Kategoriler
İnceleme-Araştırma Selcen Özyurt Ulutaş SELENGE YAYINLARI

Gagauzlar

Tuna havzasının kuzey ve güney kıyıları asırlarca farklı Türk boylarının yaşadığı, yerleştiği yerler olmuştur. Karadeniz’in kuzeyinde olduğu gibi, doğudan peş peşe gelen irili ufaklı Türk boyları Tuna kıyılarında da yeni bir boyun teşekkülüne zemin hazırlamıştır. Elimizdeki kaynaklardan edindiğimiz bilgiler ışığında Gagauzların, kuzeyden gelen ve bölgeye yerleşen farklı Türk boylarının bakiyeleri olduğu söylenebilir. Anadolu’dan gelen Türkler […]