hasan Çoban SİYASAL KİTABEVİ

Milliyetçilik ve Biyopolitika & Türkiye’de Ulus İnşası, Irk Olgusu ve Politik Bileşenleri

Modernitenin en önemli kurumsal sonucu ulus-devletin ortaya çıkışıdır. Ulus-devletin hâkim siyasi örgütsel yapı olması, birbirine paralel giden üç tarihsel süreç üzerinden değerlendirilebilir. Ulus-devletin bir siyasi yapılanma, bir kurumlar bütünü olarak inşa süreci, aynı zamanda bir değerler sistemi içinde kendine özgü bir toplumsal sözleşmeye dayalı bir ulusun da inşasıyla tamamlanır. Ulus ve devlet arasındaki bu karşılıklı […]

Kategoriler
Eleştiri Girayalp Karakuş SİYASAL KİTABEVİ

Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi

Gündelik eylem ve tutumlarımız arasında, üstüne çok düşünmeden ortaya çıkardığımız davranışların şekillenişi üzerine, birçok sosyolog, filozof hatta politikacı hem çözümleme yapmışlar hem de davranışlarımıza uzun vadede şekil veren etkileri ortaya koymuşlardır. Ancak mevzubahis davranış ve tutumlarımızın, hangi derecede içinde bulunduğumuz sistemin ve/veya sistemlerin gölgesi ile günlük ritmimizin parçası olduğu konusunda düşüncelerimiz, mikro ölçekli fenomenlerin zihnimizdeki […]

Kategoriler
David Crowley, Paul Heyer İletişim-Medya SİYASAL KİTABEVİ

İletişim Tarihi & Taş Devri Sembollerinden Sosyal Medyaya

İletişim tarihi sadece günümüz medya teknolojilerinin tarihinden ibaret değildir. Bu tarih, insanın yeryüzündeki varlığına içkindir. İnsan, temel bir iletişim gücü olarak varlığını sürdürebilmek ve geliştirebilmek için kendisiyle, doğayla ve diğer insanlarla iletişim kurmuş; bu ise insanın kendisinin, doğanın ve toplumun dönüşümüne katkı yapmıştır. İnsanın kendi tarihini üretme macerası aynı zamanda iletişimin tarihini oluşturmaktadır. Elinizdeki kitabın […]