Kategoriler
Kolektif SELENGE YAYINLARI

Süryaniler & Kimlik, Din, Literatür

Orta Doğu’nun kadim Hristiyan cemaatlerinden Süryaniler, günümüzün alışılageldik Hristiyanlığına alternatif duruşları ve kendilerine has dinî gelenekleriyle, kurumsallaştığı 6. yüzyıldan günümüze dek kimliklerini korumayı başardılar. Süryaniliğin zamana direnişi ve canlı bir gelenek olmayı sürdürmesinin arkasında cemaatin kendi dillerini kullanarak tesis ettikleri dinî ve edebi literatür büyük rol oynamaktadır. Süryaniliğin kutsal merkezlerinin yer aldığı Türkiye, büyük bir […]

Kategoriler
Christopher I. Beckwith SELENGE YAYINLARI

İpek Yolu İmparatorlukları & Bronz Çağı’ndan Bugüne Dünya Tarihinde Avrasya

Antik Çağ’dan günümüze Avrasya’nın tarihini ilk defa eksiksiz şekilde ortaya koyan İpek Yolu İmparatorlukları: Bronz Çağı’ndan Bugüne Dünya Tarihinde Avrasya başlıklı bu kitap, dünyanın son derece büyük bir alanının köklerini, tarihini ve ehemmiyetini göz önünde bulundurarak Avrasya tarihini yeniden düşünmeyi elzem kılıyor. Christopher Beckwith, İskitleri, Attila ve Hunlarını, Türkleri, Tibetlileri, Cengiz Han ve Moğollarını ele […]

Kategoriler
Hugh Kennedy SELENGE YAYINLARI

Halifelerin Orduları & İlk İslam Devletlerinde Ordu ve Toplum

“İlk İslâm toplumunda ordunun rolüne dair berrak bir araştırma… Bu kitapta kaynaklar dikkatle okunmuş ve özgün bir gözle değerlendirilmiş. İlk İslâm toplumunu anlamak için okunması elzem bir kitap.”John France “Bu özgün kitap son derece zengin bir içeriğe sahip. İlk İslâm fetihlerinin şu ana kadar tamamen göz ardı edilmiş ve hatta küçümsenmiş tarihini ortaya koymakla kalmıyor, yeniden […]

Kategoriler
Pamela Kyle Crossley SELENGE YAYINLARI

Demir Dağ'ın Hükümdarları & Modern Dünya’nın Şafağında Türkler ve Moğollar

13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Avrasya toplumlarının hayatını değiştiren konargöçer hükümdarları inceleyen bu ezber bozan kitap, Orta Asya’nın siyasi gelenekleri hakkında eşsiz bir anlatı ortaya koyuyor. Hükümdarların yerleşik dinî otoriterlerle ilişkilerini, kültürel ve siyasi değişim bağlamında inceleyen bu eser, lisan ve inançla şekillenen kültürel kimliklerin nasıl somutlaştığını gözler önüne seriyor. Göçebe hükümdarların yarattığı değişiklikler, kümülatif […]

Kategoriler
SELENGE YAYINLARI Shoshana Keller

Mekke’ye Değil Moskova’ya & Orta Asya’da İslam Karşıtı Sovyet Seferberliği (1917-1941)

Sovyetler Birliği’ndeki Komünizm-İslam çatışması, her biri kendince nihai hakikati vaaz eden iki sosyopolitik sistemi burun buruna getirdi. Sovyetler, İslamî kültürü yıkmaya ve onu Marksist-Leninist çizgide yeniden şekillendirmeye çalıştı. Türkistan ahalisi de bu çabada karmaşık roller oynadı: İslam’ı savunanları da çıktı, ona saldıranı da. Ancak yapmaya çalıştıkları şey genellikle hayatta kalmaya çabalamaktı. Stalin’in totaliter amaçlarına rağmen […]

Kategoriler
Murat Özkan SELENGE YAYINLARI

Hive Hanlığı (1511-1920)

Ceyhun’un Aral’a döküldüğü noktada, kızıla çalan uçsuz bucaksız toprakları ve güneş yanığı tenli insanlarıyla Hârezm, varlığını asırlardır sürdüren medeniyetler beşiğidir. Hive, İslam’la tanıştıktan sonra İslam medeniyetinin bir beşiği hâline gelen Hârezm’in en önemli şehirlerinden biriydi. Ceyhun Irmağı’nın batısında, Karakum Çölü’nün ortasında, İpek Yolu güzergâhında kurulu bu şehir, zengin yeraltı kaynakları ve ticaret yollarına hâkim konumu […]

Kategoriler
Henri Pirenne SELENGE YAYINLARI

Avrupa Tarihi: Kavimler Göçü’nden XVI. Yüzyıla Kadar

Büyük Orta Çağ tarihçisi Henri Pirenne’in, Kavimler Göçü’yle başlayıp Rönesans, Reform ve XVI. yüzyıl Avrupa panoramasıyla sona eren süreç hakkında verdiği derslerden yola çıkarak hazırladığı kitabı, ilk defa 1936 yılında yayımlandı. Birinci Dünya Savaşı’nda hapsedildiği Alman esir kampında kaleme aldığı bu çalışma, Avrupa tarihine siyasi, sosyal ve ekonomik dinamikleri göz ardı etmeksizin bir bütün olarak […]

Kategoriler
Marc Bloch SELENGE YAYINLARI

Büyücü Krallar: Fransa’da ve İngiltere’de Kraliyetin Doğaüstü Güçleri

“Efendimiz Kral Louis’nin alışılmış bir mucize gerçekleştirdiğini görmedik mi? Ben kendi gözlerimle, boyunlarında ya da bedenlerinin diğer kısımlarında sıracadan mustarip şahısların, kral tarafından dokunulmak üzere etrafında toplandıklarını gördüm. Orada, onun hemen yakınındaydım ve hatta kalabalığın ona çok yaklaşmasına mâni oldum. Fakat kral, doğuştan gelen keremini onlara gösterdi; huzurlu eliyle onları kendine doğru çekti ve tevazuyla […]

Kategoriler
Jean Richard SELENGE YAYINLARI

Haçlı Seferleri Tarihi

“Size, yanınızda getirebileceğiniz herkesi getirerek işinizi tamamlamanız için yalvarıyoruz. Gelin ve sizin olan bu savaşı bitirmemize yardım edin. Gelin ve kalplerimizi teslimiyet ve itaat için eğitin. Gelin ve çizdiğiniz yolda bize öncülük edin; bir ve tek olan Kudüs’ün kapılarını dinimiz için açın. Gelin ve İsa Mesih’in kabrini bizimle birlikte özgürleştirin ve Hristiyan ismini diğer tüm […]

Kategoriler
Hasan Demiroğlu SELENGE YAYINLARI

Rusya’nın Balkan Siyaseti Ortodoks Birliği ve Panslavizm (Başlangıçtan 1876’ya Kadar)

Rus devlet düşüncesi hangi temeller üzerine kuruludur? Slav ve Rus isimleri nereden gelmektedir? Rus devleti nasıl teşekkül etmiştir? Petro ve II. Katerina zamanında geliştirilen Rus-Ortodoks münasebetleri neticesinde Ortodoks birliği siyaseti nasıl şekillenmiştir? Yunan bağımsızlığından sonra Ortodoks birliği düşüncesi Slav birliğine nasıl evrilmiştir? Hasan Demiroğlu, Rusya’nın Balkan Siyaseti Ortodoks Birliği ve Panslavizm (Başlangıçtan 1876’ya Kadar) adlı […]