Kategoriler
Diğer HERMES YAYINLARI Seyhun Tunaşar

Üç Batıni Bilge & Hasan Sabbah – Şems-i Tebrizi – Hace Bektaş Veli

Dünya tarihinde öyle kişiler vardır ki, istilacılara ve adaletten yoksun sömürü düzenine ister düşünsel, ister eylemli bir kavga ile karşı geldikleri için mevcut düzenin yöneticileri, onların dalkavukları ve ayaktaşları tarafından acımasızca karalanmışlar, karşı tarafın savunma gücünü kanıtlayacak bilgi ve belgeleri yok ederek tarafsız bir tarih yazımını engellemişlerdir. Bu kişilerin geniş halk kitleleri tarafından sevilip sayıldıklarını anladıkları […]