Kategoriler
ANKARA OKULU YAYINLARI Kuran/ İncelemeleri Selim Türcan

Kimlik ve Kitab İlişkisi Bağlamında İlk Dönem Kur’an Tasavvuru ve Dönüşümü

Küresel fikir hareketleri, toplumsal beklentiler, siyasi baskı ve gelişmeler, eğitim düzeyimizi ve birmek bilmeyen insani zaaflarımız, Kur’an’a ilişkin tasavvur biçimimizi, toplumsal ve bireysel düzlemde sürekli dönüştürmektedir. Kur’an tasavvurumuz, yakın tarihimizde bu kadar çok dönüştü ve çeşitlendi ise, daha öncesine uzanan yüzlerce yıl boyunca acaba hiç değişmemiş midir? Peki herhangi bir dönemde bireyler üstü (bir toplum […]